І. Формування стратегічних напрямів державної політики в сфері інтелектуальної власності і традиційних знань.

1. Імплементація політики ВОІВ в сфері традиційних знань у національну політику України.

2. Особливості правової охорони традиційних знань (ноу-хау, практики, навички, пов’язані з біологічним різноманіттям, сільським господарством, охороною здоров’я). 

3. Особливості правової охорони традиційних проявів культури (музика, виконання, дизайн).

4. Особливості правової охорони генетичного ресурсу, який має фактичну чи потенційну цінність у рослинах, тваринах, мікроорганізмах.

5. Проблеми співвідношення правової охорони традиційних знань механізмами права інтелектуальної власності та  збереження традиційних знань.

 

ІІ. Гармонізація національного законодавства із законодавством ЄС крізь призму інтелектуальної власності та біобезпеки.

1. Патентування в сфері біотехнологій: 

(і) проблеми патентування методів редагування генетичного матеріалу;

(іі) проблеми патентування методів створення ембріонів;

(ііі) проблеми патентування живої матерії.

2. Інтелектуальна власність та фармакогенетика:

(і) баланс прав інтересів винахідника і суспільства;

(іі) особливості правового режиму інновацій в сфері персоналізованої медицини;

(ііі) механізми права інтелектуальної власності як інструменти біобезпеки.

3. Інтелектуальна власність та кліматичні зміні:

(і) особливості правового режиму об’єктів інтелектуальної власності в умовах глобальних кліматичних змін;

(іі) баланс прав інтелектуальної власності та інтересів суспільства у контексті доступу до винаходів, які впливають на зміни клімату, довкілля, біолгічного різноманіття та геному людини. 

 

ІІІ. Розвиток ефективних механізмів правового управління інтелектуальною власністю в сфері охорони здоров’я: забезпечення інноваційної вітчизняної медицини та фармації.

1. Патентні пули в сфері медицини та фармації.  

2. Особливості правової охорони промислових зразків в сфері медицини (правова охорони виробів медичного призначення, розробка концепції генеричного медичного виробу).

3. Визначення поняття зловживання правами інтелектуальної власності в сфері охорони здоров’я. 

4. Правові механізми запобігання патентному тролінгу та вічнозелених патентів в сфері медицини та фармації.

5. Етико-правові аспекти легітимізації наукового результату, об’єктом дослідження якого є жива матерія чи  людський організм та особливості його об’єктивізації в об’єкти інтелектуальної власності.   

 

ІV. Вивчення міжнародного досвіду визначення територіального режиму дії права інтелектуальної власності. 

1. Особливості правового режиму інтелектуальної власності на повітряних та морських судах.

2. Особливості правового режиму захисту методів безпеки на повітряних та космічних судах

 

V. Формування напряму "Інтелектуальна власність та антимонопольне законодавство" з позиції балансу публічно-правових та приватно-правових інтересів. 

1. Формування національної доктрини балансу публічно-правових та приватно-правових інтересів у сфері недобросовісного домінування на ринку через «легалізовану монополію» прав інтелектуальної власності.

2. Розробка концепції основоположних пріоритетів суспільства та пріоритетних технологічних напрямів в сфері екології, біобезпеки та охорони здоров’я, як таких, що вимагають особливого режиму правової охорони та антимонопольного регулювання.  

3. Розробка концепції зловживання правами інтелектуальної власності як форми недобросовісної конкуренції та визначення можливих обмежень виключних прав інтелектуальної власності механізмами антимонопольного законодавства.

 

VІ. Визначення та розробка правових механізмів сучасних тенденції захисту комерційних позначень.

1. Доменні імена та захист репутації фрілансерів в інтернеті. 

2. Особливості правової охорони знаків-флюїдів (динамічних знаків, які постійно змінюються відповідно до певної концепції, наприклад GOOGL)

3. Проблеми кореляції змін у міжнародних підходах маркування тютюнових виробів та законодавства про торгівельні марки: уніфікація упаковки та відсутність маркування.

 

VІI. Формування міждисциплінарного дискурсу психології творчості та інтелектуальної власності. 

1. Міждисциплінарний дискурс щодо уявлень про психологію творчості як цілеспрямовану розумову діяльність людини, результатом якої є об’єкт інтелектуальної власності.

2. Юридичні та психологічні фактори, що впливають на створення об’єктів інтелектуальної власності: взаємопроникнення психології творчості та правого мислення.

3. Природи психології творчості та її юридично значущих елементів (психогенетичний, соціальний, чуттєво-емоційний, аксіологічний, діяльнісний, мотиваційний).

4. Місце психологічних категорій в юридичному дискурсі.

5. Аналіз творчому мисленню, яке призведе до самостійного інтелектуального продукту (об’єкту), за допомогою якого виявимо юридичні критерії неусвідомлених запозичень.

6. Плагіат як юридичний та психологічний феномен.

7. Вплив колективного знання на формування нових наукових напрямів та дискурсів.

8. Виявлення та осмислення юридично значущих елементів психології творчості.

 

ЛАБОРАТОРІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БРЕНДИНГУ

Метою діяльності лабораторії є привернення уваги аудиторії та фахівців у різних галузях промисловості та знань до створення іміджу України як надійного, змістовного партнера на міжнародній арені та усвідомлення її як країни походження матеріальних та нематеріальних цінностей. 

 

ЛАБОРАТОРІЯ БІОЕТИКИ ТА БІОБЕЗПЕКИ

Діяльність Лабораторії охоплює весь спектр питань на перетині генної інженерії, біотехнології та законодавства про інтелектуальну власність з точки зору запобігання біотероризму з використанням живих організмів, питання «дизайнерської дитини» та патентування способів репродуктивних технологій та інших дотичних галузях.

 

44634

ДОСЛІДНИЦЬКІ ПРОЕКТИ

Громадські, дослідницькі та освітні проекти за участю НДІ ІВ.

44631

ЦЕНТРИ ТА ЛАБОРАТОРІЇ

Дослідницькі центри та лабораторії з вивчення питань інтелектуальної власності.

44633l

Періодичні видання

Журнал "Теорія і практика інтелектуальної власності" та "Медичне право".

44635

Законодавство

Зручно систематизована міжнародна та українська законодавча база галузі.

 

Останні новини

Анонс подій

Анонс конференції

 

    

 

Зв'яжіться з нами

Для отримання послуг з аудиту та експерної оцінки, консультацій з питань інтелектуальної власності.

Контакти

Київ, 03150 вул. Казимира Малевича, 11

Тел.: +38 (044) 200 08 76
Email: ndiivu@gmail.com