Поточні наукові теми

Назва теми

Керівники теми

Термін виконання

Результативні показники за 2020 рік

Стан та напрями розвитку державної політики в сфері боротьби з порушеннями прав інтелектуальної власності

РК № 0116U004455

 

д.ю.н., проф., акад. НАПрНУ Орлюк О.П., д.ю.н., проф., член-кор. НАПрНУ Мироненко Н.М.

січень 2017 – грудень 2021

Згідно з технічним завданням та відповідно до наукового плану в рамках дослідження:

·           опубліковано 1 збірник наукових праць; 8 наукових статей, в тому числі 1 у науковому виданні, яке індексується у міжнародній наукометричній базі даних Scopus; 2 тези наукових доповідей;

·           підготовано 1 законопроєкт;

·           організовано та проведено 1 науковий захід;

·           виконавці по темі взяли участь у 11 наукових та науково-практичних заходах; зробили 13 наукових доповідей.

 

Дослідження економіко-правових проблем інтенсифікації сфери інтелектуальної власності України під впливом нових викликів розвитку неоекономіки

РК № 0116U004456

д.ю.н., проф., акад. НАПрНУ Орлюк О.П., д.е.н., проф., акад. АТНУ, акад. УАН Бутнік-Сіверський О.Б.

січень 2017 – грудень 2021

Згідно з технічним завданням та відповідно до наукового плану в рамках дослідження:

·           опубліковано 1 монографію, 1 збірник матеріалів конференції; 7 наукових статей, в тому числі 1 у науковому виданні, яке індексується у міжнародній наукометричній базі даних Scopus; 6 тез наукових доповідей;

·           підготовано 1 законопроєкт; 1 науково-експертний висновок до законопроєкту;

·           організовано та проведено 1 науковий захід;

·           виконавці по темі взяли участь у 10 наукових та науково-практичних заходах; зробили 5 наукових доповідей.

 

Інтелектуальна власність як складова системи забезпечення національної безпеки

РК № 0117U005291

д.е.н., проф., акад. АТНУ, акад. УАН Бутнік-Сіверський О.Б.

січень 2018 – грудень 2022

Згідно з технічним завданням та відповідно до наукового плану в рамках дослідження:

·           опубліковано 1 брошуру; 7 наукових статей, в тому числі 1 у науковому виданні, яке індексується у міжнародній наукометричній базі даних Scopus; 5 тез наукових доповідей;

·           підготовано 1 законопроєкт; 1 науково-експертний висновок до законопроєкту;

·           виконавці по темі взяли участь у 6 наукових та науково-практичних заходах; зробили 13 наукових доповідей.

 

Правова охорона інтелектуальної власності в умовах євроінтеграційних процесів

РК № 0117U005290

д.ю.н., проф., член-кор. НАПрНУ Мироненко Н.М.

січень 2018 – грудень 2022

Згідно з технічним завданням та відповідно до наукового плану в рамках дослідження:

·           опубліковано 1 науково-практичне видання; 7 наукових статей, в тому числі 1 у науковому виданні, яке індексується у міжнародній наукометричній базі даних Scopus; 12 тез наукових доповідей;

·           підготовано 1 законопроєкт; 2 науково-експертних висновка до законопроєкту;

·           виконавці по темі взяли участь у 15 наукових та науково-практичних заходах; зробили 20 наукових доповідей.

 

Інтелектуальна власність в цифровій економіці

РК № 0118U007601

д.ю.н., проф., акад. НАПрНУ Орлюк О.П., к.е.н., доц. Андрощук Г.О.

січень 2019 – грудень 2023

Згідно з технічним завданням та відповідно до наукового плану в рамках дослідження:

·           опубліковано 1 збірник наукових праць; 7 наукових статей, в тому числі 1 у науковому виданні, яке індексується у міжнародній наукометричній базі даних Scopus; 3 тези наукових доповідей;

·           підготовано 1 законопроєкт; 1 науково-експертний висновок до законопроєкту;

·           організовано та проведено 1 науковий захід;

·           виконавці по темі взяли участь у 9 наукових та науково-практичних заходах; зробили 12 наукових доповідей.

 

 

Теми завершені у 2020 році

Назва теми

Керівники теми

Термін виконання

Результативні показники

Правова охорона нетипових (некласичних) об'єктів авторського права

РК № 0115U001912; ОК № 0221U100291

 

д.ю.н., проф., член-кор. НАПрНУ Мироненко Н.М., к.ю.н. Штефан А.С.

січень 2016 – грудень 2020

Згідно з технічним завданням та відповідно до наукового плану в рамках дослідження:

·          опубліковано 5 монографій; 1 науково-практичний посібник; 1 освітній ресурс; 1 збірник матеріалів конференції; 44 наукові статті, в тому числі 1 у науковому виданні, яке індексується у міжнародній наукометричній базі даних Web of Science; 30 тез наукових доповідей;

·          підготовано 18 висновків науково-правових експертиз; 10 законопроєктів та 10 науково-експертних висновків до законопроєктів;

·          організовано та проведено 17 наукових заходів;

·          виконавці по темі взяли участь у 71 науковому заході; зробили 98 наукових доповідей.

 

Юрисдикційна форма захисту авторського права і суміжних прав

РК № 0115U001911, ОК № 0221U100292

 

к.ю.н. Штефан А.С.

січень 2016 – грудень 2020

Згідно з технічним завданням та відповідно до наукового плану в рамках дослідження:

·           опубліковано 5 монографій; 2 збірника матеріалів конференцій; 1 збірник наукових праць; 2 освітніх ресурси; 58 наукових статей; 32 тези наукових доповідей; 9 інформаційних повідомлень;

·           підготовано 5 законопроєктів; 9 науково-експертних висновків до законопроєктів;

·           організовано та проведено 12 наукових заходів;

·           виконавці по темі взяли участь у 64 науковому заході; зробили 55 наукових доповідей.

 

Судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності: шляхи удосконалення законодавства та правозастосування

РК № 0115U001913; ОК № 0221U100290

 

к.ю.н. Дорошенко О.Ф.

січень 2016 – грудень 2020

Згідно з технічним завданням та відповідно до наукового плану в рамках дослідження:

·           опубліковано 2 науково-практичних видання; 5 збірників наукових праць; 36 наукових статей; 17 тез наукових доповідей;

·           підготовано 5 законопроєктів; 9 науково-експертних висновків до законопроєктів; 196 висновків судових експертиз об’єктів інтелектуальної власності; 57 висновків експертних досліджень об’єктів інтелектуальної власності; 41 висновок науково-правових експертиз об’єктів інтелектуальної власності; 12 оцінок майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності;

·           організовано та проведено 19 наукових заходів;

·           виконавці по темі взяли участь у 69 наукових заходах; зробили 90 наукових доповідей.

 

 

Теми, які досліджувались протягом 2002 – 2019 років

1.

Гармонізація прав людини і прав інтелектуальної власності у сфері медицини і фармації

РК № 0114U004953

2015 – 2018

 Закінчена та закрита

у 2018 році

2.                   

Міжнародно – правова охорона інтелектуальної власності

РК № 0112U007757

2013 – 2017

Закінчена та закрита

у 2017 році

3.               

Дослідження договірних форм реалізації майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності

РК № 0112U007756

2013 – 2017

Закінчена та закрита

у 2017 році

4.               

Теоретичні та методичні засади визначення розміру збитків від неправомірного використання прав на об’єкти інтелектуальної власності

РК № 0112U007758

2013 – 2016

Закінчена та закрита

у 2016 році

5.               

Дослідження національної політики розвитку інтелектуального капіталу з позиції глобалізації економіки та розробки механізму її правового забезпечення

РК № 0111U10287

2012 – 2016

Закінчена та закрита

у 2016 році

6.               

Захист прав інтелектуальної власності в Інтернеті

РК № 0111U10288

2012 – 2015

Закінчена та закрита

у 2015 році

7.               

Проблеми охорони та захисту авторського права в умовах сучасного технологічного розвитку

РК № 0110U006244

2011 – 2015

Закінчена та закрита

у 2015 році

8.               

Дослідження проблем економіки інтелектуальної власності та її правового забезпечення в умовах науково – технічного розвитку

РК № 0110U006245

2011 – 2015

Закінчена та закрита

у 2015 році

9.               

Дослідження проблем управління правами інтелектуальної власності

РК № 0109U008062

2010 – 2014

Закінчена та закрита

у 2014 році

10.               

Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування

РК № 0107U009140

2008 – 2011

Закінчена та закрита

у 2011 році

11.               

Дослідження проблем доцільності кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності: досвід зарубіжних країн та перспективи його впровадження в Україні

РК № 0107U009141

2008 – 2010

Закінчена та закрита

у 2010 році

12.               

Концептуальні засади правового забезпечення інноваційної інфраструктури в Україні

 РК № 0106U012060

2007 – 2010

Закінчена та закрита

у 2010 році

13.               

Концептуальні засади правового забезпечення сфери інтелектуальної власності в Україні в контексті європейської інтеграції

РК № 0105U007218

2006 – 2009

Закінчена та закрита

у 2009 році 17

14.               

Правові відносини у сфері інтелектуальної власності, галузеві аспекти

РК № 0102U002566

2002 – 2006

Закінчена та закрита

у 2006 році

Прикладні теми

1.                   

Дослідження питань інтелектуальної власності в договорах про науково – технічне співробітництво та договорах на виконання науково – дослідних робіт

РК № 0109U008060

2010 – 2012

Закінчена та закрита

у 2012 році

2.                   

Дослідження проблем правового регулювання відносин у сфері охорони прав на комерційну таємницю

РК № 0109U008061

2010 – 2012

Закінчена та закрита

у 2012 році

3.                   

Економіко – правові теоретичні та методологічні засади оцінки вартості інтелектуальної власності

РК № 0107U009139

2008 – 2010

Закінчена та закрита

у 2010 році

4.                   

Дослідження проблем переходу економіки України на інноваційну модель розвитку: економіко – правові теоретичні та практичні аспекти

РК № 0106U012061

2007 – 2008

Закінчена та закрита

у 2008 році

5.                   

Вдосконалення правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності з метою приведення у відповідність з міжнародними актами

РК № 0106U000011

2006 – 2007

Закінчена та закрита

у 2007 році

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Останні новини

 • 29
  вер. '22

  Запрошуємо взяти участь у конференції щодо актуальних проблем судової реформи в Україні

  21 жовтня 2022 року відбудеться VІ Міжнародна науково-практична конференція «СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУДОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ». До участі у конференції запрошуються представники вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів, практикуючі юристи, аспіранти, здобувачі та студенти. За результатами конференції всі учасники отримають електронний збірник матеріалів конференції. Більше  щодо умов подання матеріалів читайте в інформаційному листі конференції.

 • 28
  вер. '22

  Пішов із життя відомий український учений-правознавець Василь Тацій

  Колектив Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності висловлює глибокі співчуття близьким та рідним з приводу смерті Василя Яковича Тація, почесного президента Національної академії правових наук України, академіка Національної академії наук України, доктора юридичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України, Героя України.

 • 12
  вер. '22

  Запрошуємо взяти участь у конференції з біобезпеки

  28 вересня відбудеться Науково-практична конференція "Біобезпека в умовах воєнного стану". Формат онлайн на платформі  Zoom. 
  Тематичні напрмки конфренції:

  • Складові біобезпеки в сучасному світі
  • Правові механізми інтелектуальної власності у формуванні біологічної безпеки держави 
  • Посилення сфери громадського здоров'я як складової біобезпеки в умовах воєнного часу
  • Біобезпека у фармацевтичній галузі крізь призму фармацевтичного протекціонізму держави
  • Біобезпека та екологічна політика держави в умовах воєнного часу
  • Ядерна безпека та роль міжнародних організацій в її забезпеченні

  Більше деталей в інформаційному листі. 

Анонс подій

Анонс конференції

 

 

Зв'яжіться з нами

Для отримання послуг з аудиту та експерної оцінки, консультацій з питань інтелектуальної власності.

Контакти

Київ, 03150 вул. Казимира Малевича (Боженко), 11

Тел.: +38 (044) 200 08 76
Email: letter@i.kiev.ua