№ з/п

Найменування тем науково – дослідних робіт

Термін проведення

Статус

Фундаментальні теми

1.                   

Інтелектуальна власність як складова системи забезпечення національної безпеки

РК № 0117U005291

2018 – 2022

 

2.                   

Правова охорона інтелектуальної власності в умовах євроінтеграційних процесів Правова охорона інтелектуальної власності в умовах євроінтеграційних процесів

РК № 0117U005290

2018 – 2022

 

3.                   

Стан та напрями розвитку державної політики у сфері боротьби з порушеннями прав інтелектуальної власності

РК № 0117U005008

2017 – 2021

 

4.                   

Дослідження економіко – правових проблем інтенсифікації сфери інтелектуальної власності України під впливом нових викликів розвитку неоекономіки

РК № 0116U004456

2017 – 2021

 

5.                   

Юрисдикційна форма захисту авторського права і суміжних прав

РК № 0115U001911

2016 – 2020

 

6.                   

«Правова охорона нетипових (некласичних) об‘єктів авторського права

РК № 0115U001912

2016 – 2020

 

7.                   

Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності : шляхи удосконалення законодавства та правозастосування

РК № 0115U001913

2016 – 2020

 

8.                   

Гармонізація прав людини і прав інтелектуальної власності у сфері медицини і фармації

РК № 0114U004953

2015 – 2018

 

9.                   

Міжнародно – правова охорона інтелектуальної власності

РК № 0112U007757

2013 – 2017

Закінчена та закрита

у 2017 році

10.               

Дослідження договірних форм реалізації майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності

РК № 0112U007756

2013 – 2017

Закінчена та закрита

у 2017 році

11.               

Теоретичні та методичні засади визначення розміру збитків від неправомірного використання прав на об’єкти інтелектуальної власності

РК № 0112U007758

2013 – 2016

Закінчена та закрита

у 2016 році

12.               

Дослідження національної політики розвитку інтелектуального капіталу з позиції глобалізації економіки та розробки механізму її правового забезпечення

РК № 0111U10287

2012 – 2016

Закінчена та закрита

у 2016 році

13.               

Захист прав інтелектуальної власності в Інтернеті

РК № 0111U10288

2012 – 2015

Закінчена та закрита

у 2015 році

14.               

Проблеми охорони та захисту авторського права в умовах сучасного технологічного розвитку

РК № 0110U006244

2011 – 2015

Закінчена та закрита

у 2015 році

15.               

Дослідження проблем економіки інтелектуальної власності та її правового забезпечення в умовах науково – технічного розвитку

РК № 0110U006245

2011 – 2015

Закінчена та закрита

у 2015 році

16.               

Дослідження проблем управління правами інтелектуальної власності

РК № 0109U008062

2010 – 2014

Закінчена та закрита

у 2014 році

17.               

Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування

РК № 0107U009140

2008 – 2011

Закінчена та закрита

у 2011 році

18.               

Дослідження проблем доцільності кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності: досвід зарубіжних країн та перспективи його впровадження в Україні

РК № 0107U009141

2008 – 2010

Закінчена та закрита

у 2010 році

19.               

Концептуальні засади правового забезпечення інноваційної інфраструктури в Україні

 РК № 0106U012060

2007 – 2010

Закінчена та закрита

у 2010 році

20.               

Концептуальні засади правового забезпечення сфери інтелектуальної власності в Україні в контексті європейської інтеграції

РК № 0105U007218

2006 – 2009

Закінчена та закрита

у 2009 році 17

21.               

Правові відносини у сфері інтелектуальної власності, галузеві аспекти

РК № 0102U002566

2002 – 2006

Закінчена та закрита

у 2006 році

Прикладні теми

1.                   

Дослідження питань інтелектуальної власності в договорах про науково – технічне співробітництво та договорах на виконання науково – дослідних робіт

РК № 0109U008060

2010 – 2012

Закінчена та закрита

у 2012 році

2.                   

Дослідження проблем правового регулювання відносин у сфері охорони прав на комерційну таємницю

РК № 0109U008061

2010 – 2012

Закінчена та закрита

у 2012 році

3.                   

Економіко – правові теоретичні та методологічні засади оцінки вартості інтелектуальної власності

РК № 0107U009139

2008 – 2010

Закінчена та закрита

у 2010 році

4.                   

Дослідження проблем переходу економіки України на інноваційну модель розвитку: економіко – правові теоретичні та практичні аспекти

РК № 0106U012061

2007 – 2008

Закінчена та закрита

у 2008 році

5.                   

Вдосконалення правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності з метою приведення у відповідність з міжнародними актами

РК № 0106U000011

2006 – 2007

Закінчена та закрита

у 2007 році

 

Останні новини

Анонс подій

Новинки видань у нашій бібліотеці

       

Зв'яжіться з нами

Для отримання послуг з аудиту та експерної оцінки, консультацій з питань інтелектуальної власності.

Контакти

Київ, 03150 вул. Казимира Малевича (Боженко), 11

Тел.: +38 (044) 200 08 76
Email: letter@i.kiev.ua