Поточні наукові теми

Назва теми

Керівники теми

Термін виконання

Результативні показники за 2020 рік

Стан та напрями розвитку державної політики в сфері боротьби з порушеннями прав інтелектуальної власності

РК № 0116U004455

 

д.ю.н., проф., акад. НАПрНУ Орлюк О.П., д.ю.н., проф., член-кор. НАПрНУ Мироненко Н.М.

січень 2017 – грудень 2021

Згідно з технічним завданням та відповідно до наукового плану в рамках дослідження:

·           опубліковано 1 збірник наукових праць; 8 наукових статей, в тому числі 1 у науковому виданні, яке індексується у міжнародній наукометричній базі даних Scopus; 2 тези наукових доповідей;

·           підготовано 1 законопроєкт;

·           організовано та проведено 1 науковий захід;

·           виконавці по темі взяли участь у 11 наукових та науково-практичних заходах; зробили 13 наукових доповідей.

 

Дослідження економіко-правових проблем інтенсифікації сфери інтелектуальної власності України під впливом нових викликів розвитку неоекономіки

РК № 0116U004456

д.ю.н., проф., акад. НАПрНУ Орлюк О.П., д.е.н., проф., акад. АТНУ, акад. УАН Бутнік-Сіверський О.Б.

січень 2017 – грудень 2021

Згідно з технічним завданням та відповідно до наукового плану в рамках дослідження:

·           опубліковано 1 монографію, 1 збірник матеріалів конференції; 7 наукових статей, в тому числі 1 у науковому виданні, яке індексується у міжнародній наукометричній базі даних Scopus; 6 тез наукових доповідей;

·           підготовано 1 законопроєкт; 1 науково-експертний висновок до законопроєкту;

·           організовано та проведено 1 науковий захід;

·           виконавці по темі взяли участь у 10 наукових та науково-практичних заходах; зробили 5 наукових доповідей.

 

Інтелектуальна власність як складова системи забезпечення національної безпеки

РК № 0117U005291

д.е.н., проф., акад. АТНУ, акад. УАН Бутнік-Сіверський О.Б.

січень 2018 – грудень 2022

Згідно з технічним завданням та відповідно до наукового плану в рамках дослідження:

·           опубліковано 1 брошуру; 7 наукових статей, в тому числі 1 у науковому виданні, яке індексується у міжнародній наукометричній базі даних Scopus; 5 тез наукових доповідей;

·           підготовано 1 законопроєкт; 1 науково-експертний висновок до законопроєкту;

·           виконавці по темі взяли участь у 6 наукових та науково-практичних заходах; зробили 13 наукових доповідей.

 

Правова охорона інтелектуальної власності в умовах євроінтеграційних процесів

РК № 0117U005290

д.ю.н., проф., член-кор. НАПрНУ Мироненко Н.М.

січень 2018 – грудень 2022

Згідно з технічним завданням та відповідно до наукового плану в рамках дослідження:

·           опубліковано 1 науково-практичне видання; 7 наукових статей, в тому числі 1 у науковому виданні, яке індексується у міжнародній наукометричній базі даних Scopus; 12 тез наукових доповідей;

·           підготовано 1 законопроєкт; 2 науково-експертних висновка до законопроєкту;

·           виконавці по темі взяли участь у 15 наукових та науково-практичних заходах; зробили 20 наукових доповідей.

 

Інтелектуальна власність в цифровій економіці

РК № 0118U007601

д.ю.н., проф., акад. НАПрНУ Орлюк О.П., к.е.н., доц. Андрощук Г.О.

січень 2019 – грудень 2023

Згідно з технічним завданням та відповідно до наукового плану в рамках дослідження:

·           опубліковано 1 збірник наукових праць; 7 наукових статей, в тому числі 1 у науковому виданні, яке індексується у міжнародній наукометричній базі даних Scopus; 3 тези наукових доповідей;

·           підготовано 1 законопроєкт; 1 науково-експертний висновок до законопроєкту;

·           організовано та проведено 1 науковий захід;

·           виконавці по темі взяли участь у 9 наукових та науково-практичних заходах; зробили 12 наукових доповідей.

 

 

Теми завершені у 2020 році

Назва теми

Керівники теми

Термін виконання

Результативні показники

Правова охорона нетипових (некласичних) об'єктів авторського права

РК № 0115U001912; ОК № 0221U100291

 

д.ю.н., проф., член-кор. НАПрНУ Мироненко Н.М., к.ю.н. Штефан А.С.

січень 2016 – грудень 2020

Згідно з технічним завданням та відповідно до наукового плану в рамках дослідження:

·          опубліковано 5 монографій; 1 науково-практичний посібник; 1 освітній ресурс; 1 збірник матеріалів конференції; 44 наукові статті, в тому числі 1 у науковому виданні, яке індексується у міжнародній наукометричній базі даних Web of Science; 30 тез наукових доповідей;

·          підготовано 18 висновків науково-правових експертиз; 10 законопроєктів та 10 науково-експертних висновків до законопроєктів;

·          організовано та проведено 17 наукових заходів;

·          виконавці по темі взяли участь у 71 науковому заході; зробили 98 наукових доповідей.

 

Юрисдикційна форма захисту авторського права і суміжних прав

РК № 0115U001911, ОК № 0221U100292

 

к.ю.н. Штефан А.С.

січень 2016 – грудень 2020

Згідно з технічним завданням та відповідно до наукового плану в рамках дослідження:

·           опубліковано 5 монографій; 2 збірника матеріалів конференцій; 1 збірник наукових праць; 2 освітніх ресурси; 58 наукових статей; 32 тези наукових доповідей; 9 інформаційних повідомлень;

·           підготовано 5 законопроєктів; 9 науково-експертних висновків до законопроєктів;

·           організовано та проведено 12 наукових заходів;

·           виконавці по темі взяли участь у 64 науковому заході; зробили 55 наукових доповідей.

 

Судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності: шляхи удосконалення законодавства та правозастосування

РК № 0115U001913; ОК № 0221U100290

 

к.ю.н. Дорошенко О.Ф.

січень 2016 – грудень 2020

Згідно з технічним завданням та відповідно до наукового плану в рамках дослідження:

·           опубліковано 2 науково-практичних видання; 5 збірників наукових праць; 36 наукових статей; 17 тез наукових доповідей;

·           підготовано 5 законопроєктів; 9 науково-експертних висновків до законопроєктів; 196 висновків судових експертиз об’єктів інтелектуальної власності; 57 висновків експертних досліджень об’єктів інтелектуальної власності; 41 висновок науково-правових експертиз об’єктів інтелектуальної власності; 12 оцінок майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності;

·           організовано та проведено 19 наукових заходів;

·           виконавці по темі взяли участь у 69 наукових заходах; зробили 90 наукових доповідей.

 

 

Теми, які досліджувались протягом 2002 – 2019 років

1.

Гармонізація прав людини і прав інтелектуальної власності у сфері медицини і фармації

РК № 0114U004953

2015 – 2018

 Закінчена та закрита

у 2018 році

2.                   

Міжнародно – правова охорона інтелектуальної власності

РК № 0112U007757

2013 – 2017

Закінчена та закрита

у 2017 році

3.               

Дослідження договірних форм реалізації майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності

РК № 0112U007756

2013 – 2017

Закінчена та закрита

у 2017 році

4.               

Теоретичні та методичні засади визначення розміру збитків від неправомірного використання прав на об’єкти інтелектуальної власності

РК № 0112U007758

2013 – 2016

Закінчена та закрита

у 2016 році

5.               

Дослідження національної політики розвитку інтелектуального капіталу з позиції глобалізації економіки та розробки механізму її правового забезпечення

РК № 0111U10287

2012 – 2016

Закінчена та закрита

у 2016 році

6.               

Захист прав інтелектуальної власності в Інтернеті

РК № 0111U10288

2012 – 2015

Закінчена та закрита

у 2015 році

7.               

Проблеми охорони та захисту авторського права в умовах сучасного технологічного розвитку

РК № 0110U006244

2011 – 2015

Закінчена та закрита

у 2015 році

8.               

Дослідження проблем економіки інтелектуальної власності та її правового забезпечення в умовах науково – технічного розвитку

РК № 0110U006245

2011 – 2015

Закінчена та закрита

у 2015 році

9.               

Дослідження проблем управління правами інтелектуальної власності

РК № 0109U008062

2010 – 2014

Закінчена та закрита

у 2014 році

10.               

Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування

РК № 0107U009140

2008 – 2011

Закінчена та закрита

у 2011 році

11.               

Дослідження проблем доцільності кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності: досвід зарубіжних країн та перспективи його впровадження в Україні

РК № 0107U009141

2008 – 2010

Закінчена та закрита

у 2010 році

12.               

Концептуальні засади правового забезпечення інноваційної інфраструктури в Україні

 РК № 0106U012060

2007 – 2010

Закінчена та закрита

у 2010 році

13.               

Концептуальні засади правового забезпечення сфери інтелектуальної власності в Україні в контексті європейської інтеграції

РК № 0105U007218

2006 – 2009

Закінчена та закрита

у 2009 році 17

14.               

Правові відносини у сфері інтелектуальної власності, галузеві аспекти

РК № 0102U002566

2002 – 2006

Закінчена та закрита

у 2006 році

Прикладні теми

1.                   

Дослідження питань інтелектуальної власності в договорах про науково – технічне співробітництво та договорах на виконання науково – дослідних робіт

РК № 0109U008060

2010 – 2012

Закінчена та закрита

у 2012 році

2.                   

Дослідження проблем правового регулювання відносин у сфері охорони прав на комерційну таємницю

РК № 0109U008061

2010 – 2012

Закінчена та закрита

у 2012 році

3.                   

Економіко – правові теоретичні та методологічні засади оцінки вартості інтелектуальної власності

РК № 0107U009139

2008 – 2010

Закінчена та закрита

у 2010 році

4.                   

Дослідження проблем переходу економіки України на інноваційну модель розвитку: економіко – правові теоретичні та практичні аспекти

РК № 0106U012061

2007 – 2008

Закінчена та закрита

у 2008 році

5.                   

Вдосконалення правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності з метою приведення у відповідність з міжнародними актами

РК № 0106U000011

2006 – 2007

Закінчена та закрита

у 2007 році

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Останні новини

 • 15
  лип. '24

  Запрошуємо взяти участь у конференції

  XII всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів з проблем інтелектуальної власності «Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри», що пройде 11 жовтня 2024 року в онлайн-форматі.

 • 03
  лип. '24

  Оголошений конкурс на заміщення вакантних посад

  Оголошений конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників в окремих наукових підрозділах Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України. 

 • 03
  лип. '24

  Оголошений конкурс на заміщення вакантних посад

  Оголошений конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників в окремих наукових підрозділах Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України. 

Анонс подій

Анонс конференцій

 

Зв'яжіться з нами

Для отримання послуг з аудиту та експерної оцінки, консультацій з питань інтелектуальної власності.

Контакти

Київ, 03150 вул. Казимира Малевича, 11

Тел.: +38 (044) 200 08 76
Email: ndiivu@gmail.com