21 травня 2021року відбулася ІV Всеукраїнська науково-практична конференція-семінар з проблем економіки інтелектуальної власності «Питання інтелектуальної власності у сфері трансферу технологій».

У конференції взяли участь 72 науковці та студенти з 23 університетів та наукових установ. Зі вступним словом виступив директор НДІ інтелектуальної власності НАПрН України О.Ф. Дорошенко, який привітав учасників заходу та зупинився на головних проблемах трансферу технологій в країні.

Перед учасниками виступив керівник експертної групи з питань розвитку інновацій Директората науки та інновацій МОН Таранов І.М. Він висвітив діяльність Міністерства освіти і науки України щодо державного регулювання трансферу технологій на сучасному етапі інноваційного розвитку. В пленарній частині виступили: Перерва П.Г. д.е.н., професор завідувач кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин НТУ «ХПІ», Юрчишин О.Я. к.т.н., доц. директор Департаменту інновацій та трансферу технологій НТУ «КПІ» імені Ігоря Сікорського, Антонюк О.В. радник при дирекції з розвитку та інновацій Київського академічного університету доктор фізико-математичних наук.

З доповіддю «ІННОВАЦІЙНА ВЛАСТИВІСТЬ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ: КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА РОЗВИТОК ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ» виступив Бутнік-Сіверський О.Б., головний науковий співробітник економіко-правового відділу, доктор економічних наук, професор, який проаналізував особливості трансферу технологій з позицій інноваційної діяльності. 

На конференції від Центру досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України виступив керівник д.ю.н. Ю.М. Капіца. Він зробив ретельний аналіз наданого у 2021році до Верховної Ради Кабінетом Міністрів України проєкту Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання діяльності у сфері трансферу технологій» (реєстр. № 4623 вiд 21.01.2021) та зробив висновок що «проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання діяльності у сфері трансферу технологій» є зарегульованим, ускладнює міжнародний трансфер технологій, містить корупційні ризики; не відповідає Закону України «Про адміністративні послуги». У порівнянні з діючою редакцію Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» — проєкт Закону звужує перелік стимулів щодо трансферу технологій. Він порекомендував повторно відправити його на перше читання.

У доповіді АНДРОЩУКА Г.О., к.е.н. головного наукового співробітника НДІ інтелектуальної власності НАПрН України «ПАТЕНТНА МІГРАЦІЯ В МІЖНАРОДНОМУ ТРАНСФЕРІ ТЕХНОЛОГІЙ: АСПЕКТИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ» зроблено висновок, що втрата державою контролю над патентно-ліцензійною політикою призводить до відтоку результатів науково-технічної діяльності, і є перешкодою формуванню інноваційної економіки України. Автор рекомендує: «Мінекономіки України спільно з Міністерством освіти та науки України необхідно терміново запровадити організаційно економічний механізм державної підтримки закордонного патентування винаходів, а також передбачити законодавчі санкції за порушення порядку закордонного патентування. Врешті-решт, це питання економічної безпеки держави».

У доповіді Кочеткова В. М., директора ДП «Центр науково-технічної інформації та сприяння інноваційному розвитку України» охарактеризовано позитивний досвід співпраці з Інститутом інтелектуального виробництва Академії наук провінції Хейлунцзян Китай. Автор вважає що «передачі технологій між Китаєм та Україною ефективно сприятиме практичній співпраці у галузі технологічних інновацій між двома країнами».

Професор, д.т.н. Цибульов П.М. зробив доповідь «ОЦІНКА ДОЦІЛЬНОСТ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ВИНАХОДІВ ПРИ ТРАНСФЕРІ ТЕХНОЛОГІЙ» та зробив висновок що «перед тим, як прийняти рішення про набуття прав інтелектуальної власності на створений винахід і подальшу його комерціалізацію, слід переконатися у доцільності такого рішення, для чого можна використати наведену методику. Результати аналізу дозволять знизити ризики й обсяги невиправданих витрат в процесі трансферу технологій».

Підхід до методики комерціалізації інтелектуальної власності з певними особливостями висвітила Марія Ортинська, патентна повірена, адкокатка, СЕО IPSTYLE, член Правління ГО «Національна асоціація патентних повірених України».

Учасники конференції запропонували надати до  органів державної влади пропозиції і окремі зауваження, та зробити при НДІ інтелектуальної власності майданчик для постійного обговорення питань з розвитку інноваційної діяльності.

 

За результатами обговорення планується видати збірник матеріалів конференції.

 

Останні новини

Анонс подій

Анонс конференції

 

 

Зв'яжіться з нами

Для отримання послуг з аудиту та експерної оцінки, консультацій з питань інтелектуальної власності.

Контакти

Київ, 03150 вул. Казимира Малевича (Боженко), 11

Тел.: +38 (044) 200 08 76
Email: letter@i.kiev.ua