У Спеціалізованій вченій раді К 26.504.01 у Науково-дослідному інституті інтелектуальної власності НАПрН України процедура проходження документів, пов’язаних із захистом дисертаційного дослідження, складається з таких етапів:

1. Подання документів до спеціалізованої вченої ради К 26.504.01;

2. Підготовка до захисту;

3. Захист дисертації;

4. Підготовка документів (підготовка відповідної атестаційної справи) дисертанта для подання до МОН України.

УВАГА! Перед поданням документів до Спеціалізованої вченої ради К 26.504.01, здобувачам необхідно ознайомитися з відповідною нормативною базою щодо порядку присудження наукових ступенів. 

УВАГА! Здобувач особисто несе всі фінансові витрати, пов’язані із процедурою захисту дисертаційної роботи. Також здобувач особисто здійснює підготовку та подання всіх документів до МОН України для отримання відповідного диплому.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ ДО СПЕЦІАЛІЗОВАНО ВЧЕНОЇ РАДИ К 26.504.01 НДІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НАПрН УКРАЇНИ 

 

Голова Спеціалізованої вченої ради К 26.504.01: д.ю.н. Орлюк Олена Павлівнакаб. № 1303, тел. +38(044)2000876

Учений секретар Спеціалізованої вченої ради К 26.504.01: к.н.ю. Шабалін Андрій Валерійовичкаб. № 1302, тел. +38(044)2000875

Технічний секретар Спеціалізованої вченої ради К 26.504.01: Кравець Людмила Вікторівнакаб. № 1302, тел. +38(044)2000875, електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Дисертації, що захищаються у Спеціалізованій вченій раді К 26.504.01, автореферати та відгуки офіційних опонентів на них  оприлюднюються

згідно з Наказом МОН України від 14.07.2015 р. № 758 "Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів"

Інформація про захисти

 

     

  КАЧУРОВСЬКИЙ Вадим Валерійович
  Особисті немайнові права в системі прав інтелектуальної власності

  Дата захисту: 7 листопада 2019 року об 11 годині
  Спеціалізована рада: К 26.504.01
  Спеціальність:  12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

  Автореферат дисертації
  Відгук офіційного опонента
  Відгук офіційного опонента
  Відгук офіційного опонента
  Текст дисертації у форматі PDF

     
   

  ДМИТРЕНКО Вікторія Вікторівна
  Правовий режим ноу-хау

  Дата захисту: 7 листопада 2019 року об 13 годині
  Спеціалізована рада: К 26.504.01
  Спеціальність:  12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

  Автореферат дисертації
  Відгук офіційного опонента
  Відгук офіційного опонента 
  Текст дисертації у форматі PDF

 

 

 

Спеціалізована вчена рада К 26.504.01 згідно з Наказом МОН України № 353 від 15.03.2019 діє у такому складі*: 

   1   ОРЛЮК Олена Павлівна   д.ю.н., професор, академік НАПрН України, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України, директор, спеціальність: 12.00.07, голова ради.
   2   МИРОНЕНКО Наталія Михайлівна    д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України, Науково-дослідний інституту інтелектуальної власності НАПрН України, заступник директора з наукової роботи, спеціальність: 12.00.07, заступник голови ради.
   3

  ШАБАЛІН Андрій Валерійович

 к.ю.н., Науково дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України, старший науковий співробітник Центру правового забезпечення розвитку науки і технологій, спеціальність: 12:00:03, учений секретар ради.
   4 

  АТАМАНОВА Юлія Євгенівна

 

 д.ю.н., доцент, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України, керівник Центру правового забезпечення розвитку науки і технологій, спеціальність: 12.00.03.
   5    ГЕТМАНЦЕВ Данило Олександрович    д.ю.н., професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри фінансового права, спеціальність: 12.00.07.
   6 

  ДОРОШЕНКО Олександр Федорович 

  к.ю.н., Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України, заступник директора з експертної роботи, спеціальність: 12.00.03.
   7    ЕННАН Руслан Євгенович   к.ю.н., доцент, Національний університет «Одеська юридична академія», доцент кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права, спеціальність: 12.00.03.
   8    КАШИНЦЕВА Оксана Юріївна   к.ю.н., доцент, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України, завідувач відділу промислової власності, спеціальність:12.00.07.
   9    МИХАЙЛЮК Галина Олегівна   д.ю.н., доцент, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України, провідний науковий співробітник сектору патентного права, спеціальність: 12.00.03.
  10    МУЗИКА-СТЕФАНЧУК Оксана Анатоліївна   д.ю.н., професор, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України, провідний науковий співробітник Центру правового забезпечення розвитку науки і технологій, спеціальність: 12.00.07.
  11    ПАДУЧАК Богдан Михайлович     к.ю.н., Міністерство економічного розвитку і торгівлі, заступник директора департаменту інтелектуальної власності – начальник управління промислової власності, спеціальність: 12.00.03.
  12    СЕМЧИК Ольга Олександрівна   к.ю.н., ст. наук. сп., Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, старший науковий співробітник відділу проблем державного управління та адміністративного права, спеціальність: 12.00.07.
  13   СІМСОН Ольга Едуардівна   д.ю.н., доцент, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, професор кафедри цивільного права № 2, спеціальність: 12.00.03.
  14   ЧОМАХАШВІЛІ Олена Шотаєвна  к.ю.н., доцент, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України, завідувач сектору комерційних позначень відділу промислової власності, спеціальність: 12.00.07.
  15   ШТЕФАН Олена Сергіївна    д.ю.н., доцент, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності, провідний науковий співробітник Центру правового забезпечення розвитку науки і технологій, спеціальність: 12.00.03.

* Відомості про науковий ступінь, вчене звання, місце роботи та посаду членів спеціалізованої вченої ради наведено у відповідності до Наказу МОН на момент створення ради.

Голова Спеціалізованої вченої ради К 26.504.01: д.ю.н. Орлюк Олена Павлівнакаб. № 1303

Учений секретар Спеціалізованої вченої ради К 26.504.01: к.н.ю. Шабалін Андрій Валерійовичкаб. № 1302

Технічний секретар Спеціалізованої вченої ради К 26.504.01: Кравець Людмила Вікторівнакаб. № 1302

 

Перелік документів, які подаються до спеціалізованої вченої ради К 26.504.01 НДІ інтелектуальної власності НАПрН України 

Усі документи, які подаються до спецради, повинні надаватися відповідно до переліку та зразків.  

1. Заява на  ім'я  голови  спеціалізованої  вченої  ради  про прийняття дисертації до розгляду,  в якій необхідно зазначити,  чи вперше захищається ця дисертація.

Для здобувачів, дисертаційне дослідження яких не виконувалось на базі НДІ ІВ НАПрН України, подається клопотання на ім’я директора НДІ ІВ НАПрН України з проханням дозволити захищати дисертацію (у зв’язку з поважними причинами, зокрема, відсутністю спецради тощо).

2. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача (книжка) або/чи  копія паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм (ID-картки) (2 сторони) – 2 примірники.

3. Документи, що підтверджують правові підстави зміни прізвища здобувача, у разі такої зміни – 2 примірники.

4. Згода на обробку персональних даних (підписується у технічного секретаря).

5. Особова картка (форма П–2ДС), затверджена наказом Міністерства статистики України від 26.12.95 № 343, з відомостями станом на час подання документів до спеціалізованої вченої ради, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи – 2 примірники.

6. Копія диплома про освітньо-кваліфікаційний рівень здобувача: диплом магістра/спеціаліста з додатками – 2 примірники.

У разі, якщо документ про вищу освіту виданий навчальним закладом іноземної держави, то додатково надаються переклад документа українською мовою, засвідчений нотаріально, та копія довідки про визнання іноземного документа про освіту, виданої МОН – 2 примірники.

7. Посвідчення про складання кандидатських іспитів за формою, визначеною Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 № 309.

8. Витяг з наказу про зарахування до аспірантури, засвідчений в установленому порядку,  якщо здобувач навчався в аспірантурі.

9. Витяги з наказів про зміну наукового керівника, спеціальності (за наявності), засвідчені підписом керівника установи, засвідчений печаткою (у разі зміни наукового керівника).

10. Висновок організації, де виконувалася дисертаційне дослідження про наукову та практичну цінність дослідження (дисертації). Даний висновок оформлюється у вигляді протоколу засідання кафедри, лабораторії або/чи відділу (спільне засідання кафедр, відділів тощо) та підписується відповідним керівником (як правило, це повинен бути доктор наук). У висновку поряд із характеристикою дисертаційного дослідження та особистості самого здобувача має бути зазначено, ким і коли була затверджена тема дисертації, визначено конкретний персональний внесок здобувача до всіх наукових праць, опублікованих із співавторами. Варто пам’ятати, що Висновок чинний протягом року з дня його затвердження й до  моменту подання дисертації до спецради.

11. Відгук наукового керівника з об’єктивною оцінкою здобувача та його роботи у процесі підготовки дисертаційного дослідження. Висновок засвідчується печаткою установи за основним місцем роботи наукового керівника здобувача – 2 примірники.

 

При подачі заяви до спеціалізованої вченої ради К 26.504.01, здобувач повинен надати оригінали документів, копії яких подаються. Оригінали документів повертаються здобувачеві.

Разом із вищевказаними документами здобувач також подає:

1) дисертацію, оформлену згідно зі встановленими вимогами, у кількості примірників, переплетених і підписаних автором, необхідних для передавання на зберігання до Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України, до бібліотеки НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, в якому утворено спеціалізовану вчену раду, та для відправки опонентам. Дисертація повинна відповідати вимогам щодо оформлення дисертаційних досліджень. Усі примірники дисертації мають бути збрушовані у твердій палітурці. Дисертація не повинна містити помилок;

2) автореферат дисертації, оформлений згідно зі встановленими вимогами та підписаний автором – 2 примірники. Обсяг автореферату (загальної характеристики роботи, основного змісту, висновків, списку опублікованих автором праць за темою дисертації) – 0,7-0,9 друкованих аркушів (28 000-36 000 знаків з урахуванням пробілів). На останніх сторінках автореферату мають бути розміщені анотації українською, англійською та російською мовами, причому анотація англійською мовою повинна бути розгорнутою обсягом до 2 сторінок машинописного тексту (до 5000 друкованих знаків) і містити інформацію про зміст та результати дисертаційної роботи, а дві інші обсягом до 0,5 сторінки машинописного тексту (до 1200 друкованих знаків) повинні бути ідентичні за змістом і містити стислу інформацію про дисертацію. Автореферат не повинен містити помилок. На титульній сторінці одного з примірників автореферату має бути підпис наукового керівника. Електронний варіант Автореферату повинен точно відповідати за форматуванням та рубрикацією зразку Автореферату, розміщеному на сайті;

3) монографії (за наявності), статті (копії), друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл (копії), перераховані в авторефераті. У випадку подання копій наукових праць на них повинні бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних видань. Копії наукових праць подають на паперовому носії і засвідчують підписом вченого секретаря.

Примітка:

Кожен окремий документ (кілька однакових) має бути вкладений у окремий файл у послідовності, визначеній цим переліком.

Всі файли мають бути у папці-накопичувачі з металічною механічною скобою в середині. На корінці має бути прикріплено ярлик із прізвищем здобувача.

Разом із документами подаються також: 

3 диски CD-R у паперових конвертах;

5 конвертів формату А5;

2 картонні папки-скоросшивачі.

Документи, які не відповідають вказаним вимогам та порядку подачі, не приймаються вченим секретарем до спецради.

Усі документи подаються через технічного секретаря Спеціалізованої вченої ради К 26.504.01: 

Кравець Людмила Вікторівна, тел. (044)2000875.

 

Згідно з Наказом МОН України № 353 від 15.03.2019 у Науково-дослідному інституті інтелектуальної власності НАПрН України створено Спеціалізовану вчену раду К 26.504.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями: 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» та 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Раду К 26.504.01 створено строком до 31 грудня 2020 року.

Спеціалізована вчена рада знаходиться у Науково-дослідному інституті інтелектуальної власності НАПрН України за адресою: Київ, 03150 вул. Казимира Малевича, 11, корп. 4. 

 

44634

ДОСЛІДНИЦЬКІ ПРОЕКТИ

Громадські, дослідницькі та освітні проекти за участю НДІ ІВ.

44631

ЦЕНТРИ ТА ЛАБОРАТОРІЇ

Дослідницькі центри та лабораторії з вивчення питань інтелектуальної власності.

44633l

Періодичні видання

Журнал "Теорія і практика інтелектуальної власності" та "Медичне право".

44635

Законодавство

Зручно систематизована міжнародна та українська законодавча база галузі.

 

ЗМІ про нас

Актуальна та цікава інформація зі сфери інтелектуальної власності, активність інституту на різних медіамайданчиках, публікації та виступи у ЗМІ. Якщо ви хочете бути у курсі останніх подій галузі та дізнатися більше про поточну діяльність інституту - завітайте на наш блог.

Читати блог

 

Останні новини

Анонс подій

НОВИНКИ ВИДАНЬ У НАШІЙ БІБЛІОТЕЦІ

 

 

Зв'яжіться з нами

Для отримання послуг з аудиту та експерної оцінки, консультацій з питань інтелектуальної власності.

Контакти

Київ, 03150 вул. Казимира Малевича (Боженко), 11

Тел.: +38 (044) 200 08 76
Email: letter@i.kiev.ua