1 

  Про затвердження Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (PDF) (Положення PDF)

Про затвердження нової редакції положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (PDF) (Положення PDF)

   2

  ЛІЦЕНЗІЯ НА ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Відомості про самооцінювання ОНП 25129 Право 2021

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

   3 

  Результати обговорення проєкту нової редакції ОНП «Право» за спеціальністю «Право»

Таблиця релевантності тем дисертаційних дослілджень здобувачів та напрямків наукових досліджень, наукових праць їх наукових керівників (станом на 01.07.2021 р)

   4

   НАКАЗИ

2023

Про затвердження Положення про організацію процедури захисту дисертації та присудження ступеня доктора філософії, зі змінами (Положення PDF)

Про затвердження Положення про приймальну комісію (PDF) (Положення PDF)

Про затвердження Положення про організацію процедури захисту дисертації та присудження ступеня доктора філософії, зі змінами (PDF) (Положення PDF)

Про створення приймальної та предметної комісії (PDF)

Про затвердження Програми комплексного пiдсумкового iспиту зi спецiальностi 081 «Право» для здобрачiв вищоi освiти третього освiтньо-наукового рiвня (доктор фiлософii) (PDF) (Програма PDF)

 

2022

Про затвердження Правил та процедури прикрiплення здобувачiв вищоi освiти ступеня доктора фiлософiї поза аспiрантурою (PDF) (Правила PDF)

Про затвердження Положення про організацію процедури захисту дисертації та присудження ступеня доктора філософії (PDF) (Положення PDF)

 

2021

Про затвердження Програми комплексного пiдсумкового iспиту зi спецiальностi 081 «Право» для здобрачiв вищоi освiти третього освiтньо-наукового рiвня (доктор фiлософii) (PDF) (Програма PDF)

Про затвердження Положення про атестацiю здобувачiв ступеня доктора фiлософії (зi змiнами) (PDF) (Положення PDF)

 

2020

Про затвердження Порядку супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (PDF) (Положення PDF)

Про затвердження Положення про тимчасовий порядок органiзацii проведення залiково-екзаменацiйноi ceciї (PDF) (Положення PDF)

Про затвердження Положення про викладачів, гаранта та стейкхолдерів освітньо-наукової програми (PDF) (Положення PDF)

Про зміну гаранта освітньо-наукової програми (PDF)

Про призначення гаранта освітньо-наукової програми (PDF)

Про затвердження проєктної групи з розробки нової редакції освітньо-наукової програми «Право» підготовки здобувачів денної та заочної форм навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за спеціальністю 081 «Право», галузі знань «Право» (PDF)

Про затвердження нової редакції освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії (PDF) (Програма PDF)

Про затвердження Положення про науково-педагогiчну практику (PDF) (Положення PDF)

Про затвердження Положення про атестацію здобувачів ступеня доктора філософії (PDF) (Положення PDF)

Про затвердження Положення про порядок проведення комплексного підсумкового іспиту зі спеціальності 081 «Право» (PDF) (Положення PDF)

 

2019

Про затвердження Положення про врегулювання конфліктних ситуацій (PDF) (Положення PDF)

 

2018

Про затвердження Положення про анкетування учасникiв освiтнього процесу (PDF) (Положення PDF)

 

2017

Про введення в дію освітньо-наукової програми «Право» за спеціальністю 081 «Право» (PDF)

Про затвердження Положення про розроблення та модернізацію освітньо-наукової програми підготовки доктора філософіїї (PDF) (Положення PDF)

Про затвердження Положення про організацію освітнього процесу (PDF) (Положення PDF)

Про затвердження Положення про порядок оцінювання знань аспірантів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу (PDF) (Положення PDF)

Про затвердження Положення про порядок реалізації прав на академічну мобільність (PDF) (Положення PDF)

Про затвердження Положення про оскарження результатів іспитів (PDF) (Положення PDF)

Про затвердження положення про систему забезпечення якості освіти та освітнього процесу (PDF) (Положення PDF)

Про затвердження Етичного кодексу (PDF) (Положення PDF)

Про затвердження Положення про комісію з етики (PDF) (Положення PDF)

Про затвердження Положення про академічну доброчесність (PDF) (Положення PDF)

ПОРЯДОК відрахування, поновлення та переведення здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (PDF)

 

2016

Про призначення гаранта освітньо-наукової програми (PDF)

Про затвердження проектної групи освітньо-наукової програми «Право» підготовки здобувачів (PDF)

   5

   РЕЦЕНЗІЇ ТА ВІДГУКИ

Рецензія №1 на освітньо-наукову програму доктора філософії (PhD) (PDF)

Рецензія №2 на освітньо-наукову програму доктора філософії (PhD) (PDF)

Рецензія №3 на освітньо-наукову програму доктора філософії (PhD) (PDF)

   6

  ПОЛОЖЕННЯ про Раду аспірантів та молодих вчених

 ПОЛОЖЕННЯ про організацію та проведення конкурсу на кращу наукову роботу

Останні новини

 • 15
  лип. '24

  Запрошуємо взяти участь у конференції

  XII всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів з проблем інтелектуальної власності «Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри», що пройде 11 жовтня 2024 року в онлайн-форматі.

 • 03
  лип. '24

  Оголошений конкурс на заміщення вакантних посад

  Оголошений конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників в окремих наукових підрозділах Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України. 

 • 03
  лип. '24

  Оголошений конкурс на заміщення вакантних посад

  Оголошений конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників в окремих наукових підрозділах Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України. 

Анонс подій

Анонс конференцій

 

Зв'яжіться з нами

Для отримання послуг з аудиту та експерної оцінки, консультацій з питань інтелектуальної власності.

Контакти

Київ, 03150 вул. Казимира Малевича, 11

Тел.: +38 (044) 200 08 76
Email: ndiivu@gmail.com