ІІІ ЛІТНЯ ШКОЛА З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

базовий курс

(розроблена за програмою Літньої школи Всесвітньої організації інтелектуальної власності)

25 – 31 липня 2016 року

(м. Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут післядипломної освіти, вул. Васильківська, 36)

Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України та кафедрою інтелектуальної власності юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка було започатковано проведення Літньої школи з інтелектуальної власності спільно з Державною службою інтелектуальної власності України, що працює під егідою МЕРТ України.

Нині Літня школа проводиться втретє. Зазначений захід охоплює базові аспекти інтелектуальної власності та спрямований:

 • студентів випускних курсів ВНЗ, викладачів;
 • молодих професіоналів (аспірантів, адвокатів, юристів, що працюють у сфері інтелектуальної власності, юристів громадських організацій, органів влади, тощо).

Експертами до Літньої школи з інтелектуальної власності залучаються провідні фахівці у сфері інтелектуальної власності держави, зокрема:

 • Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;
 • Державної служби інтелектуальної власності України та ДП «Український інститут інтелектуальної власності» («Укрпатент»);
 • правоохоронних та судових органів.

До викладання практичних питань, що виникають у зв’язку з правовою охороною та захистом прав інтелектуальної власності, залучаються фахівці, які є відомими в Україні судовими експертами, патентними повіреними, юристами, адвокатами, власниками юридичних та патентних практик, економістами тощо. Серед експертів також є провідні науковці академічних інститутів НАН України та НАПрН України, викладачі Університету, чиї праці присвячені проблематиці інтелектуальної власності в усій її багатогранній сфері. Слухачі, які прослуховують такий курс, отримують можливість поглиблювати свої знання та практичні навички у різних напрямах інтелектуальної власності, набувають розуміння ролі інтелектуальної власності для розквіту і процвітання суспільства. Адже до викладання матеріалу залучаються представники різних галузей знань та практик.

Під час Літньої школи обговорюються питання, пов’язані з набуттям прав інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки тощо; із захистом авторських прав у мережі Інтернет; щодо захисту прав інтелектуальної власності в адміністративному та судовому порядку; недобросовісної конкуренції та антимонопольного законодавства тощо. Експерти надають слухачам можливість отримати практичні навички щодо розпорядження правами інтелектуальної власності, передачі технологій та ліцензування, управління активами інтелектуальної власності у бізнесі. Окрема увага надається питанням інтелектуальної власності в сфері охорони здоров’я, захисту нових видів рослин; традиційних знань; освіти та досліджень з інтелектуальної власності. Суттєва увага приділяється міжнародним та європейським стандартам у сфері інтелектуальної власності, розкриваються основні міжнародні угоди, учасниками яких є Україна, у тому числі Угода TRIPS. Кожний з днів навчання закінчується практичним кейсом. Курс Літньої школи з інтелектуальної власності надає слухачам можливість поглибити не лише знання з цієї сфери, але й зрозуміти для себе великі перспективи, які надає професійне заняття проблематикою інтелектуальної власності у майбутньому. Отримані знання сприяють також розумінню доцільності поглибленого навчання за магістерськими програмами з інтелектуальної власності, які викладаються у вузах України та за кордоном.

ПРОГРАМА «ІІІ Літня школа з інтелектуальної власності»

25 – 31 липня 2016р.

м. Київ 25.07.2016 р.

9.00 -9.30 ЗНАЙОМСТВО З УЧАСНИКІВ ЛІТНЬОЇ ШКОЛИ

9.30 – 10.45 Функції відомств ІВ. Національна система правової охорони інтелектуальної власності в Україні. 10.45 -11.00 Кава-брейк 2 11.00 – 12.50 Міжнародне співробітництво ДСІВУ у сфері ІВ 13.00 -14.00 Обідня перерва 3 14.00 – 15.00 Роль ІВ для розквіту і процвітання 4 15.00 – 16.00 Освіта та дослідження ІВ 16.00-16.15 Кава-брейк 5 16.15 – 17.30 Традиційні знання та традиційні вираження культури 26.07.2016 р. 6 9.00 – 10.45 Авторське право та суміжні права 10.45 -11.00 Кава-брейк 7 11.00 – 13.00 Колективне управління авторським правом і суміжними правами 13.00 -14.00 Обідня перерва 8 14.00 – 16.00 Охорона об’єктів ІВ у мережі Інтернет 16.00-16.15 Кава-брейк 9 16.15 – 17.00 Використання об’єктів ІВ в соціальних мережах та інших онлайн- ресурсах 17.00 -18.00 ПРАКТИЧНИЙ КЕЙС З АВТОРСЬКОГО ПРАВА 27.07.2016 р. 10 9.00 – 10.00 Патенти 11 10.00 – 10.45 Договір про патентну кооперацію (РСТ) 10.45 -11.00 Кава-брейк 12 11.00 – 11.45 Промислові зразки 13 11.45 – 12.30 Гаазька система 14 12.30 – 13.00 Використання патентної інформації 13.00 -14.00 Обідня перерва 15 14.00 – 14.40 Комерційні найменування 16 14.40 – 15.25 Торговельні марки 17 15.25 – 16.00 Мадридська система 16.00-16.15 Кава-брейк 18 16.15 – 17.00 Географічні зазначення 17.00 -18.00 ПРАКТИЧНИЙ КЕЙС З ПРАВА ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ 28.07.2016 р. 19 9.00 – 10.45 Комерційна таємниця 10.45 -11.00 Кава-брейк 20 11.00 – 13.00 Недобросовісна конкуренція та антимонопольне законодавство 13.00 -14.00 Обідня перерва 21 14.00 – 15.45 Управління активами ІВ у бізнесі 15.45-16.00 Кава-брейк 22 16.00 – 17.00 Передача технологій та ліцензування 17.00 -18.00 ПРАКТИЧНИЙ КЕЙС З РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРАВАМИ ІВ 29.07.2016 р. 23 9.00 – 10.45 Забезпечення захисту прав ІВ 10.45 -11.00 Кава-брейк 24 11.00 – 13.00 Захист прав інтелектуальної власності в адміністративному та судовому порядку 13.00 -14.00 Обідня перерва 25 14.00 – 15.45 Доменні імена в Інтернеті та альтернативне вирішення спорів 15.45-16.00 Кава-брейк 26 16.00 – 17.00 Карно-правова охорона ІВ 17.00 -18.00 ПРАКТИЧНИМ КЕЙС ІЗ ЗАХИСТУ ПРАВ ІВ 30.07.2016 р. 27 9.00 – 10.00 Угода ТРІПС 28 10.00 – 10.45 Захист нових видів рослин 10.45 -11.00 Кава-брейк 29 11.00 – 13.00 КБР, ФАО, біотехнології та ІВ 13.00 -14.00 Обідня перерва 30 14.00 – 15.15 ІВ та політика в галузі охорони здоров’я 15.15 -16.00 ПРАКТИЧНИЙ КЕЙС З ОХОРОНИ ПРАВ ІВ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 16.00-16.15 Кава-брейк 17.00 -18.00 Підведення підсумків Літньої школи. Результати, які отримали учасники. Вручення сертифікатів учасників. 31.07.2016р. Екскурсійна програма

 

Останні новини

 • 04
  вер. '20

  25 вересня. Запрошуємо взяти участь у конференції з інтелектуальної власності

  25 вересня пройде VIII Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів з проблем інтелектуальної власності "ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ЙОГО ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ:НАЦІОНАЛЬНІ, ЄВРОПЕЙСЬКІ ТА МІЖНАРОДНІ ВИМІРИ".

 • 29
  лип. '20

  Договори керованого доступу та примусового ліцензування як ефективні механізми доступу до лікуванняв умовах пандемії

  Для розширення доступу до лікування в умовах світової пандемії в українському законодавстві існують ефективні механізми. Проте жодні з них так іне були використані. Про принципи та законодавче врегулювання договорів керованого доступу (Managed entry agreements (MEAs) та примусового ліцензування (compulsory license) читайте у матеріалі  експертів галузі Оксани Кашинцевої та Микити Трофименко.

 • 28
  лип. '20

  Круглий стіл щодо правових механізмів розширення доступу до лікування

  24 липня 2020 року НДІ інтелектуальної власності НАПрН України спільно із кафедрою судової медицини та медичного права Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, ДП Медичні закупівлі України та БО 100 % Життя було проведено Круглий Стіл "Договір керованого доступу(Managed entry agreements (MEAs) та примусове ліцензування (compulsory license) як інструменти розширення доступу до лікування"

Анонс подій

Анонс конференцій

Зв'яжіться з нами

Для отримання послуг з аудиту та експерної оцінки, консультацій з питань інтелектуальної власності.

Контакти

Київ, 03150 вул. Казимира Малевича (Боженко), 11

Тел.: +38 (044) 200 08 76
Email: letter@i.kiev.ua