ІІІ ЛІТНЯ ШКОЛА З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

базовий курс

(розроблена за програмою Літньої школи Всесвітньої організації інтелектуальної власності)

25 – 31 липня 2016 року

(м. Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут післядипломної освіти, вул. Васильківська, 36)

Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України та кафедрою інтелектуальної власності юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка було започатковано проведення Літньої школи з інтелектуальної власності спільно з Державною службою інтелектуальної власності України, що працює під егідою МЕРТ України.

Нині Літня школа проводиться втретє. Зазначений захід охоплює базові аспекти інтелектуальної власності та спрямований:

  • студентів випускних курсів ВНЗ, викладачів;
  • молодих професіоналів (аспірантів, адвокатів, юристів, що працюють у сфері інтелектуальної власності, юристів громадських організацій, органів влади, тощо).

Експертами до Літньої школи з інтелектуальної власності залучаються провідні фахівці у сфері інтелектуальної власності держави, зокрема:

  • Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;
  • Державної служби інтелектуальної власності України та ДП «Український інститут інтелектуальної власності» («Укрпатент»);
  • правоохоронних та судових органів.

До викладання практичних питань, що виникають у зв’язку з правовою охороною та захистом прав інтелектуальної власності, залучаються фахівці, які є відомими в Україні судовими експертами, патентними повіреними, юристами, адвокатами, власниками юридичних та патентних практик, економістами тощо. Серед експертів також є провідні науковці академічних інститутів НАН України та НАПрН України, викладачі Університету, чиї праці присвячені проблематиці інтелектуальної власності в усій її багатогранній сфері. Слухачі, які прослуховують такий курс, отримують можливість поглиблювати свої знання та практичні навички у різних напрямах інтелектуальної власності, набувають розуміння ролі інтелектуальної власності для розквіту і процвітання суспільства. Адже до викладання матеріалу залучаються представники різних галузей знань та практик.

Під час Літньої школи обговорюються питання, пов’язані з набуттям прав інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки тощо; із захистом авторських прав у мережі Інтернет; щодо захисту прав інтелектуальної власності в адміністративному та судовому порядку; недобросовісної конкуренції та антимонопольного законодавства тощо. Експерти надають слухачам можливість отримати практичні навички щодо розпорядження правами інтелектуальної власності, передачі технологій та ліцензування, управління активами інтелектуальної власності у бізнесі. Окрема увага надається питанням інтелектуальної власності в сфері охорони здоров’я, захисту нових видів рослин; традиційних знань; освіти та досліджень з інтелектуальної власності. Суттєва увага приділяється міжнародним та європейським стандартам у сфері інтелектуальної власності, розкриваються основні міжнародні угоди, учасниками яких є Україна, у тому числі Угода TRIPS. Кожний з днів навчання закінчується практичним кейсом. Курс Літньої школи з інтелектуальної власності надає слухачам можливість поглибити не лише знання з цієї сфери, але й зрозуміти для себе великі перспективи, які надає професійне заняття проблематикою інтелектуальної власності у майбутньому. Отримані знання сприяють також розумінню доцільності поглибленого навчання за магістерськими програмами з інтелектуальної власності, які викладаються у вузах України та за кордоном.

ПРОГРАМА «ІІІ Літня школа з інтелектуальної власності»

25 – 31 липня 2016р.

м. Київ 25.07.2016 р.

9.00 -9.30 ЗНАЙОМСТВО З УЧАСНИКІВ ЛІТНЬОЇ ШКОЛИ

9.30 – 10.45 Функції відомств ІВ. Національна система правової охорони інтелектуальної власності в Україні. 10.45 -11.00 Кава-брейк 2 11.00 – 12.50 Міжнародне співробітництво ДСІВУ у сфері ІВ 13.00 -14.00 Обідня перерва 3 14.00 – 15.00 Роль ІВ для розквіту і процвітання 4 15.00 – 16.00 Освіта та дослідження ІВ 16.00-16.15 Кава-брейк 5 16.15 – 17.30 Традиційні знання та традиційні вираження культури 26.07.2016 р. 6 9.00 – 10.45 Авторське право та суміжні права 10.45 -11.00 Кава-брейк 7 11.00 – 13.00 Колективне управління авторським правом і суміжними правами 13.00 -14.00 Обідня перерва 8 14.00 – 16.00 Охорона об’єктів ІВ у мережі Інтернет 16.00-16.15 Кава-брейк 9 16.15 – 17.00 Використання об’єктів ІВ в соціальних мережах та інших онлайн- ресурсах 17.00 -18.00 ПРАКТИЧНИЙ КЕЙС З АВТОРСЬКОГО ПРАВА 27.07.2016 р. 10 9.00 – 10.00 Патенти 11 10.00 – 10.45 Договір про патентну кооперацію (РСТ) 10.45 -11.00 Кава-брейк 12 11.00 – 11.45 Промислові зразки 13 11.45 – 12.30 Гаазька система 14 12.30 – 13.00 Використання патентної інформації 13.00 -14.00 Обідня перерва 15 14.00 – 14.40 Комерційні найменування 16 14.40 – 15.25 Торговельні марки 17 15.25 – 16.00 Мадридська система 16.00-16.15 Кава-брейк 18 16.15 – 17.00 Географічні зазначення 17.00 -18.00 ПРАКТИЧНИЙ КЕЙС З ПРАВА ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ 28.07.2016 р. 19 9.00 – 10.45 Комерційна таємниця 10.45 -11.00 Кава-брейк 20 11.00 – 13.00 Недобросовісна конкуренція та антимонопольне законодавство 13.00 -14.00 Обідня перерва 21 14.00 – 15.45 Управління активами ІВ у бізнесі 15.45-16.00 Кава-брейк 22 16.00 – 17.00 Передача технологій та ліцензування 17.00 -18.00 ПРАКТИЧНИЙ КЕЙС З РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРАВАМИ ІВ 29.07.2016 р. 23 9.00 – 10.45 Забезпечення захисту прав ІВ 10.45 -11.00 Кава-брейк 24 11.00 – 13.00 Захист прав інтелектуальної власності в адміністративному та судовому порядку 13.00 -14.00 Обідня перерва 25 14.00 – 15.45 Доменні імена в Інтернеті та альтернативне вирішення спорів 15.45-16.00 Кава-брейк 26 16.00 – 17.00 Карно-правова охорона ІВ 17.00 -18.00 ПРАКТИЧНИМ КЕЙС ІЗ ЗАХИСТУ ПРАВ ІВ 30.07.2016 р. 27 9.00 – 10.00 Угода ТРІПС 28 10.00 – 10.45 Захист нових видів рослин 10.45 -11.00 Кава-брейк 29 11.00 – 13.00 КБР, ФАО, біотехнології та ІВ 13.00 -14.00 Обідня перерва 30 14.00 – 15.15 ІВ та політика в галузі охорони здоров’я 15.15 -16.00 ПРАКТИЧНИЙ КЕЙС З ОХОРОНИ ПРАВ ІВ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 16.00-16.15 Кава-брейк 17.00 -18.00 Підведення підсумків Літньої школи. Результати, які отримали учасники. Вручення сертифікатів учасників. 31.07.2016р. Екскурсійна програма

 

Останні новини

Анонс подій

Анонс конференції

 

Зв'яжіться з нами

Для отримання послуг з аудиту та експерної оцінки, консультацій з питань інтелектуальної власності.

Контакти

Київ, 03150 вул. Казимира Малевича (Боженко), 11

Тел.: +38 (044) 200 08 76
Email: letter@i.kiev.ua