24-25 березня відбулася IV Міжнародна науково-практична конференція ІНТЕРНЕТ-МІСТ «КИЇВ–ДНІПРО» (онлайн-конференція з питань інтелектуальної власності та управління проєктами)

На конференцію було надано 74 доповіді від представників наукових установ та університетів 12 міст України та 2-х зарубіжних країн. Участь брали представники Полтави, Ужгорода, Харкова, Львова, Дніпра, Кривого Рогу, Тернополя, Сум, Запоріжжя, Києва, Маріуполя, Черкас, Мішкольца і Будапешту (Угорщина) та Магдебурга (Німеччина).

24 березня науковці обговорили тему «Інтелектуальна власність як складова системи забезпечення національної безпеки».

На заході у якості доповідачів та слухачів були присутні 178 представників з 41 наукової та освітньої організації. Пленарне засідання відкрив Олександр Дорошенко — директор НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, к.ю.н., судовий експерт. Він привітав всіх присутніх та зазначив, що в такий складний час треба зробити все належне для охорони та захисту інтелектуальної власності в військовій та оборонній сфері, створити умови для її ефективного впровадження відповідних механізмів з метою підвищення національної безпеки. Він повідомив, що Інститутом та учасниками конференції створено робочу групу для підготовки пропозицій та рекомендацій, і запросив всіх учасників надавати свої висновки та аналітичні матеріали.

З привітаннями виступили: Пройдак Юрій Сергійович — проректор з наукової роботи Українського державного університету науки і технологій, д.т.н., професор, Перерва Петро Григорович — завідуючий кафедрою економіки бізнесу Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», д.е.н., проф. та Кобелева Тетяна Олександрівна, проф. кафедри менеджменту, д.е.н., Орлюк Олена Павлівна — директорка Інституту права КНУ імені Тараса Шевченка, д.ю.н., професор, академік НАПрН України, Литвин Степан Йосипович — директор Інституту освітнього та професійного розвитку (Будапешт, Угорщина), к.ю.н., адвокат, Пасечник Віталій Анатолійович — д.т.н., професор, проректор з наукової роботи Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, Гриньова Марина Вікторівна — ректорка Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка, д.пед.н., проф., член-кореспондент Академії педагогічних наук.

Промовці зазначили актуальність та своєчасність проблеми та побажали учасникам заходу плідної та творчої роботи.

З доповідями виступили д.е.н., професор Бутнік-Сіверський О.Б., к.е.н., доцент Андрощук Г.О., к.т.н. патентний повірений Васильєв О.В., д.ю.н., директор Центру досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України Капіца Ю.М., завідувачка відділу прогнозування науково-технічного розвитку УкрІНТЕІ Кваша Т.К., д.т.н., професор Цибульов П.М., к.т.н., патентний повірений Черепов Л.В., к.ю.н., доцент, завідувачка відділу НДІІВ Кашинцева О.Ю., д.т.н, професор Петренко В.О., к.ю.н., завідувачка відділу НДІІВ Тверезенко О.О., д.е.н., професор Марія Диха та інші.

Науковці надали глибокий аналіз стану охорони прав інтелектуальної власності у сфері національної безпеки та оборони, надали свої пропозиції та рекомендації щодо удосконалення законодавства та першочергових заходів держави у цьому напрямку.

 

25 березня конференція продовжила свою роботу. На обговорення були винесені питання «Управління проєктами. перспективи розвитку нейроменеджменту та інформаційних технологій, створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності».

В роботі з обговорення цих питань взяли участь 52 представника освітніх та наукових установ.

На засідані виступили д.е.н., професор Череп А.В., д.е.н., професор Перерва П.Г., к.т.н., доц. Ромашко А.С., д.е.н., професор Бутнік-Сіверський А.Б, к.е.н., доц. Андрощук Г.О., к.е.н., доц. Фонарьова Т.А., д.е.н., професор Ілляшенко С.М., к.е.н., доц. Бабенко В.А., аспірант НДІІВ Дорошенко Д.О. та інші. Окрім безпосередньо проблем безпеки країни, були визначені питання інноваційного розвитку, підготовки високопрофесійних кадрів та питання трансферу технологій. Серйозні аналітичні матеріали з цих питань були надані в робочу групу конференції.

За результатами наданих учасниками рекомендацій були розроблені пропозиції до Ради національної безпеки та оборони, центральних органів виконавчої влади, до сфери діяльності яких належать питання, що обговорювалися на конференції. Учасниками було акцентовано увагу на необхідності консолідації наукової спільноти для вирішення нагальних проблем, що постали перед державою та суспільством у зв’язку з віроломною агресією РФ проти України, знищенням інфраструктури економіки та геноцидом українського народу.

 

Останні новини

Анонс подій

Анонс конференції

 

 

Зв'яжіться з нами

Для отримання послуг з аудиту та експерної оцінки, консультацій з питань інтелектуальної власності.

Контакти

Київ, 03150 вул. Казимира Малевича (Боженко), 11

Тел.: +38 (044) 200 08 76
Email: letter@i.kiev.ua