Збірник матеріалів за результатами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Управління проєктами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об'єктів інтелекутальної власності" розміщено на сторінці бібліотеки нашого сайту.

До видання увійшли доповіді учасників заходу, що відбувався 17 та 18 березня в онлайн-форматі телемосту між Києвом та Дніпром.

У Києві з боку Науково-дослідного інституту Інтелектуальної власності конференція проходила в двох секціях:

17 березня - Правова охорона інтелектуальної власності в умовах євроінтеграційних процесів.

18 березня - Інтелектуальна власність як складова системи забезпечення національної безпеки.

Всього до секції надано 65 доповідей від 27 освітніх та наукових установ У заході взяли участь 55 викладачів університетів, 21 працівник наукових установ та 18 студентів та аспірантів.

Всього, з урахуванням запрошених, у секціях Києва взяли участь 94 осіб.

На конференції виступили: Дорошенко О. Ф. – директор НДІ інтелектуальної власності НАПрН України; Пройдак Ю. С. – проректор з наукової роботи Національної металургійної академії України, професор, доктор технічних наук; Орлюк О.П. директор Інституту права КНУ ім. Тараса Шевченка; Хорватова О. О. – проректор з навчально-методичної та наукової роботи КУП НАНУ; Кобелєва Т. О.  заступник директора інституту менеджмента НТУ «ХПІ»; Бабенко В. А. – заступник декана ДВНЗ Придніпровська академія будівництва та архітектури; Кірін Р.С. –  д.ю.н., судовий експерт Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України; Андрощук Г.О.  головний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, к.е.н, доцент; Бутнік-Сіверський О. Б. – головний науковий співробітник економіко-правового відділу НАПрНУ, д.е.н., професор, академік АТН України та академік УАН; Живко З.Б.  професор кафедри менеджменту Львівського державного університету внутрішніх справ; Работягова Л.І.  – головний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України; Корнух О.В.  – доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання та інноваційного розвитку Криворізький національний університет; Петренко В.О.  д.т.н., професор кафедри  інтелектуальної власності та управління проектами, Національна металургійна академія України, м. Дніпро та інші.

За результатами роботи заплановано проведення круглого столу з питань академічного плагіату та підготувати звернення до керівних органів країни по проблемам інтелектуальної власності та нацбезпеки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Останні новини

Анонс подій

Анонс конференції

 

Зв'яжіться з нами

Для отримання послуг з аудиту та експерної оцінки, консультацій з питань інтелектуальної власності.

Контакти

Київ, 03150 вул. Казимира Малевича (Боженко), 11

Тел.: +38 (044) 200 08 76
Email: letter@i.kiev.ua