19 вересня 2019 року на базі Київського регіонального центру Національної академії правових наук України пройшов методичний семінар на тему «Облікова політика об’єктів права інтелектуальної власності (нематеріальних активів) в академічних наукових установах»,

організований Національною академією правових наук України та Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.

 

У заході взяли участь понад 130 представників наукових установ НАН України. Учасники обговорили актуальні питання обліку нематеріальних активів, створених за рахунок державного бюджету в наукових установах; договірні особливості оформлення розпорядження майновими правами на службові об’єктів права інтелектуальної власності;  визначення собівартості об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів в наукових установах та інші важливі теми.

Модератором заходу виступила Мироненко Н.М., д.ю.н., проф., чл.-кор. НАПрН України, заслужений юрист України, заступник директора НДІ інтелектуальної власності НАПрН України з наукової роботи. Наталія Мироненко розповіла про правовий режим службових об’єктів права інтелектуальної власності.

Борко Ю.Л., к.е.н., завідувач економіко-правового відділу НДІ інтелектуальної власності НАПрН України ознайомила учасників семінару з особливостями бухгалтерського обліку та оподаткування інтелектуальної власності.

Тверезенко О.О., завідувач сектору використання та передачі прав інтелектуальної власності економіко-правового відділу НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, патентний повірений України розповіла про суттєві умови договорів щодо розподілу майнових прав на службові твори та нагадала про необхідність виплати винагороди авторам технологій. 

Подібні заходи мають посприяти підвищенню рівня обізнаності співробітників наукових установ щодо законодавства в частині створення і розпорядження об’єктами права інтелектуальної власності та підвищенню ефективності витрачання академічними науковими установами бюджетних коштів.

 

Останні новини

Анонс подій

Анонс конференцій

 

Зв'яжіться з нами

Для отримання послуг з аудиту та експерної оцінки, консультацій з питань інтелектуальної власності.

Контакти

Київ, 03150 вул. Казимира Малевича, 11

Тел.: +38 (044) 200 08 76
Email: ndiivu@gmail.com