21 березня пройшла Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об’єктів інтелектуальної власності». 

Організаторами заходу виступили Міністерство освіти і науки України, Національна металургійна академія України, Національна академія правових наук України, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності, Честоховський політехнічний університет (Польща), Вища школа управління охороною праці в місті Катовіце (Польща), Університет в Мішкольце (Угорщина), а також українські наукові центри та виробничі підприємства.

Актуальна тема об’єднала представників академічної науки, закладів вищої освіти та бізнесу з України, Угорщини та Польщі для професійної дискусії та вироблення підходів до управлінського, технологічного, інжинірингового та законодавчого забезпечення використання результатів науково-дослідних робіт та інноваційних продуктів.

Відкрили інтернет-конференцію з місця Дніпро заступник голови оргкомітету, проректор  з наукової роботи НМетАУ, доктор технічних наук Юрій Пройдак та завідувач кафедрою інтелектуальної власності та управління проектами, к. пед. н., Наталія Корогод.  Від Національної металургійної академії України (НМетАУ) модерував захід професор кафедри інтелектуальної власності та управління проектами В. Петренко.

Традиційно найбільш вразливою ланкою роботи з об‘єктами інтелектуальної власності є комерціалізація результатів інтелектуальної діяльності в ЗВО та наукових установах. Учасники підкреслили необхідність стимулювати процеси їх взаємодії із виробництвом та бізнесом, що посприятиме не лише установленню партнерських відносин, а й розвитку економіки України в цілому.

Олена Орлюк, директор Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності,  виступаючи з вітальним словом, наголосила на тому, що Інститут давно займається цією проблематикою і вже багато зробив на шляху ефективного забезпечення інтересів ЗВО на законодавчому рівні. Зокрема, НДІ Інтелектуальної власності на замовлення Національного офісу інтелектуальної власності було розроблено Проект спільного наказу МОН та МЕРТ щодо політики в ІВ, який найближчим часом планується винести до громадського обговорення. Документ формулює засадничі підходи національної політики щодо створення та використання об’єктів інтелектуальної власності в університетах на наукових установах. Він підготовлений за стандартами Всесвітньої організації інтелектуальної власності та, водночас,  враховує особливості українського законодавства та правозастосування. 

Олена Орлюк висловила надію, що подібні кроки мають посприяти створенню центрів інновацій на базі ЗВО із впровадження та комерціалізації технологічних розробок. Окрім того питання комерціалізації ОПІВ мають знайти відображення в Стратегії розвитку інтелектуальної власності в Україні. Роботу над розробкою цього основоположного документу, що визначатиме пріоритети в сфері інтелектуальної власності для України вже розпочато під егідою Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ) за участі Всесвітньої організації інтелектуальної власності. Очікується, що Стратегія надасть можливість збалансувати стосунки виробників і споживачів. 

Олександр Бутнік-Сіверський, провідний науковий співробітник НДІ ІВ у своїй доповіді звернув увагу на проблеми, що виникають на етапі впровадження результатів ІВ, зокрема це стосується коректної оцінки вартості об’єктів ІВ, документального супроводу розробок. 

Про необхідність внесення коректив у державну політику в сфері ІВ говорили і в контексті фактичного занепаду раціоналізаторства, оскільки бізнес в нинішніх умовах не зацікавлений у модернізації та інноваційному складнику своїх підприємств.  На думку учасників дискусії оновлення потребує і сама законодавча база, що регламентує інноваційну діяльність в Україні.  Адже інтенсифікація інноваційного потенціалу виробництва є запорукою конкурентоспроможності українських промислових підприємств. 

Під час роботи Секції 2 «Охорона та захист інтелектуальної власності в інноваційній діяльності в умовах євроінтеграційних процесів» учасники також обговорили питання інформаційного, документального, патентно-інформаційного забезпечення впровадження інновацій. 

Зручний формат інтернет-комунікації, запропонований на конференції дозволив розширити коло її учасників та стимулював до утворення  в режимі реального часу дискусійних майданчиків для фахового обговорення окремих тематичних напрямів.

Так освітяни звернули увагу на проблеми підготовки фахівців з ІВ. Відсутність на сьогоднішній день специфічної магістерської програми підготовки, як це було раніше, й внесення спеціальності «інтелектуальна власність» до напрямів «Право» та «Менеджмент» фактично декларують можливість здобуття освіти з інтелектуальної власності лише в межах цих спеціальностей. Таким чином майбутні представники промислового сектору та молоді фахівці, що мають базову (рівня бакалавр) технічну освіту фактично відсікаються створеними умовами для вступників до магістратури. Водночас національна економіка у першу чергу зацікавлена саме у таких фахівцях.  Знань з інтелектуальної власності потребують представники не лише юридичних чи економічних професій, а й інженери, технологи, фахівці агросектору та інші. Учасники відмітили, що змінити ситуацію можна завдяки розробці державної програми безперервної освіти протягом життя, механізмами якої стануть курси підвищення кваліфікації в сфері ІВ. 

Загалом конференція продемонструвала високий рівень зацікавленості в проблемі як на рівні академічних наукових та освітніх установ, так і з боку законодавчої та виконавчої влади. За результатами дискусій були вироблені рекомендації практичного спрямування, що будуть оприлюднені найближчим часом.

 

 

Останні новини

 • 15
  лип. '24

  Запрошуємо взяти участь у конференції

  XII всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів з проблем інтелектуальної власності «Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри», що пройде 11 жовтня 2024 року в онлайн-форматі.

 • 03
  лип. '24

  Оголошений конкурс на заміщення вакантних посад

  Оголошений конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників в окремих наукових підрозділах Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України. 

 • 03
  лип. '24

  Оголошений конкурс на заміщення вакантних посад

  Оголошений конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників в окремих наукових підрозділах Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України. 

Анонс подій

Анонс конференцій

 

Зв'яжіться з нами

Для отримання послуг з аудиту та експерної оцінки, консультацій з питань інтелектуальної власності.

Контакти

Київ, 03150 вул. Казимира Малевича, 11

Тел.: +38 (044) 200 08 76
Email: ndiivu@gmail.com