7 вересня 2021 року відбулося онлайн-засідання фахового семінару відділу промислової власності, за участі Центру правового забезпечення розвитку науки і технологій НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, щодо попередньої експертизи дисертації здобувачки ступеня доктора філософії Омельченко Ольги Петрівни на тему «Правове регулювання діяльності біобанків: цивільно-правовий аспект» 

 

Засідання відбулося під головуванням керівника Центру правового забезпечення розвитку науки і технологій Інституту, доктора юридичних наук, доцента Атаманової Юлії Євгенівни, за участі наукового керівника, рецензентів, науково-педагогічного складу викладачів в аспірантурі Інституту, наукових працівників відділу промислової власності та Центру правового забезпечення розвитку науки і технологій.

 

 

На підставі експертизи дисертаційної роботи, доповіді здобувачки, поставлених питань присутніх і відповідей, обговорення учасниками засідання  основних положень дисертаційної роботи, виступів наукового керівника і рецензентів, прийнято рішення, що дисертація Омельченко Ольги Петрівни на тему «Правове регулювання діяльності біобанків: цивільно-правовий аспект», відповідає вимогам до дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії. Фаховий семінар рекомендує дисертацію здобувачки до розгляду та захисту на здобуття ступеня доктора філософії у разовій спеціалізованій вченій раді за спеціальністю 081 «Право».

 

Current news

Сontact us

Get advice on intellectual property issues.

Сontact

Kazymyra Malevycha (Bozhenko) str., 11, building 4, 13 floor, Kyiv, 03680, Ukraine

Phone: +38 (044) 200 08 76
Email: letter@i.kiev.ua