7 вересня 2021 року відбулося онлайн-засідання фахового семінару відділу промислової власності, за участі Центру правового забезпечення розвитку науки і технологій НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, щодо попередньої експертизи дисертації здобувачки ступеня доктора філософії Омельченко Ольги Петрівни на тему: «Правове регулювання діяльності біобанків: цивільно-правовий аспект» 

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач відділу промислової власності Інституту Кашинцева Оксана Юріївна.

Засідання відбулося під головуванням керівника Центру правового забезпечення розвитку науки і технологій Інституту, доктора юридичних наук, доцента Атаманової Юлії Євгенівни, за участі науково-педагогічного складу викладачів в аспірантурі Інституту, наукових працівників відділу промислової власності та Центру правового забезпечення розвитку науки і технологій.

Рецензентами дисертаційної роботи виступили: 

доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, в.о. директора Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, радник при дирекції Інституту Орлюк Олена Павлівна;

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри медичного права Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, провідний науковий співробітник Центру експертних досліджень Інституту Сенюта Ірина Ярославівна.

На підставі експертизи дисертаційної роботи, доповіді здобувачки, поставлених питань присутніх і відповідей, обговорення учасниками засідання  основних положень дисертаційної роботи, виступів наукового керівника і рецензентів, прийнято рішення, що дисертація Омельченко Ольги Петрівни на тему «Правове регулювання діяльності біобанків: цивільно-правовий аспект», відповідає вимогам до дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії. Фаховий семінар рекомендує дисертацію здобувачки до розгляду та захисту на здобуття ступеня доктора філософії у разовій спеціалізованій вченій раді за спеціальністю 081 «Право».

 

Current news

  • 08
    Sep '21

    Відбувся фаховий семінар щодо попередньої експертизи дисертації

     

    7 вересня 2021 року відбулося онлайн-засідання фахового семінару відділу промислової власності, за участі Центру правового забезпечення розвитку науки і технологій НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, щодо попередньої експертизи дисертації здобувачки ступеня доктора філософії Омельченко Ольги Петрівни на тему: «Правове регулювання діяльності біобанків: цивільно-правовий аспект» 

44634

Researches project

Scientific, research and public project established by SRI IP.

44631

Centres & Labs

Research Centers and Laboratories for the Study of Intellectual Property.

 

44633l

Scientific journals

Journal "Theory and Practice of Intellectual Property" and "Medical Law".

44635

Lagislation

International and Ukrainian legislative base

 

Сontact us

Get advice on intellectual property issues.

Сontact

Kazymyra Malevycha (Bozhenko) str., 11, building 4, 13 floor, Kyiv, 03680, Ukraine

Phone: +38 (044) 200 08 76
Email: letter@i.kiev.ua