ЦЕНТРУ ПСИХОЛОГІЇ ТВОРЧОСТІ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

 

1. Загальні положення.

Центр психології творчості та інтелектуальної власності Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України заснований в березні 2018 року, з метою розвитку нового наукового напряму: «Юридичний та психологічний феномен творчості, наукової доброчесності та інтелектуальної власності».

Стратегія розвитку наукового напряму та його практичний результат слугуватимуть основою для освітніх програм, законопроектної та експертної роботи.

2. Сучасний стан.

Права особи на творчу діяльність закріплюються у ст.41 Конституції України, яка гарантує кожному право володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності, та у ст.54 Конституції України, яка гарантує громадянам свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості.

Психологи зазвичай визначають «творчість» як здатність людини створювати ідеї, які є оригінальні та адаптовані. Натомість міждисциплінарний дискурс взаємопроникнення та взаємодоповнення права та психології в сфері інтелектуальної власності представлений у вітчизняній науці фрагментарно.

 

3. Мета та завдання.

Мета Центру – розкрити юридично значущі аспекти поняття «психологія творчості» та психологічне підґрунтя організації інтелектуальної діяльності фізичної особи, як складової юридичного психологічного феномену.

Завдання :

 • Сформувати міждисциплінарний дискурс щодо уявлень про психологію творчості як цілеспрямовану інтелектуально-розумову діяльність, результатом якої є об’єкт інтелектуальної власності.
 • Визначити юридичні та психологічні фактори, що впливають на створення об’єктів інтелектуальної власності.
 • Проаналізувати підходи до розуміння природи психології творчості та її юридично значущих елементів (психогенетичний, соціальний, чуттєво-емоційний, аксіологічний, діяльнісний, мотиваційний).
 • Дослідити психологічні категорії в юридичному дискурсі.
 • Виробити психологічні та юридичні критерії усвідомлення суб’єктом творчої діяльності плагіату.
 • Надати правовий аналіз творчому мисленню, яке призведе до самостійного інтелектуального продукту (об’єкту), за допомогою якого виявимо юридичні критерії неусвідомлених запозичень.
 • Плагіат як юридичний та психологічний феномен.
 • Дослідити вплив колективного знання на формування нових наукових напрямів та дискурсів.
 • Виявлення та осмислення юридично значущих елементів психології творчості.

4. Форми реалізації Концепції.

 • Участь у заходах спрямованих на розкриття феномену психології творчості та інтелектуальної власності.
 • Підготовка наукових проектів досліджень та участь у міжнародних науково-дослідних програм.
 • Проведення круглих столів та семінарів.
 • Співробітництво з міжнародними організаціями, урядовими та громадськими неурядовими організаціями .

 

5. Партнери реалізації Концепції.

Інститут Психології імені С.Г. Костюка НАПН України, а також науковими партнерами реалізації Концепції є українські та міжнародні інституції та громадські організації, до сфери діяльності та наукового інтереси яких належать проблеми психології творчості та права інтелектуальної власності.

 

6. Заключні положення.

Запропонована Концепція розвитку наукового напряму «Юридичний та психологічний феномен творчості, наукової доброчесності та інтелектуальної власності» НДІ інтелектуальної власності НАПрН України є відкритою до пропозицій.

Положення Концепції та тематичні напрями є інтелектуальною власністю НДІ інтелектуальної власності НАПрН України.

 

Останні новини

Анонс подій

Анонс конференції

 

Зв'яжіться з нами

Для отримання послуг з аудиту та експерної оцінки, консультацій з питань інтелектуальної власності.

Контакти

Київ, 03150 вул. Казимира Малевича (Боженко), 11

Тел.: +38 (044) 200 08 76
Email: letter@i.kiev.ua