8 лютого на базі Тернопільського національного економічного університету відбувся успішний захист кандидатської дисертації наукового співробітника Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Олени Пономарьової на тему «Цивільно-правові аспекти реалізації майнових прав інтелектуальної власності у сфері медицини в Україні». 

 ÐÐ° данном изображении может находиться: 3 человека, в том числе Oksana Kashyntseva, люди стоят

Здобувач поповнила лави молодих науковців – випускників аспірантури Інституту, що присвячують дослідження актуальним проблемам сфери права інтелектуальної власності в Україні.

Аспірантура зі спеціальності 12.00.03 (цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право)  була відкрита в НДІ ІВ з 2005 року і за цей час перетворила Інститут на один з провідних осередків підготовки наукових кадрів у сфері права інтелектуальної власності.

Так, лише за підсумком минулого 2018 року відбулися захисти співробітника Інституту Костянтина Зерова «Захист авторських прав на твори, розміщені в мережі Інтернет», заступника керівника Центру експертних досліджень Інституту Катерини Сопової «Предмет і засоби доказування у справах щодо прав на торгівельну марку», старшого наукового співробітника Ольги Улітіної - «Правова охорона і захист авторського права на фотографічні твори».

Важливо, що молоді дослідники не лише здійснюють актуальні дослідження в межах написання дисертаційної роботи, а й продовжують наукову, законотворчу та експертну діяльність у стінах Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності як його співробітники. Багато з них поєднують науково-дослідну роботу із діяльністю в реальних секторах державного управління, економіки, права та бізнесу, що розвивають та підтримують напрями пов’язані з інноваціями, патентуванням, трансфером технологій. 

Задля інтеграції науки та освіти, оволодіння аспірантами новими знаннями та досвідом проведення наукових досліджень в Науково-дослідному інституті інтелектуальної власності функціонує Рада молодих вчених, члени якої можуть проводити апробацію результатів наукових досліджень, переймати досвід досвідчених колег, брати участь у професійних заходах, зустрічах, семінарах. Щорічно Рада молодих вчених проводить конкурс наукових робіт серед молодих співробітників Інституту, що стимулює нові підходи до вивчення тем та дає можливість активного залучення аспірантів у наукове середовище на всіх етапах підготовки дисертаційного дослідження.

Інтеграція молодих фахівців в українське та міжнародне правове середовище та мотивація їх до активної участі у вирішенні актуальних проблем інтелектуальної власності демонструє системний підхід Науково-дослідного інститут інтелектуальної власності до підготовки кадрів та загалом розбудови галузі права інтелектуальної власності в Україні.

Колектив інституту щиро вітає своїх колег із успішними захистами та продовжує нарощувати свій науковий та кадровий потенціал.

 

Останні новини

Наші пріоритети

testimonial author Олена ОРЛЮК, директор

"Ми намагаємося об'єднати під лавами нашого колективу справді найкращих фахівців, адже з ними маєш надзвичайно більше натхнення та мотивації до улюбленої справи"

Зв'яжіться з нами

Для отримання послуг з аудиту та експерної оцінки, консультацій з питань інтелектуальної власності.

Контакти

Київ, 03150 вул. Казимира Малевича (Боженко), 11

Тел.: +38 (044) 200 08 76
Email: letter@i.kiev.ua