8 лютого на базі Тернопільського національного економічного університету відбувся успішний захист кандидатської дисертації наукового співробітника Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Олени Пономарьової на тему «Цивільно-правові аспекти реалізації майнових прав інтелектуальної власності у сфері медицини в Україні». 

 ÐÐ° данном изображении может находиться: 3 человека, в том числе Oksana Kashyntseva, люди стоят

Здобувач поповнила лави молодих науковців – випускників аспірантури Інституту, що присвячують дослідження актуальним проблемам сфери права інтелектуальної власності в Україні.

Аспірантура зі спеціальності 12.00.03 (цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право)  була відкрита в НДІ ІВ з 2005 року і за цей час перетворила Інститут на один з провідних осередків підготовки наукових кадрів у сфері права інтелектуальної власності.

Так, лише за підсумком минулого 2018 року відбулися захисти співробітника Інституту Костянтина Зерова «Захист авторських прав на твори, розміщені в мережі Інтернет», заступника керівника Центру експертних досліджень Інституту Катерини Сопової «Предмет і засоби доказування у справах щодо прав на торгівельну марку», старшого наукового співробітника Ольги Улітіної - «Правова охорона і захист авторського права на фотографічні твори».

Важливо, що молоді дослідники не лише здійснюють актуальні дослідження в межах написання дисертаційної роботи, а й продовжують наукову, законотворчу та експертну діяльність у стінах Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності як його співробітники. Багато з них поєднують науково-дослідну роботу із діяльністю в реальних секторах державного управління, економіки, права та бізнесу, що розвивають та підтримують напрями пов’язані з інноваціями, патентуванням, трансфером технологій. 

Задля інтеграції науки та освіти, оволодіння аспірантами новими знаннями та досвідом проведення наукових досліджень в Науково-дослідному інституті інтелектуальної власності функціонує Рада молодих вчених, члени якої можуть проводити апробацію результатів наукових досліджень, переймати досвід досвідчених колег, брати участь у професійних заходах, зустрічах, семінарах. Щорічно Рада молодих вчених проводить конкурс наукових робіт серед молодих співробітників Інституту, що стимулює нові підходи до вивчення тем та дає можливість активного залучення аспірантів у наукове середовище на всіх етапах підготовки дисертаційного дослідження.

Інтеграція молодих фахівців в українське та міжнародне правове середовище та мотивація їх до активної участі у вирішенні актуальних проблем інтелектуальної власності демонструє системний підхід Науково-дослідного інститут інтелектуальної власності до підготовки кадрів та загалом розбудови галузі права інтелектуальної власності в Україні.

Колектив інституту щиро вітає своїх колег із успішними захистами та продовжує нарощувати свій науковий та кадровий потенціал.

 

Останні новини

Анонс подій

Новинки видань у нашій бібліотеці

       

Зв'яжіться з нами

Для отримання послуг з аудиту та експерної оцінки, консультацій з питань інтелектуальної власності.

Контакти

Київ, 03150 вул. Казимира Малевича (Боженко), 11

Тел.: +38 (044) 200 08 76
Email: letter@i.kiev.ua