13 жовтня 2021 року відбулося онлайн-засідання фахового семінару відділу промислової власності, за участі Центру правового забезпечення розвитку науки і технологій НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, щодо попередньої експертизи дисертації здобувачки ступеня доктора філософії Волинець Інни Павлівни на тему «Захист прав інтелектуальної власності від недобросовісної конкуренції на ринку лікарських засобів» 

 

Засідання відбулося під головуванням керівника Центру правового забезпечення розвитку науки і технологій Інституту, доктора юридичних наук, доцента Атаманової Юлії Євгенівни, за участі наукового керівника, рецензентів, науково-педагогічного складу викладачів в аспірантурі Інституту, наукових працівників відділу промислової власності та Центру правового забезпечення розвитку науки і технологій.

Здобувачка ознайомила присутніх з основними результатами дисертаційного дослідження. Із доповіддю виступив науковий керівник — доктор юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу промислової власності Кодинець Анатолій Олександрович. Власними міркуваннями щодо роботи поділилися рецензенти: доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заступник директора з наукової роботи Мироненко Наталія Михайлівна; кандидат юридичних наук, доцент, завідувачка відділу промислової власності Кашинцева Оксана Юріївна. У заході також взяли участь науково-педагогічні працівники, які викладають в аспірантурі, наукові працівники відділу промислової власності та Центру правового забезпечення розвитку науки і технологій. В ході семінару обговорено положення дисертації, наукові статті здобувачки, актуальність теми, наукову новизну та практичне значення роботи.

На підставі експертизи дисертаційної роботи, доповіді здобувачки, поставлених питань присутніх і відповідей здобувачки, обговорення учасниками засідання основних положень дисертаційної роботи, виступів наукового керівника і рецензентів, прийнято рішення, що дисертація Волинець Інни Павлівни на тему «Захист прав інтелектуальної власності від недобросовісної конкуренції на ринку лікарських засобів» відповідає вимогам до дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії. Фаховий семінар рекомендує дисертацію до розгляду та захисту на здобуття наукового ступеня доктора філософії, спеціальність 081 «Право», у разовій спеціалізованій вченій раді НДІ інтелектуальної власності НАПрН України.

Останні новини

Анонс подій

Анонс конференції

 

    

 

Зв'яжіться з нами

Для отримання послуг з аудиту та експерної оцінки, консультацій з питань інтелектуальної власності.

Контакти

Київ, 03150 вул. Казимира Малевича, 11

Тел.: +38 (044) 200 08 76
Email: ndiivu@gmail.com