23 травня 2024 року відбулося спільне засідання відділу дослідження прав інтелектуальної власності та прав людини у сфері охорони здоров'я та центру правового забезпечення розвитку науки і технологій Інституту.

На засіданні Сергієм Кондратюком було представлено публічну презентацію наукових результатів дисертаційного дослідження на тему: «Зловживання патентними правами на ліки в Україні та ЄС».

Засідання проведено під головуванням кандидатки юридичних наук, доцентки, провідного наукового співробітника відділу дослідження прав інтелектуальної власності та прав людини у сфері охорони здоров'я Олени Чомахашвілі. 

Здобувач ознайомив присутніх з основними результатами дисертаційного дослідження. 

На засідання запрошена докторка філософії у галузі права, старша лекторка із права інтелектуальної власності Brunel University London Ольга Гургула, яка зазначила про актуальність теми дисертаційного дослідження, звернула увагу на позитивні напрацювання, а також взяла участь в обговоренні основних положень дисертації. 

Із доповіддю виступила науковий керівник – кандидатка юридичних наук, доцентка, завідувачка відділу дослідження прав інтелектуальної власності та прав людини у сфері охорони здоров'я Оксана Кашинцева. 

Про  актуальність, теоретичне та практичне значення результатів дослідження зазначила експерт, кандидатуру якої запропоновано як рецензента: кандидатка юридичних наук Олена Пономарьова. 

Власними міркуваннями щодо роботи поділилися співробітники відділу дослідження прав інтелектуальної власності та прав людини у сфері охорони здоров'я та центру правового забезпечення розвитку науки і технологій Інституту. 

За результатами засідання прийнято рішення, що дисертація Сергія Кондратюка  на тему: «Зловживання патентними правами на ліки в Україні та ЄС» відповідає вимогам до дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії, спеціальність 081 «Право».  Дисертацію рекомендовано до розгляду та захисту у разовій спеціалізованій вченій раді Інституту.

Бажаємо успіхів здобувачу!

 

 

Останні новини

Анонс подій

Анонс конференцій

 

Зв'яжіться з нами

Для отримання послуг з аудиту та експерної оцінки, консультацій з питань інтелектуальної власності.

Контакти

Київ, 03150 вул. Казимира Малевича, 11

Тел.: +38 (044) 200 08 76
Email: ndiivu@gmail.com