27 травня 2022 року відбулася V Всеукраїнська науково-практична конференція «Цифрова трансформація та цифрова економіка в умовах воєнного стану: аспекти інтелектуальної власності». На конференцію було надано 54 доповіді від 24 наукових та освітніх установ. 

Взяли участь науковці з 11 міст України та Європи.

Іноземні науковці надали тези від:

- Мішкольцького університету, м. Мішкольц, Угорщина;

- Магдебурзького університету Отто-фон-Геріке, м. Магдебург, Німеччина

- Вищої школи управління охороною праці, м. Катовіце, Польща

Всього взяло участь, враховуючи групові підключення студентів та аспірантів в Києві і Дніпрі, 73 особи, у тому числі 23 аспірантів та студентів.

Конференцію відкрив заступник директора Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України Григорій ДОРОЖКО, який привітав присутніх з участю в заході і побажав плідної роботи. Він зазначив, що цифрова трансформація  це те, що поруч з нами, але головне — це погляд у велике і нове майбутнє. Але, на жаль, наша армія та мирні українці вже сьогодні відчувають на собі вплив від кіберзлочинності, агресивного прояву штучного інтелекту та мережевих атак і фейків від країни-агресора. Тому саме нам — економістам, правникам, айтішникам та фахівцям технічної галузі — треба зробити все можливе, щоб поглинаюча нас та весь світ цифрова епоха стала комфортною та безпечною. І прикладом цього повинна стати наша наукова конференція.

Від Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» виступив Петро ПЕРЕРВА, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин. Він відзначив вплив цифрової трансформації суспільства та цифрової економіки на розвиток країни та світу і обґрунтував її важливість у воєнні часи. Він навів до прикладу виступ Президента України на ІТ-форумі у Києві з презентацією «Гарант інновацій: створюємо майбутнє разом».  Володимир Зеленський зазначив, що «справа не в людях, справа у системі. І можете вважати мене наївним мрійником, але ми хочемо зробити державу у смартфоні, уряд у смартфоні. Час це зробити». І це, підкреслив промовець, стосується і нас з Вами.

З привітанням та доповіддю виступила Марина КІРНОСОВА, доцент кафедри маркетингу Державного університету «Одеська політехніка». Вона зазначила, що сьогодні Одеса працює на збройні сили та на майбутнє, та підкреслила важливу цінність морального принципу як у сфері науки, так і в економіці.

Від Львівського національного університету імені Івана Франка виступила Олександра ЯВОРСЬКА, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права. Вона підкреслила, що наша робота стає можливою тільки завдяки злагодженій роботі Збройних сил України. Вона охарактеризувала роль та місце інтелектуальної власності в цифровій економіці нашої країни в сучасних умовах.
З побажанням миру та плідної роботи виступив доктор економічних наук, професор, завідуючий кафедрою КНЕУ імені Вадима Гетьмана Андрій ОМЕЛЬЧЕНКО. Він охарактеризував стан законодавства України в галузі цифрової трансформації та цифрової економіки та висловив думку про його подальший розвиток особливо з урахуванням європейського досвіду.

Від УКРНТІ виступила завідувачка відділом прогнозно-аналітичних досліджень науково-технологічного розвитку Тетяна КВАША. Вона проаналізувала стан винахідницької діяльності у сфері  штучного інтелекту в нашій країні та навела до прикладу досвід Сполучених Штатів Америки у цьому напрямку. З привітанням від Запорізького національного університету виступила доктор економічних наук, професор, декан економічного факультету Алла ЧЕРЕП, яка висловила думку про необхідність розвитку цифрових компетентностей у широкому колі споживачів для критичної оцінки інформації та її правильного використання, а також закликала активно впроваджувати європейській досвід у вітчизняну освіту та пропагувати наші здобутки.

Учасників заходу привітав доктор юридичних наук, професор Анатолій КОДИНЕЦЬ,  завідувач кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Він звернув увагу присутніх на необхідність забезпечення надійного захисту результатів творчої діяльності та можливості їх комерціалізації.

Головний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, кандидат економічних наук, доцент Геннадій АНДРОЩУК особливо оцінив роль інтелектуальної власності в цифровій економіці як наукового напрямку, яким опікується Інститут уже два роки. Він відмітив проблеми, які існують у цій галузі та зробив акцент на недосконалості вітчизняного законодавства і необхідності ефективного фінансування цієї сфери діяльності. Аналізу системних проблем у цьому напрямку присвятив свою доповідь доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, академік АТН України та академік УАН, завідувач кафедри економіки, обліку та фінансів Інституту післядипломної освіти НУХТ Олександр БУТНІК-СІВЕРСЬКИЙ. Він обґрунтував теоретичні підходи до аналізу процесу цифровізації та цифрової економіки в сучасних умовах.

Особливостям патентування та менеджменту об’єктів інтелектуальної власності типу «інтернет речей»  присвятив свою доповідь кандидат технічних наук, патентний повірений Олексій ВАСИЛЬЄВ. Він звернув увагу на складнощі  патентування та надав аналіз сучасної практики.
Проблеми охорони баз даних підняв у своєму виступі кандидат юридичних наук, доцент Львівського національного університету ім. Івана Франка, адвокат Леонід ТАРАСЕНКО.  Він провів аналіз цієї проблеми (з урахуванням воєнного стану) та можливостей її вирішення. Кандидат юридичних наук, асистент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права Львівського національного університету ім. Івана Франка Христина КМЕТИК-ПОДУБІНСЬКА  приділила увагу фотографічним творам як об’єктам авторського права. Вона відмітила ситуації, які вплинули на охорону цих об’єктів, коли журналісти світу використовують їх для висвітлення подій, пов’язаних з діяльністю російського агресора.

Старший науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, асистент Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук Костянтин ЗЕРОВ присвятив свій виступ політиці UA-DDR як шляху вирішення доменних спорів. Він зауважив, що на час дії воєнного стану ця процедура призупинена, тому чекаємо якнайшвидшої перемоги для продовження цієї важливої роботи.

На конференції від учасників були надані пропозиції, які будуть опрацьовані оргкомітетом та передані до органів влади. Учасники конференції звернулись до наукової спільноти з побажанням скорішої перемоги над російським агресором та необхідності активної і творчої праці на користь нашої Батьківщини.

 

Останні новини

Анонс подій

Анонс конференції

 

    

 

Зв'яжіться з нами

Для отримання послуг з аудиту та експерної оцінки, консультацій з питань інтелектуальної власності.

Контакти

Київ, 03150 вул. Казимира Малевича, 11

Тел.: +38 (044) 200 08 76
Email: ndiivu@gmail.com