26 квітня відбулася V Всеукраїнська науково-практична конференція «Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності», яка була присвячена Міжнародному дню інтелектуальної власності.

Конференція була організована Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» спільно з Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності НАПрН України. До організації заходу приєдналися Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Український державний університет науки і технологій, Національний університет біоресурсів та природокористування України та Львівський національний університет імені Івана Франка. На конференцію було надіслано близько 70 доповідей від 28 університетів та наукових установ України, а також з університетів Катовіце, Мішкольца та Магдебурга.

Конференцію відкрив Віталій Пасічник — д.т.н., професор, проректор з наукової роботи Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Він привітав присутніх з Всесвітнім днем інтелектуальної власності та побажав плідної роботи та миру в Україні.

З вітальним словом виступив директор науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України Олександр Дорошенко. Він зупинився на проблемах чинного законодавства у сфері інтелектуальної власності та необхідності адаптації його до європейського правового простору з урахуванням викликів, що постали перед Україною в умовах повномасштабної війни з російським агресором. Він також побажав всім присутнім плідної та творчої роботи і висловив надію на нашу скорішу перемогу та визволення України від окупантів.

Учасників заходу привітали Юрій Пройдак - пpopeктop з нayкової po6oти Украінського дepжавного yнiвepcитету науки i тexнологій, дoктop тexнічних наук, npoфecop, заслужений діяч науки і техніки України, віце-президент Академії Наук вищої школи України, Анатолій Кодинець - д.ю.н., завідувач кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Андрій Омельченко - доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного та трудового права Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Андрій Косенко - професор кафедри економіки та бізнесу Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

В своїх привітаннях вони бажали спільної творчої роботи та миру в нашій країні, та надавали пропозиції щодо вдосконалення шдяхів інноваційного розвитку національної економіки та правової охорони результатів творчої діяльності. У своєму виступі Петро Боровик – патентний повірений, керуючий партнер Патентно-юридичної компанії «Боровик та партнери» («BOROVYK&PARTNERS»), член Всеукраїнської асоціації патентних повірених, розглянув проблеми правової концепції інституту корисної моделі в праві інтелектуальної власності України та в інших країнах, а також можливості удосконалення процедури надання правової охорони винаходам в Україні.

Геннадій Андрощук, к.е.н., доцент головний науковий співробітник сектору комерціалізації ОІВ відділу промислової власності та комерціалізації ОІВ Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН у своїй доповіді приділив основну увагу питанням правового регулювання використання штучного інтелекту.

Олександр Бутнік-Сіверський, д.е.н., професор, головний науковий співробітник сектору комерціалізації ОІВ відділу промислової власності та комерціалізації ОІВ Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України, академік АТН України та академік УАН проаналізував проблеми та обґрунтував шляхи вдосконалення комерціалізації інтелектуальної власності.

Доцент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Леонід Тарасенко присвятив свій виступ питанням нових цифрових об’єктів інтелектуальної власності та їх комерціалізації.

Павло Цибульов, д.т.н., професор, помічник ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського з інноваційної діяльності детально обґрунтував підходи до організації та розвитку інноваційної діяльності організацій в сучасних умовах. Патентний повірений з Полтави Сергій Школяр також підняв питання ефективності інтелектуальної власності. На конференції також виступила Ніна Білоусова, к.ю.н., доцент кафедри цивільного та трудового права КНЕУ імені Вадима Гетьмана. Вона зупинилася на процесі навчання права інтелектуальної власності студентів університетів та приділила увагу об’єктам інтелектуальної власності, що підлягають реєстрації. Присутні учасники взяли участь у обговоренні доповідей. На конференції була створена комісія для розроблення пропозицій та передачі їх у відповідні органи державної влади. У склад комісії увійшли Дорошенко О.Ф., Боровик П.А., Кодинець А.О., Петренко В.О., Юрчишин О.Я., Тарасенко Л.Л., Омельченко А.В.

Відеозапис конференії доступний за посиланням.

 

Останні новини

Анонс подій

Анонс конференції

 Дивитись деталі конференції

    

 

Зв'яжіться з нами

Для отримання послуг з аудиту та експерної оцінки, консультацій з питань інтелектуальної власності.

Контакти

Київ, 03150 вул. Казимира Малевича (Боженко), 11

Тел.: +38 (044) 200 08 76
Email: letter@i.kiev.ua