В рамках співробітництва НДІ інтелектуальної власності з НТУ «Харківський політехнічний інститут» запрацює новий Науково-освітній центр «Цифрова інтелектуальна власність».

Угоду про його створення на початку року підписав Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності та Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут".  Сторони домовились про залучення науковців обох установ до проведення освітньо-професійних, освітньо-наукових та наукових програм.

Предметом діяльності Центру стане проведення спільних досліджень та координація ї діяльності Сторін у сфері інтелектуальної власності з метою сприяння цифровій трансформації і розвитку постіндустріального суспільства, розвитку наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності засновників. Сторони також домовилися про надання професійних баз для проведення виробничої та переддипломної практики, організацію підвищення кваліфікації викладачів навчальних закладів та наукових працівників, розбудову матеріальної бази, соціальної інфраструктури, апробацію та використання результатів наукових досліджень тощо.

Базою для реалізації освітньо-наукових програм в НТУ «Харківський політехнічний інститут» визначено кафедру «Інформатика та інтелектуальна власність», що проводить набір студентів за спеціальністю «Інтелектуальна власність в комп’ютерній та програмній інженерії». Кафедру очолює Солощук Михайло Миколайович, к.т.н., професор, патентний повірений України, президент інформаційно-технологічної компанії ТОВ «Інститут перспективних досліджень та технологій «ІНСАРТ» (INSART Ltd), академік Академії наук прикладної радіоелектроніки, член редакційної колегії науково-практичного журналу «Теорія і практика інтелектуальної власності».

Програма навчання містить теми в межах яких планується спільна робота за участю провідних фахівців НДІ інтелектуальної власності за тематикою: право промислової власності в HW та SW інженерії; авторське право і суміжні права на програмне забезпечення та цифровий контент; розпоряджання правами; захист інтелектуальної власності та конфіденційної інформації; патентні та маркетингові дослідження цифрових ринків; комерціалізація прав на об’єкти інформаційних технологій.

 

Останні новини

Анонс подій

Анонс конференції з управління проєктами

 

Зв'яжіться з нами

Для отримання послуг з аудиту та експерної оцінки, консультацій з питань інтелектуальної власності.

Контакти

Київ, 03150 вул. Казимира Малевича (Боженко), 11

Тел.: +38 (044) 200 08 76
Email: letter@i.kiev.ua