Олена Орлюк, директор НДІ інтелектуальної власності взяла участь у робочій зустрічі в Міністерстві освіти і науки України, присвяченій обговоренню проблем правового регулювання сфери наукових парків. 

Головними темами обговорення на зустрічі, що зібрала представників провідних закладів вищої освіти, наукових парків, академічних інститутів, стали стан та перспективи розвитку наукових парків в Україні, пошук шляхів створення сприятливих умов для інтенсифікації трансферу наукових знань та технологій між закладами освіти та безпосередньо галуззю виробництва.

Закон України «Про наукові парки» був прийнятий ще 2009 році. Його основне завдання полягало у створенні національної інноваційної системи, сприянні  розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності у закладах вищої освіти та наукових установах через впровадження та комерціалізацію результатів наукових досліджень. Втім за ці роки стало очевидно, що законодавство виходило з умов розвинутого інноваційного ринку в Україні та належного рівня матеріально-технічного та фінансового забезпечення впровадження  інноваційних розробок.

Натомість і досі важливою проблемою на шляху ефективної реалізації законодавчих цілей залишається низький рівень зав’язків закладів вищої освіти з ринковим сектором, їх співробітництво із промисловістю, особливо для економічного розвитку регіонів. За цих умов необхідним складником забезпечення сталого функціонування інноваційної інфраструктури в Україні є удосконалення законодавчої бази, зокрема правового регулювання діяльності наукових парків.

Учасники зустрічі розглядали пропозиції щодо внесення змін до чинного законодавства у сфері наукових парків, які посприяли б ефективній реалізації поставлених цілей та послужили належним законодавчим підґрунтям, що відповідає реаліям та стану інноваційного ринку України.

 

Останні новини

Анонс подій

Анонс конференції з управління проєктами

 

Зв'яжіться з нами

Для отримання послуг з аудиту та експерної оцінки, консультацій з питань інтелектуальної власності.

Контакти

Київ, 03150 вул. Казимира Малевича (Боженко), 11

Тел.: +38 (044) 200 08 76
Email: letter@i.kiev.ua