Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України оголошує про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників в окремих наукових підрозділах.

Оголошення оприлюднено  на офіційному веб-сайті Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України  www.ndiiv.org.ua 15 січня 2019 р. 

Документи приймаються з 15 січня по 13 лютого 2019 р. включно за адресою: вул. Казимира Малевича, буд. 11, к. 1304, м. Київ, тел. (044) 200-08-76. 

Із Положенням про конкурс можна ознайомитись за посиланням.

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України оголошує конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників

Сектор узагальнення експертної та судової практики Центру експертних досліджень:

— завідувач сектору

До участі у конкурсі допускаються особи, які мають науковий ступінь доктора наук або доктора філософії (кандидата наук) та вчене звання, не менше 10 років досвіду, за останні п’ять років не менше 10 публікацій, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних науко метричних баз, та/або свідоцтв, патентів. 

Центр правового забезпечення розвитку науки і технологій

— провідний науковий співробітник

До участі у конкурсі допускаються особи, та вчене звання, не менше 7 років досвіду, за останні п’ять років не менше 5 публікацій, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних науко метричних баз, та/або свідоцтв, патентів. 

Перелік документів, які подаються для участі у конкурсі:

— письмова заява на ім’я директора Інституту про участь у конкурсі, написану власноруч;

— копія документа, що посвідчує особу;

— заповнена особова картка (встановленого зразка);

— автобіографія;

— копія трудової книжки (за наявності);

— копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

— перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

— письмова згода на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в науковій установі, в якій оголошено конкурс, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

Кандидати, документи яких відповідають встановленим вимогам, допускаються до участі у конкурсі (далі – учасники конкурсу).

Кандидати, документи яких не відповідають встановленим вимогам, до участі у конкурсі не допускаються, про що їм повідомляється інспектором з кадрів протягом п’яти робочих днів з дня отримання документів. Після усунення недоліків кандидат має право у зазначений в оголошенні строк повторно подати документи для участі у конкурсі.

Термін подачі заяв на участь у конкурсі – протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення.

Для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу звертатися до інспектора з кадрів Медведевої Наталії Глібовни: вул. Казимира Малевича, буд. 11, к. 1304, м. Київ, тел. (044) 200-08-76. 

КОНКУРСНА КОМІСІЯ

 

     

 

 

 

 

 

Останні новини

Анонс подій

Анонс конференції

 

    

 

Зв'яжіться з нами

Для отримання послуг з аудиту та експерної оцінки, консультацій з питань інтелектуальної власності.

Контакти

Київ, 03150 вул. Казимира Малевича, 11

Тел.: +38 (044) 200 08 76
Email: ndiivu@gmail.com