Орлюк Олена ПавлівнаДиректор
Орлюк Олена Павлівна
доктор юридичних наук, професор,
член-кореспондент НАПрН України
E-mail: e.orliyk@ndiiv.org.ua
тел.: +380(44) 200-08-76
 
 
Заступник директора з наукової роботи
Мироненко Наталія Михайлівна
доктор юридичних наук, професор,
член-кореспондент НАПрН України,
заслужений юрист України
E-mail: mironenko_nm@ukr.net
тел.: +380(44) 228-03-25
 
 
Дорошенко Олександр ФедоровичЗаступник директора з експертної роботи
Дорошенко Олександр Федорович
кандидат юридичних наук, судовий експерт
E-mail: a.doroshenko@ndiiv.org.ua
тел.: +380(44) 200-08-76, +380(44) 222-94-15
 
 
Радник директора з міжнародних питань
Посикалюк Олег Олександрович
кандидат юридичних наук, доцент
E-mail: o.posykaliuk@ndiiv.org.ua 
 
 
 
Яшарова Марія МиколаївнаВчений секретар
Яшарова Марія Миколаївна
кандидат юридичних наук,
старший науковий співробітник
E-mail: mariy-yasharova13@ukr.net
тел.: +380(44) 200-08-75

НАУКОВІ ВІДДІЛИ:

Відділ авторського права і суміжних прав

Завідувач
Штефан Анна Сергіївна
кандидат юридичних наук
E-mail: anna_shtefan@ukr.net

 

Сектор авторського права

Завідувач
Петренко Ірина Іванівна
E-mail: ip-lawyer@i.ua
тел.: +380 (44) 228-21-36

 
Сектор суміжних прав


Завідувач
Троцька Валентина Миколаївна
E-mail: v.trotska@ukr.net
тел.: +380 (44) 228-21-36

 

Лабораторія по вивченню проблем авторського права та інновацій на цифрових ринках

Завідувач
Глотов Сергій Олександрович
E-mail: glotov.sergiy@gmail.com
 

 

Відділ промислової власності

Завідувач
Кашинцева Оксана Юріївна
кандидат юридичних наук, доцент
E-mail: kashyntseva@ukr.net
тел.:+380 (44) 200-08-76

Сектор патентного права

Работягова Людмила Іванівна

Завідувач
Работягова Людмила Іванівна
E-mail: rli@ukr.net

 

Центр гармонізації прав людини та прав інтелектуальної власності
Завідувач
Кашинцева Оксана Юріївна
кандидат юридичних наук, доцент
E-mail: kashyntseva@ukr.net
тел.:+380 (44) 200-08-76
 

Лабораторія біоетики і біобезпеки
Завідувач
Писєва Василіса Володимирівна
фахівець права інтелектуальної власності,
здобувач ступеня кандидата юридичних наук,
консультант Центру гармонізації прав людини і прав інтелектуальної власності
E-mail: vasilisa.pysieva@ukr.net
тел.:+380 (44) 200-08-76, (095) 392-12-63
 

Лабораторія дослідження правової охорони винаходів у фармацевтичній та медичній галузях
Завідувач
Медведева Наталія Глібовна
професіонал з інтелектуальної власності, хімік
E-mail: n.medvedeva74@gmail.com
тел.: +380 (44) 200-08-75

 

Сектор комерційних позначень

Завідувач
Чомахашвілі Олена Шотаєвна
кандидат юридичних наук, доцент
E-mail: 4921171@ukr.net
 

Центр наукових досліджень інтелектуальної власності та енвароментного розвитку

Завідувач
Чомахашвілі Олена Шотаєвна
кандидат юридичних наук, доцент
E-mail: 4921171@ukr.net
 

Лабораторія національного брендінгу

Завідувач
Іолкін Ярослав Олегович
кандидат юридичних наук
E-mail: iolkin@ukr.net

Економіко-правовий відділ

Борко Юлія Леонідівна

Завідувач
Борко Юлія Леонідівна
кандидат економічних наук
E-mail: yulia_bor@ukr.net

 

Сектор використання та передачі прав інтелектуальної власності

Тверезенко Олена Олексіївна

Завідувач
Тверезенко Олена Олексіївна
E-mail: tverezenko@ukr.net
 
 

Центр експертних досліджень

Керівник
Петренко Сергій Анатолійович
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник,
судовий експерт
E-mail: inprolex@i.ua
тел.: +380(44) 222-94-14

Відділ узагальнення експертної та судової практики

Завідувач
Прохоров-Лукін Григорій Вікторович
кандидат юридичних наук
E-mail: Prokhorov_lukin@ukr.net
тел.: +380(44) 228-21-37

 

Центр правового забезпечення розвитку науки і технологій


Завідувач
Атаманова Юлія Євгенівна
доктор юридичних наук, доцент

 

 

Лабораторія комерціалізації та трансферу технологій

Завідувач
Зубарєв Олександр Миколайович
академік Української технологічної академії,
президент ВГО «Українська рада винахідників і новаторів»,
наставник по комерціалізації технологій
E-mail: zubarev@ukrsmb.info
Тел.: +380(44) 592-88-54

Відповідальний за аспірантуру

Ленго Юлія Євгеніївна
Тел.: +380(44) 228-21-38
E-mail: Julia.Lengo@gmail.com

 

Організаційно-технічна служба

Головний бухгалтер
Остапович Ніна Петрівна
Тел.: +380(44) 228-22-16
 

 

Відповідальний за тендери
Недогібченко Євгенія Григорівна
E-mail: evgenii-87@ukr.net

image_pdfimage_print