Будь-яка справа не має розвитку та успіху без підготовки молодих кадрів. Особливо це актуально в сфері інтелектуальної власності. Сьогодні в Україні існує декілька навчальних закладів, які надають вищу освіту в сфері інтелектуальної власності. Але подальший розвиток науковця відбувається в процесі написання ним наукової праці, одним з різновидів якої є дисертаційна робота.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 23 лютого 2005 року № 110 в нашому Інституті відкрито аспірантуру за спеціальністю 12.00.03 – (цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право). Цей крок вивів Інститут на провідні позиції щодо підготовки молодих наукових кадрів у сфері інтелектуальної власності. Можна без сумніву стверджувати, що в аспірантурі інституту навчається майбутня наукова еліта, яка перейме, примножить наукову школу права інтелектуальної власності в Україні.

В аспірантурі нашого Інституту можна навчатися:

  • в якості аспірантів на денній формі з бюджетним фінансуванням;
  • в якості здобувачів на безоплатних засадах як працівники державних науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів державної форми власності, посадові особи органів державної влади;
  • в якості аспірантів та здобувачів за кошти юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

Зразки документів:

Якщо ви цікавитесь наукою, талановиті та бажаєте підвищити свій професіональний рівень в сфері інтелектуальної власності, ми чекаємо на вас. Навчаючись в аспірантурі нашого Інституту, Ви за встановлений термін пройдете шлях становлення своєї особистості як науковця.

Оголошення про прийом до аспірантури у 2013 р.

Оголошення про прийом до аспірантури у 2014 р.

Оголошення про прийом до аспірантури у 2015 р.

Оголошення про прийом до аспірантури у 2016 р.

Оголошення про прийом до аспірантури у 2017 р.

Аспіранти, що навчаються в аспірантурі НДІ інтелектуальної власності Національної академії правових наук України,
у 2015 році

ПІБ аспіранта Термін навчання Форма навчання За рахунок коштів
УЛІТІНА
Ольга Володимирівна
02.01.2013 31.12.2015 з відривом від виробництва Державного бюджету України
ІЛЛЯШЕНКО
Олена Олександрівна
02.01.2013 31.12.2015 з відривом від виробництва Юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту)
ФЕДОРОВА
Надія Вікторівна
01.10.2013 30.09.2016 з відривом від виробництва Державного бюджету України
СЕМЧИК
Віталій Олександрович
02.01.2015 31.12.2018 з відривом від виробництва Юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту)
ТЕРЕШКО
Христина Ярославівна
02.01.2014 31.12.2017 без відриву від виробництва Юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту)
ЖАРКО
Ольга Григорівна
02.01.2015 31.12.2018 без відриву від виробництва Юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту)
image_pdfimage_print