• Захист прав у сфері промислової власності: проб-леми законодавчого забезпечення та правозастосування : монографія / І. Ф. Коваль. – К. : НДІ ІВ НАПрН України, Лазурит-Полиграф, 2011. – 320.

    Монографія присвячена розгляду актуальних питань захисту прав суб’єктів господарювання у сфері промислової власності. Обґрунтувано нові теоретичні положення щодо уточнення та доопрацювання підстав, форм, способів захисту прав промислової власності суб’єктів господарювання, розробки пропозиції з удосконалення засад правового регулювання відносин у цій сфері. Проаналізовано загальнотеоретичні аспекти захисту прав промислової власності, природа та зміст прав промислової власності; підстави, форми і способи захисту цієї категорії прав суб’єктів господарювання. Сформульовано науково-теоретичні висновки та рекомендації щодо вдосконалення норм чинного законодавства України.
    Видання розраховано на широке коло фахівців у сфері охорони та захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності.

  • Теоретико-прикладні проблеми кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності : монографія / за наук. ред. д.ю.н. О. П. Орлюк ; кол. авторів: С. Ю. Бурлаков, А. В. Міндрул, Л. І. Работягова, О. О. Тверезенко, О. О. Штефан та ін. — К. : НДІ ІВ НАПрНУ, Лазурит-Поліграф, 2011. — 326 с.

    У монографії досліджено теоретико-прикладні підходи до си-стематизації законодавства у сфері інтелектуальної власності з метою вирішення питання щодо проведення його кодифікації. Розглянуто низку проблем нормативно-правового регулювання суспільних відносин у цій сфері в Україні з метою виявлення неузгодженості термінології в окремих галузях національного законодавства.
    Монографія розрахована на науковців, юристів-практиків, освітян, фахівців з питань інтелектуальної власності, а також усіх інших читачів, які цікавляться цією сферою.

image_pdfimage_print
З’явились нові книги для продажу