(реєстр. № 3081-1 від 30.09.2015 р.) (Завантажити)

Зауваження та пропозиції на проект Закону України «Про державну допомогу кінематографії в Україні» (реєстр. № 3081-1 від 30.09.2015 р.) (Завантажити)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

Пропозицій і зауважень до проекту Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» (реєстр. № 3081-д від 27.11.2015)

Розділ ІІІ ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

Чинна редакція Закону Проект Закону «Про державну підтримку кінематографії в Україні» Пропозиції та зауваження
 

Цивільний процесуальний кодекс України

Стаття 15. Компетенція судів щодо розгляду цивільних справ

 

1. Суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи щодо:

1) захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин;

Відсутня Стаття 15. Компетенція судів щодо розгляду цивільних справ

1. Суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи щодо:

1) захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин, якщо хоча б однією з сторін у спорі є фізична особа, крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться за правилами іншого судочинства

Стаття 16. Розгляд кількох пов’язаних між собою вимог

 

1. Не допускається об’єднання в одне провадження вимог, які підлягають розгляду за правилами різних видів судочинства, якщо інше не встановлено законом.

Відсутня

Відсутня Стаття 16. Розгляд кількох пов’язаних між собою вимог

 

1. Не допускається об’єднання в одне провадження вимог, які підлягають розгляду за правилами різних видів судочинства, якщо інше не встановлено законом.

 

2. В порядку цивільного судочинства підлягають розгляду справи у разі, якщо однією зі сторін є фізична особа, а вимоги взаємопов‘язані між собою і окремий їх розгляд неможливий

Стаття 110. Підсудність справ за вибором позивача

14. Позивач має право на вибір між кількома судами, яким згідно з цією статтею підсудна справа, за винятком виключної підсудності, встановленої статтею 114 цього Кодексу.

Відсутня

Відсутня Стаття 110. Підсудність справ за вибором позивача

14. Позивач має право на вибір між кількома судами, яким згідно з цією статтею підсудна справа, за винятком виключної підсудності, встановленої статтею 114 цього Кодексу.

15. Позови, що виникають з порушення, оспорення або невизнання права інтелектуальної власності можуть пред‘являтися за зареєстрованим місцем проживання, перебування або місцезнаходженням позивача або відповідача

Стаття 114. Виключна підсудність

 

1. Позови, що виникають з приводу нерухомого майна, пред’являються за місцезнаходженням майна або основної його частини.

4. Позови до перевізників, що виникають з договорів перевезення вантажів, пасажирів, багажу, пошти, пред’являються за місцезнаходженням перевізника.

Справи про арешт судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги, розглядаються судом за місцезнаходженням морського порту України, в якому перебуває судно, або порту реєстрації судна.

Відсутня

Стаття 114. Виключна підсудність

 

1. Позови, що виникають з приводу нерухомого майна, пред’являються за місцезнаходженням майна або основної його частини.

4. Позови до перевізників, що виникають з договорів перевезення вантажів, пасажирів, багажу, пошти, пред’являються за місцезнаходженням перевізника.

Справи про арешт судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги, розглядаються судом за місцезнаходженням морського порту України, в якому перебуває судно, або порту реєстрації судна.

5. Справи у спорах щодо порушення прав інтелектуальної власності розглядаються судом за місцем вчинення порушення. У випадках, коли порушення прав інтелектуальної власності відбувається в українському сегменті мережі Інтернет, місцем вчинення порушення вважається м. Київ, а першою інстанцією для спорів між юридичними та фізичними особами чи між фізичними особами вважається Апеляційний суд м. Києва.

Стаття 114. Виключна підсудність

 

1. Позови, що виникають з приводу нерухомого майна, пред’являються за місцезнаходженням майна або основної його частини.

4. Позови до перевізників, що виникають з договорів перевезення вантажів, пасажирів, багажу, пошти, пред’являються за місцезнаходженням перевізника.

Справи про арешт судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги, розглядаються судом за місцезнаходженням морського порту України, в якому перебуває судно, або порту реєстрації судна.

5. Виключити

 

Господарський процесуальний кодекс України

Стаття 16. Виключна підсудність справ

Справи у спорах про порушення майнових прав інтелектуальної власності розглядаються господарським судом за місцем вчинення порушення.

Справи у спорах, у яких відповідачем є вищий чи центральний орган виконавчої влади, Національний банк України, Рахункова палата, Верховна Рада Автономної Республіки Крим або Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради або обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, а також справи, матеріали яких містять державну таємницю, розглядаються господарським судом міста Києва.

Стаття 16. Виключна підсудність справ

Справи у спорах про порушення майнових прав інтелектуальної власності розглядаються господарським судом за місцем вчинення порушення.У випадках, коли порушення майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності відбувається в українському сегменті мережі Інтернет, місцем вчинення порушення вважається м. Київ.

Справи у спорах, у яких відповідачем є вищий чи центральний орган виконавчої влади, Національний банк України, Рахункова палата, Верховна Рада Автономної Республіки Крим або Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради або обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, а також справи, матеріали яких містять державну таємницю, розглядаються господарським судом міста Києва.

Виключити
 

Кримінальний кодекс України

Стаття 176. Порушення авторського права і суміжних прав

1. Незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літератури і мистецтва, комп’ютерних програм і баз даних, а так само незаконне відтворення, розповсюдження виконань, фонограм, відеограм і програм мовлення, їх незаконне тиражування та розповсюдження на аудіо- та відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації, або інше умисне порушення авторського права і суміжних прав, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі, –

 

Стаття 176. Порушення авторського права і суміжних прав

1. Піратство у сфері авторського права і (або) суміжних прав, в тому числі у мережі Інтернет, незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літератури і мистецтва, комп’ютерних програм і баз даних, виконань, фонограм, відеограм і програм мовлення, в тому числі їх незаконне тиражування та розповсюдження на аудіо- та відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації, здійснення фінансування такої діяльності або інше умисне порушення авторського права і суміжних прав, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі або якщо така діяльність здійснювалася з метою отримання доходів, –

Не враховувати

(залишити чинну редакцію)

 

Закон України «Про рекламу»

Стаття 12. Соціальна реклама

1. Рекламодавцем соціальної реклами може бути будь-яка особа.

2. Соціальна реклама не повинна містити посилань на конкретний товар та/або його виробника, на рекламодавця (за винятком випадків, коли рекламодавцем є громадська організація), на об’єкти права інтелектуальної власності, що належать виробнику товару або рекламодавцю соціальної реклами.

 

Стаття 12. Соціальна реклама

1. Рекламодавцем соціальної реклами може бути будь-яка особа.

2. Соціальна реклама не повинна містити посилань на конкретний товар та/або його виробника, на рекламодавця (за винятком випадків, коли рекламодавцем є громадська організація), на об’єкти права інтелектуальної власності, що належать виробнику товару або рекламодавцю соціальної реклами, за винятком реклами національних фільмів.

Реклама національних фільмів є одним із видів соціальної реклами, яка розміщується та розповсюджується за умови дотримання норм встановлених абзацом дванадцятим частини першої статті 8 цього Закону.

 

Стаття 12. Соціальна реклама

1. Рекламодавцем соціальної реклами може бути будь-яка особа.

2. Соціальна реклама не повинна містити посилань на конкретний товар та/або його виробника, на рекламодавця (за винятком випадків, коли рекламодавцем є громадська організація), на об’єкти права інтелектуальної власності, що належать виробнику товару або рекламодавцю соціальної реклами, за винятком реклами некомерційнихнаціональних фільмів.

Реклама некомерційних національних фільмів є одним із видів соціальної реклами, яка розміщується та розповсюджується за умови дотримання норм встановлених абзацом дванадцятим частини першої статті 8 цього Закону.

 

Закон України «Про авторське право і суміжні права»

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

 

Відсутній

 

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

адреса веб-сайту – адреса в мережі Інтернет, яка складається з доменного імені, записів про каталоги або виклики та (або) числової адреси за Інтернет-протоколом, що призначені для зчитування комп’ютером та подальшого доступу користувачів мережі Інтернет до веб-сайтів або їх частин (даних);

багатокористувацька платформа (у мережі Інтернет) – програмне забезпечення і комп’ютерне обладнання (сервери, мережеве обладнання), підключені до мережі Інтернет, що містять веб-сайти різних володільців (власників) і (або) їх облікові записи, що функціонують одночасно і централізовано обслуговуються адміністратором такої платформи. Різновидами багатокористувацьких платформ є файлообмінні сервіси, соціальні мережі, пошукові системи, хмарні сховища даних (файлів), до яких мають доступ користувачі мережі Інтернет;

веб-сайт – місце у мережі Інтернет, що складається з програмного забезпечення і формалізованих даних у вигляді тексту, баз даних, зображень, каталогів, іншої електронної (цифрової) інформації, що пов’язані між собою і структуровані в межах адреси веб-сайту або облікового запису власника цього веб-сайту на комп’ютерному обладнанні, що використовується ним незалежно від підстав такого використання, підключено до мережі Інтернет і є доступним користувачам мережі Інтернет. Веб-сайт може містити посилання (гіперпосилання) на інші веб-сайти або їх частини (дані), сторінки, що адмініструються іншими особами. Веб-сайт або його частини (дані), сторінки можуть мати одну або декілька адрес;

власник багатокористувацької платформи, локальної мережі, серверу – особа, яка встановлює порядок та умови функціонування багатокористувацької платформи, локальної мережі, серверу, та якій належить право власності на таку багатокористувацьку платформу, локальну мережу, сервер;

власник веб-сайту – це особа, яка є володільцем облікового запису, що використовується для розміщення веб-сайту в мережі Інтернет, яка надає доступ до електронної (цифрової) інформації, розміщеної на цьому веб-сайті в мережі Інтернет безпосередньо або шляхом укладення договору з постачальником послуг технічного зберігання (хостингу) веб-сайтів і (або) серверів. Власником веб-сайту може визнаватися реєстрант доменного імені, якщо інше не визначене умовами договору між реєстрантом доменного імені та володільцем облікового запису, що адресується цим доменним іменем, або якщо такий договір відсутній;

гіперпосилання – формалізований відповідно до стандартів Інтернет запис адреси веб-сайту або його частини (даних). У разі, якщо гіперпосилання адресує до частини веб-сайту (даних), то крім доменного імені та (або) числової адреси за Інтернет-протоколом (коротка адреса), може містити додаткові записи про каталоги або виклики і умови доступу до частини веб-сайту (даних) (повна адреса), що можуть бути відтворені або збережені на комп’ютері користувача у мережі Інтернет;

електронна (цифрова) інформація – інформація у електронній (цифровій) формі, придатній для зчитування і відтворення її комп’ютерами, яка може зберігатись у вигляді одного або декількох файлів (частин цих файлів), записів у базі даних на зберігаючих пристроях комп’ютерів, серверів у мережі Інтернет, в тому числі електронні (цифрові) копії об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, а також програми організацій мовлення, що ретранслюються в режимі реального часу;

електронна (цифрова) копія об’єкту авторського права і (або) суміжних прав – копія об’єкту авторського права і (або) суміжних прав, що існує у електронній (цифровій) формі, придатній для зчитування і відтворення її комп’ютерами і яка може зберігатись у вигляді одного або декількох файлів (частин цих файлів), записів в базі даних на зберігаючих пристроях комп’ютерів, серверів у мережі Інтернет;

локальна мережа – два або більше комп’ютерів і (або) серверів (крім локальної мережі, що використовується в колі сім’ї), інших придатних для взаємодії у мережі пристроїв та мережеве обладнання, що з’єднані між собою у мережеву структуру. Обмін електронною (цифровою) інформацією між користувачами локальної мережі здійснюється без використання мережі Інтернет, або без можливості доступу користувачів мережі Інтернет до електронної (цифрової) інформації в локальній мережі. Локальна мережа може бути приєднана (мати доступ) до іншої локальної мережі і (або) до мережі Інтернет;

обліковий запис – формалізований згідно з стандартами Інтернет запис на комп’ютерному обладнанні (комп’ютерах, серверах), підключеному до мережі Інтернет, що ідентифікує користувача (власника веб-сайту) на такому обладнанні, включає в себе дані про доступ до частини каталогів і програмного забезпечення комп’ютерного обладнання, а також визначає права такого доступу, що надають можливість володільцю облікового запису додавати, видаляти, змінювати електронну (цифрову) інформацію і дані веб-сайту, надавати доступ до веб-сайту або його частин, окремих даних іншим особам, припиняти функціонування такого веб-сайту або його частини, в межах облікового запису;

постачальник послуг технічного зберігання (хостингу) – це оператор (провайдер) телекомунікацій, що надає послуги і (або) ресурси власникам веб-сайтів, багатокористувацьких платформ, серверів, для тимчасового розміщення веб-сайтів, багатокористувацьких платформ, серверів, іншого мережевого обладнання у мережі Інтернет. Постачальник послуг технічного зберігання (хостингу) створює, змінює або видаляє облікові записи власників веб-сайтів, багатокористувацьких платформ, серверів або надає послуги підключення до мережевого обладнання з доступом до мережі Інтернет серверів інших постачальників послуг технічного зберігання (хостингу) та багатокористувацьких платформ або їх частин. Постачальник послуг технічного зберігання (хостингу) може бути одночасно власником багатокористувацької платформи, серверу, на яких розміщуються веб-сайти;

сервер – комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, підключене до мережі Інтернет, яке має одну або декілька адрес у цій мережі, функціонує в автоматизованому режимі та може використовуватись для розміщення одного або декількох веб-сайтів власника серверу або інших власників веб-сайтів, використовуватись як багатокористувацька платформа, її частина, або виконувати іншу технологічну роль в мережі Інтернет і обслуговується адміністратором цього серверу, що визначається його власником;

 

 

Доопрацювати та включити в спеціальне законодавство в сфері телекомунікацій, в тому числі мережі Інтернет

Стаття 4. Повноваження Установи у сфері охорони авторського права і суміжних прав

1. Установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони авторського права і суміжних прав, здійснює свої повноваження у межах, що передбачені законом, і виконує такі функції:

Відсутня

 

Стаття 4. Повноваження Установи у сфері охорони авторського права і суміжних прав

1. Установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони авторського права і суміжних прав, здійснює свої повноваження у межах, що передбачені законом, і виконує такі функції:

сприяє діяльності Центру компетенції, зокрема, затверджує документи, що регламентують його діяльність

 

Виключити чи уточнити питання щодо створення та повноважень Центру компетенції
Стаття 50. Порушення авторського права і суміжних прав

Порушенням авторського права і (або) суміжних прав, що дає підстави для судового захисту, є:

а) вчинення будь-якою особою дій, які порушують особисті немайнові права суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав, визначені статтями 14 і 38 цього Закону, та їх майнові права, визначені статтями 15, 39, 40 і 41 цього Закону, з урахуванням передбачених статтями 21-25, 42 і 43 цього Закону обмежень майнових прав;

б) піратство у сфері авторського права і (або) суміжних прав – опублікування, відтворення, ввезення на митну територію України, вивезення з митної території України і розповсюдження контрафактних примірників творів (у тому числі комп’ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм і програм організацій мовлення;

 

Стаття 50. Порушення авторського права і суміжних прав

Порушенням авторського права і (або) суміжних прав, що дає підстави для захисту таких прав, є:

а) вчинення будь-якою особою дій, які порушують особисті немайнові права суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав, визначені статтями 14 і 38 цього Закону, та їх майнові права, визначені статтями 15, 39, 40 і 41 цього Закону, з урахуванням передбачених статтями 21-25, 42 і 43 цього Закону обмежень майнових прав;

б) піратство у сфері авторського права і (або) суміжних прав – будь-яке використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, в тому числі в мережі Інтернет, без дозволу осіб, які мають таке авторське право і (або) суміжні права на такі об’єкти з урахуванням передбачених статтями 21 – 25, 42 і 43 цього Закону обмежень майнових прав;

 

Не враховувати

(залишити в чинній редакції)

Стаття 52. Способи цивільно-правового захисту авторського права і суміжних прав

Відсутня

 

Стаття 52. Способи цивільно-правового захисту авторського права і суміжних прав

5. Звернення до інституцій з досудового вирішення спорів за захистом прав на об’єкти авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет здійснюється через Центр компетенції.

Центр компетенції здійснює перевірку відповідності встановленим вимогам матеріалів для розгляду спору та підготовку експертного висновку, які передаються для розгляду і винесення рішення до відповідної інституції з досудового вирішення спорів в порядку, визначеному Установою.

 

Виключити чи уточнити питання щодо створення та повноважень Центру компетенції

 

Відсутня

 

Стаття 521. Порядок припинення і запобігання порушенням авторського права і (або) суміжних прав у мережі Інтернет та локальних мережах

 

1. Суб’єкт авторського права і (або) суміжних прав у випадку виявлення електронної (цифрової) інформації, що порушує авторське право і (або) суміжні права або гіперпосилання на таку інформацію у мережі Інтернет або локальній мережі має право звернутися до власника веб-сайту, багатокористувацької платформи, локальної мережі, серверу, постачальника послуг технічного зберігання (хостингу), з вимогою щодо припинення порушення авторського права і (або) суміжних прав у мережі Інтернет або локальній мережі.

 

Стаття 521. Порядок припинення і запобігання порушенням авторського права і (або) суміжних прав у мережі Інтернет та локальних мережах

 

1. Суб’єкт авторського права і (або) суміжних прав у випадку виявлення об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, використання яких здійснюється з порушенням авторського права і суміжних прав або гіперпосилання на такі об’єкти у мережі Інтернет або локальній мережі має право звернутися до власника веб-сайту, багатокористувацької платформи, локальної мережі, серверу, постачальника послуг технічного зберігання (хостингу), з вимогою щодо припинення порушення авторського права і (або) суміжних прав у мережі Інтернет або локальній мережі.

Подібні зміни доцільно внести по тексту Проекту

Відсутня

 

2. Вимога щодо припинення порушення авторського права і (або) суміжних прав у мережі Інтернет або локальній мережі має містити:

3) твердження про наявність майнових прав інтелектуальної власності на об’єкт авторського права і (або) суміжних прав;

 

2. Вимога щодо припинення порушення авторського права і (або) суміжних прав у мережі Інтернет або локальній мережі має містити:

3) відомості про наявність майнових прав інтелектуальної власності на об’єкт авторського права і (або) суміжних прав, зокрема, договір (реквізити договору, сторони договору, предмет договору, строк і територію дії договору та інші умови, які заявник вважає за доцільне розкрити, не порушуючи при цьому конфіденційні умови договору).

Відсутня 3. Власник веб-сайту, локальної мережі, який отримав вимогу, визначену частиною другою цієї статті, зобов’язаний:

впродовж 24 годин з моменту отримання такої вимоги видалити або унеможливити доступ до електронної (цифрової) інформації, що порушує авторське право і (або) суміжні права, або гіперпосилання на таку інформацію у мережі Інтернет або локальній мережі; та

впродовж 48 годин з моменту отримання такої вимоги повідомити суб’єкту авторського права і (або) суміжних прав про вжиті заходи.

 

3. Власник веб-сайту, локальної мережі, який отримав вимогу, визначену частиною другою цієї статті, зобов’язаний:

впродовж 24 годин (що припадають на робочі дні) з моменту отримання такої вимоги видалити або унеможливити доступ до електронної (цифрової) інформації, що порушує авторське право і (або) суміжні права, або гіперпосилання на таку інформацію у мережі Інтернет або локальній мережі; та

впродовж 48 годин (що припадають на робочі дні) з моменту отримання такої вимоги повідомити суб’єкту авторського права і (або) суміжних прав про вжиті заходи.

Подібні зміни доцільно внести по тексту Проекту

Відсутня 10. Вимоги, визначені частиною другою цієї статті, можуть направлятись до Центру компетенції у формі і порядку, визначеному Установою. Вимоги, що надходять їх отримувачам в порядку, визначеному цією статтею, від Центру компетенції на основі вимог суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав, вважаються такими, що надходять від таких суб’єктів.

 

Виключити чи уточнити питання щодо створення та повноважень Центру компетенції
image_pdfimage_print
Зауваження та пропозиції на проект Закону України «Про державну допомогу кінематографії в Україні»