30 травня 2012 року в в приміщенні Торгово-промислової палати України (ТПП України) відбулось засідання Комітету підприємців базових галузей промисловості при ТПП України. На засіданні обговорювались питання про роль нематеріальних активів у визначенні реального рівня капіталізації підприємств і прискорення їх інноваційного розвитку на цій основі. В засіданні взяли участь і виступили:

Бутнік-Сіверський Олександр Борисович – доктор економічних наук, професор, завідувач економіко-правового відділу Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України; Андрощук Геннадій Олександрович – кандидат економічних наук, доцент, завідувач лабораторією правового забезпечення розвитку науки і технологій Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України.

image_pdfimage_print
Засідання Комітету підприємців базових галузей промисловості при Торгово-промисловій палаті України