Шановні колеги!

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України спільно з кафедрою інтелектуальної власності Київського національного університету імені Тараса Шевченка запрошує Вас прийняти участь у Круглому столі на тему: «Проблеми застосування кримінальної відповідальності за порушення авторських і суміжних прав»,який відбудеться 12 грудня 2013 року о 14:00 годині в приміщенні Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона (м. Київ, вул. Боженка, 11, корпус 4, кімната 1306).

На Круглому столі планується обговорення таких проблемних питань:

– кримінальна відповідальність за злочини проти авторського права і суміжних прав;

– визначення складів кримінальних правопорушень у сфері авторського права і суміжних прав;

– доцільності запровадження адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері авторського права і суміжних прав, які не призвели до спричинення правовласникам шкоди у значному розмірі.

Про участь у Круглому столі прохання повідомити до 6 грудня 2013 року за телефоном: (044) 200-08-76 (контактна особа – Виборова Жанна).

За результатами Круглого столу планується видання збірника матеріалів круглого столу. Бажаючі можуть надсилати тези доповідей та наукові статті за зазначеною тематикою до 12 грудня 2013 року (включно) на електронну адресу Інституту: letter@i.kiev.ua.

Форма участі у Круглому столі: очна; заочна (публікація матеріалів Круглого столу).

Участь у Круглому столі без опублікування матеріалів є безкоштовною.

Опублікування матеріалів Круглого столу є платним та становить 90,00 гривень.

Оплату за публікацію матеріалів просимо здійснити не пізніше 01 грудня 2013 р.

Реквізити для оплати:

НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ

Банк: ГУДКСУ у Київській області

р/р 31253272210882

МФО 821018

ЄДРПОУ 25882308

Призначення платежу: участь у Круглому столі.

Документи, що підтверджують сплату публікації матеріалів, просимо направити по факсу (044) 200-08-76, або на поштову скриньку Інституту (letter@i.kiev.ua).

Вимоги до оформлення матеріалів

Тези доповіді та наукові статті подаються у форматі MS Word, поля по 20 мм, шрифт Times New Roman, розмір шрифту 14 pt, інтервал між рядками 1,5, стиль – Normal.

Обсяг тези доповіді до 7 сторінок.

Назва файлу має відповідати прізвищу доповідача латиницею (зразок назви файлу: Ivanov_tezy). Тема електронного листа має містити прізвище та ім‘я учасника з поміткою: «На Круглий стіл “Проблеми застосування кримінальної відповідальності за порушення авторських і суміжних прав”».

Матеріали оформлюються таким чином:

1. Прізвище, ім’я, по батькові автора (авторів) – жирним курсивом у правому верхньому куті сторінки.

2. Науковий ступінь та вчене звання автора (авторів), його (їх) посада та назва ВНЗ або іншої організації, де працює чи навчається автор – курсивом у правому верхньому куті сторінки.

3. Назва доповіді (великими жирними літерами у центрі).

4. Текст доповіді.

5. Список використаних джерел.

Вирівнювання тексту за шириною сторінки, відступ першого рядка абзацу – 1,25 см. Текст подається без переносів.

Ключова термінологія та основні положення по тексту можуть виділятися напівжирним шрифтом або курсивом.

Таблиці, рисунки, формули відділяються від тексту одним міжрядковим інтервалом (у форматі Equation та MS Excel).

Посилання на використані літературні джерела обов’язкове (у квадратних дужках, двома цифрами, де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки цитованої роботи).

Список використаних джерел під назвою «Література» розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (форма 23, затверджена наказом Вищої атестаційної комісії України від 29 травня 2007 року № 342).

ПРОГРАМА КРУГЛОГО СТОЛУ

14:00 – 14:05 Вступне слово організаторів
14:05 – 14:20 Прохоров-Лукін Г.В.,

завідувач відділом НДІІВ НАПрНУ, к.ю.н.

Питання вдосконалення кримінально-правової охорони авторських і суміжних прав в Україні
14:20 – 14:40 Бутнік-Сіверський О.Б.,

завідувач відділом НДІІВ НАПрНУ, д.е.н., професор

Економічний аспект кримінальної відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності: проблемні питання
14:40 – 14:50 Охромєєв Ю.Г.

завідувач відділом НДЦ судової експертизи з питань інтелектуальної власності МЮ України

Особливості кваліфікуючих ознак злочину передбаченого статтею 176 КК України
14:50 – 15:00 Коваль А.М.,

адвокат, патентний повірений України, доктор філософії у галузі права, партнер Патентно-юридичної Агенції “Дубинський і Ошарова”

Проблеми суб’єктивної сторони складу злочину «Порушення авторського права і суміжних прав»
15:00 – 15:10 Нерсесян А.С.,

науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького, к.ю.н.

Проблеми визначення потерпілого в злочинах проти авторського права та суміжних прав
15:10 – 15:20 Цахнив Л.

судовий експерт НДЦ судової експертизи з питань інтелектуальної власності МЮ України

Об’єктивна сторона складу злочину передбаченого статтею 176 КК України
15:20 – 15:30 Чернобай О.В.,

адвокат, керуючий партнер ЮК «Чернобай та партнери»

Проблеми застосування кримінальної відповідальності за порушення авторських і суміжних прав
15:30 – 15:40 Черненко Л.А.,

старший науковий співробітник НДІІВ НАПрНУ

Проблеми виявлення кримінальних правопорушень та притягнення до відповідальності за злочини проти авторського права і суміжних прав
15:40 – 15:50 Недогібченко Є.Г.,

науковий співробітник

НДІІВ НАПрНУ

Підходи до визначення рівня відповідальності за порушення авторських та суміжних прав у законодавстві деяких зарубіжних країн
15:50 – 16:00 Узагальнення пропозицій щодо удосконалення законодавства у сфері захисту авторського права і суміжних прав. Підведення підсумків.

З повагою,

Адміністрація НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

image_pdfimage_print
Запрошуємо Вас прийняти участь у Круглому столі на тему: «Проблеми застосування кримінальної відповідальності за порушення авторських і суміжних прав»