ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у науково-практичній інтернет-конференції «Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності», яка відбудеться 17 – 18 квітня 2014 р. на базі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси, бульвар Шевченка, 81).

У межах конференції планується робота таких секцій:

– Право інтелектуальної власності у вітчизняній та зарубіжній правовій системах;

Правове регулювання авторського права і суміжних прав;

Правове регулювання промислової власності: національний та світовий досвід;

Правове регулювання нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності в Україні і світі;

Державне управління у сфері інтелектуальної власності;

– Перспективи інноваційного розвитку України;

Проблеми економіки та маркетингу інтелектуальної власності;

Договори у сфері інтелектуальної власності;

Захист права інтелектуальної власності в Україні та за кордоном;

Інтелектуальна власність в інформаційних системах;

Концепції інформаційного суспільства та інтелектуальної економіки.

 

Матеріали конференції будуть розмішені на сайті intellect21.cdu.edu.ua

За результатами конференції буде видано збірник матеріалів конференції і розіслано учасникам. Для участі у науково-практичній інтернет-конференції необхідно до оргкомітету надіслати:

– заповнену заявку;

– тези доповіді (3 – 5 сторінок);

– відскановану електронну копію підтвердження організаційного внеску.

Зразок заявки:

– Прізвище, ім’я, по батькові

– Місце роботи / навчання

– Посада або статус

– Тема доповіді

– Домашня адреса, індекс

– Контактний телефон

– Електронна адреса

Вимоги до оформлення тез:

· Назва секції відповідно до переліку, який вказаний вище (шрифт Times New Roman №12, праворуч)

· Назва доповіді посередині рядка (перше слово з великої літери, без крапки): шрифт Times New Roman №14, жирний. Наприклад:

Проблеми та перспективи розвитку інтелектуальної власності в Україні

 

· Нижче, через один інтервал, праворуч – прізвище, ім’я по-батькові автора, повна назва установи, де навчається/працює автор: шрифт Times New Roman №12.

Наприклад:

Коваленко Сергій Борисович,

Кандидат юридичних наук, доцент Львівського національного університету імені Івана Франка

· Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5.

· Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [4, 89].

· Обсяг тексту: до 5 сторінок зі списком використаних джерел.

Заповнену заявку, тези доповіді, відскановану копію підтвердження оргвнеску надсилати до 5 квітня 2014 року на електронну адресу: intellect21.cdu@gmail.com

Оргвнесок становить 100 грн. Кошти поштовим переказом надсилаються на поштову адресу оргкомітету.

Поштова адреса оргкомітету:

Корновенку С.В., бульв. Шевченка, 81, к. 414,

Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького,

м. Черкаси, 18031.

Телефон для довідок:

067-709-05-28 – співголова оргкомітету конференції – Корновенко Сергій Валерійович.

097-595-44-60 – відповідальний секретар конференції – Іващенко Віктор Анатолійович.

image_pdfimage_print
Запрошуємо Вас до участі у науково-практичній інтернет-конференції «Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності»