Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності запрошує науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, магістрантів, студентів та всіх, хто цікавиться проблемами сучасного правознавства, до участі у IV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Юрисдикційна форма захисту прав, свобод та інтересів».

Робота конференції вестиметься за такими напрямами:

  1. Права, свободи, інтереси як об’єкти правової охорони та захисту.
  2. Актуальні проблеми захисту прав, свобод та інтересів у порядку цивільного судочинства.
  3. Господарське судочинство як форма захисту прав, свобод та інтересів.
  4. Теоретичні і практичні аспекти захисту прав, свобод та інтересів в порядку адміністративного судочинства.
  5. Вдосконалення захисту прав, свобод та інтересів у кримінальному судочинстві.

Дата проведення: 27 квітня 2017 р.

Форма проведення: заочна.

Мови конференції: українська, англійська, російська.

Організаційний внесок: 100 грн.

Програма конференції буде розміщена на веб-сайті НДІ інтелектуальної власності 26 квітня 2017 р.

Збірник тез доповідей в електронному вигляді буде надісланий всім учасникам та розміщений на веб-сайті НДІ інтелектуальної власності до 16 червня 2017 року.

 

Для участі у конференції необхідно до 25 квітня 2017 року (включно) надати на електронну адресу конференції ip.nauka@gmail.com  тези доповіді та скан (фото) квитанції про сплату організаційного внеску. Назва кожного з зазначених файлів повинна містити прізвище та ініціали учасника, наприклад: text_IvanenkoAA, invoice_IvanenkoAA.

Вимоги до оформлення тез доповіді:

максимальний обсяг – 7 сторінок, включаючи список використаних джерел

шрифт Times New Roman, розмір 14, міжрядковий інтервал 1,5

всі поля – 20 мм, абзац – 1,25 мм

Відповідальність за зміст тез доповіді несе автор.

 

Зразок оформлення тез:

Прізвище, Ім’я, По батькові

науковий ступінь, вчене звання, посада за основним місцем роботи чи місце навчання

Назва доповіді

Текст доповіді [1, с. 15].

Список використаних джерел:

Список використаних джерел оформлюється без повторів у порядку згадування відповідного джерела в тексті доповіді. Посилання на нормативно-правові акти не даються. Посилання на власні наукові праці не даються. При оформленні списку використаних джерел повинні дотримуватися стандарти бібліографічного опису.

 

Реквізити для сплати організаційного внеску:

Одержувач: НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

р/р 31258220114735

Банк: ДКС України, м. Київ

МФО 820172

Код ЄДРПОУ 25882308

Призначення платежу: Участь у конференції Прізвище ініціали

 

Координатор: Анна Штефан, к.ю.н., завідувач відділу авторського права і суміжних прав НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

Адміністратор: Надія Федорова, науковий співробітник відділу авторського права і суміжних прав НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

адреса: вул. Казимира Малевича, 11, корп. 4, поверх 13, 03680, м. Київ

сайт: www.ndiiv.org.ua

електронна пошта: ip.nauka@gmail.com  

image_pdfimage_print
Запрошуємо до участі у IV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Юрисдикційна форма захисту прав, свобод та інтересів»