Законодавство про доступ до публічної інформації

Оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

Згідно з Законом України “Про доступ до публічної інформації”, відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону “Про доступ до публічної інформації”, рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Про організацію забезпечення доступу до публічної інформації

Метою Закону України «Про доступ до публічної інформації» є забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

Цей Закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

З набранням 9 травня 2011 року чинності Законом України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, передбачені статтею 13 цього Закону, зобов’язані надавати та оприлюднювати публічну інформацію – відображену та задокументовану будь-якими засобами та на будь-яких носіях, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

Згідно ст. 13 Закону:

«1. Розпорядниками інформації для цілей цього Закону визнаються:

2) юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим, – стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів;

3. На розпорядників інформації, визначених у пунктах 2, 3, 4 частини першої та в частині другій цієї статті, вимоги цього Закону поширюються лише в частині оприлюднення та надання відповідної інформації за запитами.

4. Усі розпорядники інформації незалежно від нормативно-правового акта, на підставі якого вони діють, при вирішенні питань щодо доступу до інформації мають керуватися цим Законом.»

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України (НДІ ІВ НАПрНУ) є розпорядником інформації стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів.

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:

  • стосовно інформації інших державних органів України, органів влади інших держав, міжнародних організацій;
  • стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України реалізовує права громадян на доступ до публічної інформації та вживає усіх необхідних для цього заходів.

Надання публічної інформації Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності НАПрН України здійснюється у відповідь на інформаційний запит з дотриманням вимог Примірного порядку складення та подання запитів на інформацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 “Питання виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади”.

Відповідно до вимог статті 19 Закону запити на інформацію можуть подаватися на вибір запитувача в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).

Запит подається у довільній формі письмово (поштою, електронною поштою, факсом) або в усній формі (телефоном) за такими реквізитами:

    • на адресу вул. Боженка, 11, корп. 4, 13 поверх, м. Київ-150, МСП, 03680, Україна;
    • на електронну скриньку letter@i.kiev.ua;
    • за телефоном (044) 200-08-76;
    • факсом (044) 200-08-76.

Для спрощення процедури оформлення такого запиту пропонуємо форму письмового запиту, що містить встановлені Законом реквізити.

ФАЙЛИ ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ

форма письмового запиту
30 Kb, DOC, Завантажити
image_pdfimage_print
Законодавство про доступ до публічної інформації. Запит.