У 2016 році в Україні започатковано масштабу реформу сфери інтелектуальної власності, що спрямована на якісне оновлення механізмів захисту права інтелектуальної власності.
В рамках зазначеної реформи НДІ інтелектуальної власності НАПрН України ініціює новий проект, мета якого – забезпечення захисту прав авторів, видавців, розповсюджувачів книг у мережі Інтернет.

План заходів щодо захисту прав на літературні твори в мережі Інтернет включає такі етапи:
1. Збір та систематизація інформації про наявні факти незаконного розміщення примірників літературних творів у мережі Інтернет.
2. Встановлення осіб, які мають виключні майнові авторські права на відтворення і розповсюдження примірників літературних творів, що незаконно розміщені в мережі Інтернет.
3. Підготовка та направлення до порушників авторського права обґрунтованих претензій, спрямованих на припинення існуючих порушень та попередження вчинення нових.
4. Розробка і впровадження механізму співробітництва з веб-сайтами, на яких розміщуються примірники літературних творів, з метою переведення їх діяльності у правове поле.

Запрошуємо видавців наукової, навчальної, художньої та іншої літератури залучитися до реалізації плану заходів щодо захисту прав на літературні твори в мережі Інтернет.

Безоплатна форма співпраці
Включає підготовку та направлення претензій до порушників авторського права згідно з відомостями, наданими видавництвом.
Для участі у реалізації плану заходів щодо захисту прав на літературні твори в мережі Інтернет на безоплатній основі необхідно заповнити інформаційну форму (завантажити бланк), довіреність (завантажити бланк) та разом із супровідним листом надіслати поштою чи передати безпосередньо в НДІ інтелектуальної власності за адресою: вул. Казимира Малевича (Боженка), 11, корп. 4, 13 поверх, м. Київ, МСП, 03680.

Оплатна форма співпраці
Включає широкий спектр послуг, точний перелік яких узгоджується з видавництвом. Окрім підготовки та направлення претензій до порушників авторського права, оплатна форма співпраці може передбачати, зокрема:
– надання консультацій з питань, що виникають у видавничій діяльності;
– розробку та підготовку угод, договорів, інших документів;
– пошук в мережі Інтернет та фіксація фактів порушення авторського права на літературні твори;
– моніторинг веб-ресурсів стосовно виконання вимог щодо припинення порушень авторського права;
– представництво інтересів видавництва у переговорах та судових процесах.
Для призначення зустрічі зверніться, будь ласка, за телефоном +38 (044) 200-08-76 або за електронною поштою letter@i.kiev.ua

Переконані, що наші спільні зусилля сприятимуть формуванню в Україні механізмів припинення порушень авторського права на літературні твори в мережі Інтернет та реального захисту прав та інтересів суб’єктів авторського права.
Запрошуємо до співпраці!

image_pdfimage_print
Захист прав авторів, видавців, розповсюджувачів книг у мережі Інтернет