21 березня 2017 року в Київському національному торговельно-економічному університеті відбувся X  Міжнародний Бізнес-форум «Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні».

Організаторами Бізнес-форуму виступили Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти, Міністерство освіти і науки України,  Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Київський національний торговельно-економічний університет, Інститут економіки і прогнозування НАН України, Академія технологічних наук України..

В роботі Бізнес-форуму взяв участь і виступив на пленарному засіданні з доповіддю «Україна в Глобальному інноваційному індексі» головний науковий співробітник,   завідувач лабораторії правового забезпечення розвитку науки і технологій НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, канд. екон. наук, доцент  Г.О. Андрощук.

image_pdfimage_print
Відбувся X Міжнародний бізнес-форум «Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні»