24-25 жовтня 2013 року в залі Вченої ради Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” відбувся VІІ форум «Трансфер технологій та інновації: конкурентоспроможна економіка і сталий розвиток».

Організаторами форуму виступили Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України спільно з Німецьким товариством міжнародного співробітництва, Національним технічним університетом України “Київський політехнічний інститут”.

Мета Форуму – розгляд проблем інноваційного розвитку економіки, комерціалізації науково-технічних розробок та трансферу технологій на основі іноземного та вітчизняного досвіду.

В роботі форуму взяли участь і виступили на пленарному засіданні з доповідями:

«Пасивні доходи на подолання інерційності інноваційної діяльності в державному секторі»– завідувач економіко-правового відділу НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, д-р екон. наук, професор О.Б. Бутнік-Сіверський

«Світові показники інтелектуальної власності та інноваційності: місце України» – завідувач лабораторії правового забезпечення розвитку науки і технологій НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, канд. екон. наук, доцент Г.О. Андрощук.

image_pdfimage_print
Відбувся VІІ форум «Трансфер технологій та інновації: конкурентоспроможна економіка і сталий розвиток»