20-21 жовтня 2016 року в Києві на базі Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації ( УкрІНТЕІ ) відбувся V Міжнародний форум « Проблеми інноваційного розвитку та інформаційного суспільства».

Співорганізаторами заходу виступили: Міністерство освіти і науки України, Український інститут науково-технічної експертизи та інформації , Асоціація «Інформатіо-Консорціум», Державна науково-технічна бібліотека України, Київська міська державна адміністрація

Під час форуму було проведено семінар «Трансфер технологій та об’єктів інтелектуальної власності у ВНЗ» для фахівців підрозділів вищих навчальних закладів України з питань інтелектуальної власності. На семінарі виступив з лекцією «Особливості бухгалтерського обліку та вартісної оцінки результатів завершених НДР та ДКР що проведені за рахунок коштів державного бюджету, як об’єктів права інтелектуальної власності» завідувач кафедри економіки обліку та фінансів Інституту післядипломної освіти Університету харчових технологій, д.е.н., професор, академік АТН України О.Б. Бутнік-Сіверський.

В рамках форуму відбулась Х Міжнародна науково – практична конференція «Інформація, аналіз, прогноз – стратегічні важелі ефективного державного управління». На конференції виступив з доповіддю «Глобальний інноваційний індекс 2016: лідери і аутсайдери» завідувач лабораторії правового забезпечення розвитку науки і технологій НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, канд. екон. наук, доцент Г.О. Андрощук.

image_pdfimage_print
Відбувся V Міжнародний форум «Проблеми інноваційного розвитку та інформаційного суспільства»