6-7 березня 2015 року на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, вул. Володимирська, 60) відбувся Українсько-Німецький Форум «Освіта, наука, інновації в університетах: актуальні виклики». Організаторами Форуму виступили Міністерство освіти і науки України спільно з Посольством Федеративної Республіки Німеччина в Україні, Федеральним міністерством освіти і наукових досліджень Німеччини.

Метою заходу є: налагодження тісного співробітництва між Міністерством освіти і науки України та Федеральним міністерством освіти і наукових досліджень Німеччини (BMBF), між Спілкою ректорів України та HRK (German Rector’s Conference), між вищими навчальними закладами України та університетами Німеччини з приводу освітянських програм, наукових досліджень та інновацій в університетах, налагодження академічної мобільності студентів, викладачів, науковців. Забезпечення академічної мобільності осіб, які навчаються, наукових, науково-педагогічних працівників; вивчення та впровадження досвіду німецьких університетів щодо налагодження двосторонньої мобільності. Досвід співпраці університетів Німеччини та України в рамках програм Erasmus+, DAAD, DFG, Horizon2020.

Учасники Форуму: ректори вищих навчальних закладів, проректори з наукової роботи, проректори з міжнародних зв’язків, керівники наукових парків і технологічних парків, центрів трансферу технологій, інноваційні менеджери, технологічні брокери, науковці.

Серед питань, що розглядались на Форумі, зокрема, були: Досвід співпраці німецьких університетів з фондами (Гумбольдта, DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft), BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung), HRK (German Rector’s Conference), DAAD (Deutscher Akademischer Austaush Dienst), товариством імені Фраунгофера та товариством імені Макса Планка). Побудова ефективного механізму та системи стимулювання зв’язку між наукою та бізнесом. Перейняття досвіду впровадження на практиці незалежної експертизи наукових проектів. Система організаційної підтримки написання проектів. Організація наукових досліджень у ВНЗ. Досвід співпраці академічної, університетської та поза університетської науки. Місце та завдання державного фінансування наукових досліджень. Організація державного управління наукою: роль державних установ та недержавних організацій. Розподіл компетенції та відповідальності. Організація незалежної експертизи наукових проектів, її законодавче забезпечення: досвід Німеччини та України. Система організаційної підтримки написання наукових проектів у вищих навчальних закладах. Формування інноваційної інфраструктури для налагодження співпраці між університетами та бізнесом України і Німеччини. Механізми комерціалізації науково-технічних розробок (об’єктів інтелектуальної власності) на національному і міжнародному рівнях. Досвід Німеччини у співпраці вищих навчальних закладів з європейськими мережами трансферу технологій, національними та міжнародними корпораціями. Практика підтримки стартапів з боку держави через відповідні фонди; організація підготовки кадрів в області комерціалізації наукових досліджень.

В роботі Форуму взяв участь і виступив в обговоренні проблем комерціалізації науково-технічних розробок (об’єктів інтелектуальної власності) на національному і міжнародному рівнях. завідувач лабораторії правового забезпечення розвитку науки і технологій НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, канд. екон. наук, доцент Г.О. Андрощук.

Матеріали роботи робочих груп форуму будуть розміщені на офіційному веб-сайті Київського національного університету імені Тараса Шевченка за електронною адресою: www.science.univ.kiev.ua

image_pdfimage_print
Відбувся Українсько-Німецький Форум «Освіта, наука, інновації в університетах: актуальні виклики»