29 листопада 2012 року Державна служба інтелектуальної власності України спільно з Державним підприємством «Український інститут промислової власності» (ДП «УІПВ») провела семінар «Охорона добре відомих знаків в Україні». В роботі семінару взяли участь патентні повірені, юристи, адвокати, представники вітчизняних та зарубіжних компаній, наукові працівники. На семінарі обговорювались такі питання: результати роботи Апеляційної палати з розгляду заяв про визнання знаків добре відомими в Україні; чи завжди докази заявника слугують на користь визнання знака добре відомим; причини невизнання знака добре відомим Апеляційною палатою; особливості визнання недійсними в судовому порядку свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, які є тотожними або схожими зі знаками, визнаними добре відомими в Україні, відносно неспоріднених товарів і послуг; проблеми визнання знака добре відомим в судовому порядку

В роботі семінару взяв участь і виступив в обговоренні питань проблем законодавчого регулювання охорони добре відомих знаків завідувач лабораторії правового забезпечення розвитку науки і технологій НДІ ІВ НАПрН України к.е.н. Г.О. Андрощук.

image_pdfimage_print
Відбувся семінар з питань охорони добре відомих знаків