20-22 травня 2014 року в м. Києві у приміщенні готелю “Фермонт” (Fairmont Hotel) відбувся інтерактивний семінар з альтернативних методів врегулювання комерційних спорів (Workshop on the Use of Alternative Dispute Resolution for Commercial Disputes), організований Програмою розвитку комерційного права (CLDP) Міністерства торгівлі США у координації зУкраїнським центром медіації при Києво-Могилянській Бізнес Школі. Програма стала можливою завдяки фінансуванню від Державного департаменту СШАЗ поширенням міжнародних торговельних та інвестиційних відносин, в т.ч. відносин партнерства, зростає кількість спорів сторін. В Україні, як і в багатьох інших країнах з перехідною економікою, у судах накопичується значна кількість нерозглянутих справ щодо комерційних спорів. Судові процедури іноді виявляються складними, тривалими і дорогими та спричиняють сумніви й суперечності. Накопичення нерозглянутих справ і повільне здійснення правосуддя вцілому знижує ефективність судової системи, передбачуваність інвестиційної і торговельної діяльності, чим перешкоджає реалізації потенціалу економічного розвитку України. Проте судові процедури – не єдиний спосіб вирішення таких спорів. Можливість більш ефективного вирішення спорів та мінімізації кількості нерозглянутих справ можуть надати альтернативні методи врегулювання спорів (АМВС). АМВС включають переговори, консультації, арбітраж і медіацію. Арбітраж та медіація належать до найбільш поширених методів. Хоча численні експерти, правовласники, державні службовці та судді в Україні визнають корисність і важливість розвиненої, зрілої та ефективної системи АМВС, Україна не повністю використовує переваги АМВС. Відсутність знань і досвіду щодо застосування АМВС, а також відсутність консенсусу з розвитку АМВС в Україні перешкоджають їх використанню в Україні.

Мета семінару: підвищення потенціалу українських державних службовців і представників приватного сектору в розробці, впровадженні та застосуванні АМВС в Україні на основі зарубіжного передового досвіду, а відтак − зменшення кількості нерозглянутих судових справ і підвищення ефективності врегулювання комерційних спорів в Україні.

В роботі семінару взяли участь близько 60 практикуючих юристів, зарубіжних та українських експертів з питань арбітражу та медіації, представників різних галузей, суддів і державних службовціві. Від НДІ інтелектуальної власності НАПрН України в роботі інтерактивного семінару взяли участь: директор НДІ інтелектуальної власності, доктор юрид. наук, професор, член-кор. НАПрН України О.П.Орлюк, завідувач лабораторії правового забезпечення розвитку науки і технологій, канд. екон. наук, доцент Г.О. Андрощук, головний науковий співробітник канд. юрид. наук, доцент В.М.Крижна.

В рамках семінару відбулись інтерактивні тренінги-навчання, обговорені питання: запровадження арбітражу та медіації як дієвих та ефективних альтернативних методів вирішення спорів (ADR), сучасні виклики в міжнародному арбітражі, розгляд інтерактивного завдання з медіації: поширені перешкоди на шляху до врегулювання шляхом переговорів, Типовий закон UNCITRAL про міжнародний комерційний арбітраж, практичний досвід з медіації у комерційній сфері в Німеччині та навчання медіації через Українську ТПП, проблеми і можливості розвитку медіації в Україні, розвиток ADR в міжнародній перспективі, українське арбітражне законодавство: проблеми і розв’язання, перспективи законодавчого та інституційного розвитку ADR в Україні.

Особлива увага на семінарі була зосереджена, зокрема, на таких питаннях: а) необхідність розвитку медіації та арбітражу як альтернативних методів врегулювання спорів; б) численні практичні аспекти успішного застосування медіації та арбітражу для врегулювання спорів; в) переваги звернення до міжнародних інституцій для медіації та/або арбітражу; г) методи та процедури переговорів і консультацій, які забезпечують взаємовигідні результати. За підсумками навчання слухачі отримали відповідні сертифікати.

Результатом програми буде зміцнення потенціалу української влади та приватного сектору в розробці, впровадженні та застосуванні АМВС в Україні (на основі зарубіжного передового досвіду), скорочення кількості нерозглянутих справ у судовій системі та підвищення ефективності врегулювання комерційних спорів в Україні.

image_pdfimage_print
Відбувся семінар з альтернативних методів врегулювання комерційних спорів