28 квітня 2014 року в Національному технічному університеті України «Київський Політехнічний інститут», на базі Механіко-машинобудівного інституту відбувся приурочений до Всесвітнього дня інтелектуальної власності семінар

В роботі семінару, в якості доповідачів, приймали участь представники НДІ інтелектуальної власності НАПрН України. Так керівником Центру експертних досліджень, к.ю.н., атестований судовий експерт з питань інтелектуальної власності, патентний повірений України Петренком Сергієм Анатолійовичем зроблена доповідь на тему «Патентний тролінг в Україні». У зазначеній доповіді розглянуто питання протидії діяльності недобросовісних заявників та шляхи розвитку законодавства України у цьому контексті.

Старший науковий співробітник відділу промислової власності Черненко Людмила Анатоліївна доповіла на тему «Караоке, як засіб використання об’єктів авторського права і суміжних прав». У доповіді детально розглянуто технічна та юридична сторони такого явища як караоке, проаналізована стан законодавства України з позиції забезпечення ефективного захисту прав інтелектуальної власності на караоке.

Доповідь Петренко Ірини Іванівни, наукового співробітника відділу авторського права, відповідальний секретар журналу «Теорія і практика інтелектуальної власності» стосувалася актуальним питанням охорони авторського права на персонаж як на частину твору». У доповіді розглянуто видову класифікацію персонажів та їх ознаки як об’єктів авторського права.

Писєва Олена Володимирівна, провідний фахівець відділу промислової власності у доповіді «Практичні та теоретичні аспекти використання ГЗПТ в якості доменного імені» підняла актуальне питання недосконалості правового регулювання реєстрації в якості доменних імен в зоні ua, географічних зазначень походження товарів.

В цілому на думку учасників семінару науковий захід проведено на високому рівні, зроблені доповіді викликали низку запитань до доповідачів та жваву дискусію.

image_pdfimage_print
Відбувся приурочений до Всесвітнього дня інтелектуальної власності семінар