21 березня 2013 року в Інституті інтелектуальної власності Національного університету “Одеська юридична академія” в м. Києві відбувся навчальний семінар “Комерціалізація результатів науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів”. Відкрив семінар Голова Державної служби інтелектуальної власності України М.В.Ковіня. В роботі семінару взяли участь близько 40 представників вищих навчальних закладів України.

З доповіддями на семінарі виступили керівники структурних підрозділів НДІ інтелектуальної власності НАПрН України:

Бутнік – Сіверський О.Б., завідувач відділом економіко-правових проблем НДІ інтелектуальної власності НАПрН України доктор економічних наук, професор Інституту інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» в м. Києві, доктор економічних наук, професор.

Інвентаризація, бухгалтерський облік та оподаткування операцій з об‘єктами права інтелектуальної власності у вищих навчальних закладах.

Андрощук Г.О., завідувач лабораторії правового забезпечення розвитку науки і технологій НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, кандидат економічних наук, професор Інституту інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» в м. Києві.

Розподіл прав на об’єкти інтелектуальної власності, що створені за бюджетні кошти.

Відбір об’єктів права інтелектуальної власності для комерціалізації (технологічний аудит).

Пічкур О.В., завідувач відділом промислової власності НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, судовий експерт з питань інтелектуальної власності.

Правові засади діяльності структурних підрозділів з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності.

Організація при ВНЗ компаній для комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності.

image_pdfimage_print
Відбувся навчальний семінар “Комерціалізація результатів науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів”