20 серпня 2014 року у приміщенні Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України відбувся науково-практичний семінар «Актуальні проблеми охорони прав інтелектуальної власності у Збройних Силах України»

В роботі семінару взяли участь співробітники НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, які виступили з доповідями:

«Розподіл прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені в результаті виконання державного оборонного замовлення».- заступник директора з експертної роботи, канд.. юрид. наук О.Ф. Дорошенко:

«Захист прав інтелектуальної власності у військово-промисловому комплексі України» – завідувач лабораторії правового забезпечення розвитку науки і технологій, канд. екон. наук, доцент Г.О. Андрощук.

«Використання об’єктів права інтелектуальної власності після закінчення дослідно-конструкторських робіт, створених за бюджетні кошти» – завідувач економіко-правового відділу, д-р екон. наук, професор О.Б. Бутнік-Сіверський

image_pdfimage_print
Відбувся науково-практичний семінар «Актуальні проблеми охорони прав інтелектуальної власності у Збройних Силах України»