20 лютого 2018 року в Києві за адресою: вул. Антоновича, 180 (ДНУ УкрІНТЕІ, м. Либідська) відбувся науково-практичний семінар «Застосування інструментів і механізмів трансферу технологій у просуванні інновацій» для фахівців з питань інтелектуальної власності та трансферу технологій.

Організаторами семінару виступили Міністерство освіти і науки України, Державна наукова установа «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації».

В роботі семінару взяли участь представники вищих навчальних закладів, галузевих інститутів, інститутів післядипломної освіти, науковці, патентні повірені, представники бізнес-структур.

Перед учасниками науково-практичного семінару виступили з доповідями:
1. Патентні дослідження як базис трансферу технологій (Васильєв О.В., к.т.н., директор “Інформатіо-Консорціум”, патентний повірений України).
2. Трансфер технологій і охорона інтелектуальної власності: економіко-правовий аспект. (Андрощук Г. О., к.е.н, завідувач лабораторії правового забезпечення розвитку науки і технологій НДІ інтелектуальної власності НАПрН України»).
3. Світові мегатренди технологічного розвитку та їх вплив на трансфер технологій в Україні. (Федулова Л.І., д.е.н., професор кафедри менеджменту Київського національного торгового-економічного університету).
4. Практичні аспекти трансферу технологій (Капіца Ю.М., к.ю.н., директор Центру інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України).

image_pdfimage_print
Відбувся науково-практичний семінар «Застосування інструментів і механізмів трансферу технологій у просуванні інновацій»