15–17 травня 2017 року в м. Києві (бульвар Т. Шевченка, 60) відбувся Міжнародний симпозіум «Міжнародні та національні наукові організації як фактор формування глобальної наукової спільноти». Організаторами симпозіуму виступили Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО), Міжнародна асоціація академій наук, Національна академія наук України, ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України», Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України».

Мета симпозіуму  – обговорення питань інтернаціоналізації досліджень і ролі національних і міжнародних наукових організацій в процесах формування, функціонування та ефективності міжнародної наукової спільноти. Відповідно до визначеної мети на симпозіумі обговорювались такі питання: історико – наукознавчий аналіз феномена глобального наукового співтовариства; міжнародні дослідні мережі як один із проявів глобального наукового співтовариства: їх роль в адаптації вчених і наукових організацій до глобальних наукових і технологічних змін; академічна наука як можливість інтернаціоналізації досліджень; діяльність національних і міжнародних наукових організацій в інтересах міжнародної координації і співпраці в сфері науки; взаємодія між національними та міжнародними науковими організаціями та органами державного управління наукою в різних країнах: досвід, проблеми, перспективи.

У рамках симпозіуму відбулися круглі столи за такими напрямами: «Міжнародна платформа використання науки, інновацій і технологій в інтересах сталого розвитку», «Інтернаціональні і національні аспекти сучасної науки», «Мобільність молодих учених в умовах інтернаціоналізації науки», а також засідання Наукової ради з наукознавства при Міжнародній асоціації академій наук.

У заході взяли участь дослідники та експерти – представники наукових установ, вищих навчальних закладів, музейних установ і бібліотек, громадських об’єднань  України, Азербайджану, Білорусі, Китаю, Молдови, Росії, Польщі, Таджикистану та ін. Учасники симпозіуму схвалили наукові рекомендації для органів влади та науково-освітньої сфери.

В роботі симпозіуму взяв участь і виступив в обговоренні зазначених проблем Андрощук Г. О. – головний науковий співробітник, завідувач лабораторії правового забезпечення розвитку науки і технологій НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, консультант Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти,  кандидат економічних наук.

image_pdfimage_print
Відбувся Міжнародний симпозіум «Міжнародні та національні наукові організації як фактор формування глобальної наукової спільноти»