5-6 липня 2017 року  в Київському університеті права НАН України спільно з Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (Швейцарія, Женева) відбувся міжнародний семінар «Політика у сфері інтелектуальної власності в університетах та науково-дослідних установах».

Україна є однією з перших держав, яка користується перевагами від підтримки з боку ВОІВ у реалізації Політики у сфері інтелектуальної власності в університетах та науково-дослідних установах на національному рівні. З цією метою, одна з найбільш актуальних публікацій ВОІВ – Типова модель ВОІВ з політики сфері інтелектуальної власності в університетах та науково-дослідних установах вже перекладена українською мовою.

   ВОІВ підтримала Україну в організації, у співробітництві з Державною службою інтелектуальної власності та Київським університетом права НАН України, Субрегіонального семінару з політики у сфері сфері інтелектуальної власності в університетах та науково-дослідних установах у Львові (29 лютого – 1 березня 2016 р.) та у Києві (3-4 березня 2016 р.) Ці заходи підтвердили, що проблеми, з якими стикаються більшість університетів, є схожими і пов’язані з декількома причинами. Це, зокрема, недоліки у законодавчій базі, що регулюють цю сферу, прірва між наукою і бізнесом, відсутність розуміння цінності інтелектуальної власності і відсутність сприйняття активів інтелектуальної власності, як джерела потенційного доходу.

  У роботі міжнародного семінару взяли участь представники міністерстів і відомств (Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ), Міністерства освіти і науки України (МОН), Національної академії наук України (НАНУ), фахівці з інтелектуальної власності освітніх та науково-дослідних закладів України, Біларусї, Азербайджану, Швейцарії, Ізраїлю, Словакії, дипломатичних місій та міжнародних організацій.

Відкриваючи семінар, ректор Київського університету права НАН України професор Юрій Бошицький підкреслив важливість реалізації стратегій з інтелектуальної власності в академічному середовищі, необхідність вивчення передового досвіду в цій сфері та впровадження найкращих практик провідних країн світу та міжнародних організацій. Директор Департаменту розвинутих країн та країн з перехідною економікою ВОІВ  Міхал Швантер зазначив, що на нині ключовими для України є забезпечення ефективного впровадження інновацій та комерціалізація інтелектуальної власності. Щодо організованого заходу, то він має задати імпульс у створенні регламентів з управління інтелектуальною власністю на початковій стадії інноваційного циклу. Заступник директора Департаменту інтелектуальної власності МЕРТ Богдан Падучак зазначив, що розвиток інновацій, подолання розриву між наукою та бізнесом є одним з пріоритетних напрямів діяльності Уряду України в процесі розвитку інноваційної економіки. У розв’язанні цієї першорядної задачі відчутною є допомога та підтримка провідних міжнародних організацій, серед яких чільне місце посідає ВОІВ.

 Основну частину семінару розпочав директор Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування МОН України Андрія Шевцова, який висвітлив  особливості створення механізмів підтримки академічної доброчесності, порушив питання системної протидії плагіатизму та практики запозичень у наукових роботах.

 . Досвід університетів Ізраїлю у запровадженні політики інтелектуальної власності, створенні власної системи комерціалізації результатів академічних досліджень презентувала Хагіт Мессер-Ярон– професор університету Тель-Авіву. За її словами, комерціалізація інновацій, з одного боку, сприяє поверненню державою коштів, вкладених у наукові дослідження, але, з іншого, суперечить культурі відкритості та вільного обміну інформацією, властивій академічному середовищу. Тому в процесі впровадження інновацій важливо зберігати баланс між отриманням вигоди для суспільства й бізнесу та можливістю ефективної реалізації фундаментальних досліджень та розвитку науки.

. У продовження семінару консультант Департаменту розвинутих країн та країн з перехідною економікою ВОІВ Мохаммад Аль Габбал представив типовий алгоритм розробки політики з інтелектуальної власності, що пропонується ВОІВ університетам та науковим закладам, які  реалізують власну стратегію щодо інтелектуальної власності.

В роботі міжнародного семінару взяв участь і виступив з доповіддю  «Патентна політика зарубіжних університетів: уроки для України» головний науковий співробітник, завідувач лабораторії правового забезпечення розвитку науки і технологій НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, професор Київського інституту інтелектуальної власності і права НУ «Одеська юридична академія», канд. екон. наук,  доцент Г.О. Андрощук.

Окрім доповідей, програма семінару включала панельні дискусії. Окремим блоком 6 липня 2017 року  було виділено засідання експертної групи щодо реалізації національного проекту «Політика у сфері інтелектуальної власності в університетах та науково-дослідних установах». Короткостроковою ціллю національного Проекту є вдосконалення розробки/розвитку та реалізації політики в області інтелектуальної власності з метою вдосконалення співробітництва між наукою та бізнесом/промисловістю та підвищення ефективності управління і комерціалізації інтелектуальної власності. Довгостроковою ціллю Проекту є підвищення ефективності управління інтелектуальної власності, прискорення національного економічного зростання та підтримка соціального розвитку. Були обговорені конкретні заходи реалізації відповідного процесу, окреслені основні етапи, терміни й умови проекту.  

image_pdfimage_print
Відбувся міжнародний семінар «Політика у сфері інтелектуальної власності в університетах та науково-дослідних установах»