Тартуським університетом (Естонія) та Центром інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України за підтримки Міністерства закордонних справ Естонії здійснюється проект «Вдосконалення нормативно-правового та інституційного регулювання трансферу знань з наукових установ та вищих навчальних закладів до промислового сектору та розробка ключових заходів із трансферу знань для впровадження в Україні економіки, заснованої на знаннях».

В рамках цього проекту 12 квітня 2016 р. в конференц-залі “Маріїнський, готелю “Україна відбувсяМіжнародний семінар «Передача знань та комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності науковими установами та університетами: вдосконалення політики та механізмів в Україні з врахуванням досвіду ЄС».

Для з’ясування основних проблем, що стримують комерціалізацію результатів досліджень в Україні було проведено експертне опитування з оцінки правових та організаційних механізмів передачі знань з наукових установ та вищих навчальних закладів до промислового сектору. Отримані дані в узагальненому вигляді було обговорено під час семінару. За підсумками семінару будуть підготовлені та направлені органам виконавчої влади України рекомендації щодо заходів із вдосконалення передачі знань між науковими установами, університетами та підприємствами в Україні з урахуванням досвіду ЄС.

В роботі семінару, підготовці рекомендацій щодо заходів із вдосконалення передачі знань між науковими установами, університетами та підприємствами в Україні з урахуванням досвіду ЄС і обговоренні проблем взяли участь директор НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, доктор юрид. наук, професор, член-кор. НАПрН України О. П. Орлюк, заступник директора з наукової роботи, доктор юрид. наук, професор, член-кор. НАПрН України Н.М. Мироненко і завідувач лабораторії правового забезпечення розвитку науки і технологій, канд. екон. наук, доцент Г.О. Андрощук.

image_pdfimage_print
Відбувся Міжнародний семінар «Передача знань та комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності науковими установами та університетами: вдосконалення політики та механізмів в Україні з врахуванням досвіду ЄС»