8 грудня 2016 року  в Залі засідань колегії Міністерства юстиції України (м. Київ, пр. Рильського, 8) було проведено круглий стіл на тему: «Захист прав інтелектуальної власності в США: практичні аспекти» за участю представника юридичної фірми MG-IP (США), юриста Лео Гуреффа.

Організаторами круглого столу виступили Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України та патентно-юридична компанія «IPStyle».

Метою круглого було ознайомлення з досвідом захисту права інтелектуальної власності в США, зокрема щодо патентування винаходів і охорони авторських прав, реєстрації торгівельних марок та обговорення перспектив його використання в правотворчій і правозастосовній практиці в Україні.

Лео Гурефф висвітлив, зокрема, такі питання: Реєстрація торговельних марок, патентування винаходів та охорона авторських прав в США: система та особливості; Порядок оскарження та перегляду рішень патентного відомства США; Як захищаються права інтелектуальної власності в США: Звернення до суду та інші ефективні механізми захисту; Особливості судових процесів у справах щодо захисту прав інтелектуальної власності в США; Взаємовідносини сторін у процесі судочинства та практика укладання мирових угод відповідно до норм американського законодавства; Місія технічних експертів у США; Патентний тролінг по-американськи та по-українськи: в чому різниця? Боротьба з контрафактом у світових масштабах. Тенденції та особливості розгляду справ щодо контрафакту за кордоном; IP-суди за кордоном: практика створення, завдання, функції, компетенція та процедури; Досвід виявлення порушень і деліквентів у глобальній мережі Інтернет: позитивний зарубіжний досвід та перспективи його імплементації в Україні.

 В роботі круглого столу взяв участь і виступив в обговоренні проблм патентноі реформи в США, захисту комерційноі таємниці завідувач лабораторії правового забезпечення розвитку науки і технологій НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, канд. екон. наук, доцент  Г.О. Андрощук.

image_pdfimage_print
Відбувся круглий стіл «Захист прав інтелектуальної власності в США: практичні аспекти»