25 листопада 2016 року у Міністерстві юстиції України (м. Київ, пров. Рильського, 8a – Зал засідань Колегії Мін’юсту «Грецька зала») відбувся круглий стіл «Протидія «патентному тролінгу» в Україні в контексті захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності». Організаторами заходу виступили Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України та патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери» спільно з Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності НАПрН України, Київським університетом права НАН України, патентно-правовою фірмою «IPjurix»

Метою круглого столу є формування узгоджених теоретико-методологічних, правотворчих і правозастосовних підходів, насамперед судової та адвокатської практики, правоохоронної та судово-експертної, у сфері захисту об’єктів права інтелектуальної власності від так званого «патентного тролінгу» в Україні, напрацювання рекомендацій (резолюції) щодо зміни ситуації, яка склалась в державі

На розгляд учасників круглого столу були запропоновані такі питання: «Патентні тролі» як загроза добросовісній конкуренції: вітчизняний і зарубіжний досвід запобігання та протидії; Новели законодавства щодо запобігання діяльності «патентних тролів»; «Патентний тролінг» як загроза економічній безпеці держави; Судова практика розгляду спорів щодо недобросовісної конкуренції та позовів, пов’язаних із діяльністю «патентних тролів»; Адвокатська практика супроводу спорів щодо недобросовісної конкуренції та судових позовів, пов’язаних із діяльністю «патентних тролів»; Особливості проведення судової експертизи об’єктів права інтелектуальної власності при розгляді спорів щодо недобросовісної конкуренції.

В  роботі круглого столу взяли участь і виступили з доповідями «Роль судової експертизи з протидії патентним тролям»О.Ф. Дорошенко,  заступник директора з експертної роботи НДІ інтелектуальної власності НАПрН України,, канд.. юрид. наук, судовий експерт, «Патентний тролінг проти інновацій: стан, тенденції, загрози» – Г.О. Андрощук, завідувач лабораторії правового забезпечення розвитку науки і технологій НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, канд. екон. наук, доцент, консультант Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

image_pdfimage_print
Відбувся круглий стіл «Протидія «патентному тролінгу» в Україні в контексті захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності»