18 травня 2017 р. проведено Круглий стіл на тему: «Проблемні питання охорони і захисту авторських прав». Організаторами заходу виступили: Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України (далі – Інститут), Київський регіональний науковий центр НАПрН України, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака НАПрН України. Проведення  заходу було приурочено до святкування Днів науки в Україні.

З привітанням до учасників Круглого столу звернулася заступник директора з наукової роботи Інституту, д.ю.н., проф., член-кор. НАПрН України, заслужений юрист України Н.М. Мироненко.

У рамках заходу розглянуті проблемні питання охорони та захисту авторського права. Особливу увагу приділено окремим аспектам порушення авторського права у вигляді плагіату в науковій та освітній сферах. З детальним аналізом поняття та видів плагіату, а також проблемних питань, що виникають на практиці у зв‘язку з перевіркою робіт на плагіат, виступила К.А. Сопова, науковий співробітник Центру експертних досліджень Інституту, судовий експерт, патентний повірений (доповідь «Поняття та види плагіату»). В продовженні обговорення порушених питань, О.О. Штефан, старший науковий співробітник НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України, к.ю.н., доцент, виступила з доповіддю «Плагіат та його відмінність від інших порушень авторського права». Доповідач в своїй доповіді висвітлила проблемні аспекти захисту авторського права при порушеннях у вигляді плагіату. Розгляду питань умов вільного використання творів з метою цитування, а також припущень, що існують на практиці, було присвячено виступ В.М. Троцької, завідувача сектору суміжних прав відділу авторського права і суміжних прав Інституту (доповідь «Вільне цитування творів: міфи та реальність»). Про нетипові літературні твори, а також проблемні питання їх правової охорони в Україні та за кордоном, розповіла І.І. Петренко, завідувач сектору авторського права відділу авторського права і суміжних прав Інституту (доповідь «Правова охорона нетипових літературних творів за законодавством України та зарубіжних країн»).

Висвітлені у доповідях проблемні аспекти охорони та захисту авторського права визвали жваву дискусію серед присутніх, які взяли активну участь в обговоренні, задаючи доповідачам запитання, спираючись на власний практичний досвід.

На завершення роботи Круглого столу Н.М. Мироненко подякувала учасникам заходу, висловивши сподівання на подовження традиції співробітництва між науково-дослідними установами Національної академії правових наук України з метою спільного висвітлення актуальних проблемних питань в сфері інтелектуальної власності та обговорення пропозицій щодо шляхів їх вирішення.

Ира_Оля катя НМ

image_pdfimage_print
Відбувся Круглий стіл «ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ І ЗАХИСТУ АВТОРСЬКИХ ПРАВ»