22 липня 2014 року в Державній службі інтелектуальної власності України відбувся круглий стіл на тему: «Охорона інтелектуальної власності на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. Проблеми і можливі способи розв’язання». Учасниками круглого столу були провідні фахівці державної системи правової охорони інтелектуальної власності, представники в справах інтелектуальної власності (патентні повірені), судові експерти, юристи, адвокати.

Підставою організації та проведення заходу стали численні звернення до Державної служби представників громадськості з питань реалізації та захисту прав інтелектуальної власності на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь. Як зазначали учасники, в Україні склалася надзвичайно складна ситуація – як у політичному, так і в правовому полі, – оскільки територія Автономної Республіки Крим зазнала окупації.

Питання правового режиму на окупованій території врегульовано Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15 квітня 2014 року. Стаття 1 цього закону, зокрема, проголошує, що тимчасово окупований регіон є невід’ємною частиною території України й на нього поширюється дія Конституції та законів України. Водночас реалізація норм законодавства України, зокрема в галузі інтелектуальної власності, на зазначеній території є ускладненою.

Серед питань, що потребували обговорення, експертної думки учасників круглого столу та пропозицій щодо їх вирішення були, зокрема, такі:

листування із заявниками та власниками охоронних документів на об’єкти промислової власності, їх представниками, що проживають чи мають постійне місцезнаходження в АР Крим та м. Севастополь;

сплата відповідних зборів та мит заявниками та власниками охоронних документів в АР Крим та м. Севастополь; зміна поштових індексів в АР Крим та м. Севастополь та зазначення в заяві коду держави згідно зі стандартом ВОІВ ST.3.;

охорона географічних зазначень походженням з АР Крим;

права попереднього користувача в разі використання об’єкта права промислової власності лише на території АР Крим; використання знаків для товарів і послуг в АР Крим (чи вважається таке використання використанням знаків в Україні);

конфлікт використання інших об’єктів права інтелектуальної власності на території АР Крим;

урахування соціологічного опитування, проведеного на території АР Крим, під час визнання знака для товарів і послуг добре відомим в Україні;

територіальність правової охорони міжнародних знаків для товарів і послуг за Мадридською системою.

Фахівці системи правової охорони інтелектуальної власності відповіли на питання щодо порядку розгляду судових спорів у сфері інтелектуальної власності судами АР Крим, діяльності патентних повірених, які проживають на цій території, тощо.

За результатами роботи заходу було вирішено, що учасники зустрічі до 1 серпня 2014 року сформулюють і нададуть Державній службі відповідні пропозиції щодо можливих шляхів вирішення розглянутих на круглому столі питань. Надані пропозиції будуть опрацьовані фахівцями Державної служби з метою прийняття рішень щодо реалізації слушних рекомендацій.

В роботі круглого столу взяв участь і виступив в обговоренні завідувач лабораторії правового забезпечення розвитку науки і технологій НДІ інтелектуальної власності НАПрН України канд. екон. наук, доцент Г.О.Андрощук

image_pdfimage_print
Відбувся круглий стіл «Охорона інтелектуальної власності на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. Проблеми і можливі способи розв’язання»