09 грудня 2015 року відбувся круглий стіл на тему: «Розвиток інтелектуальної власності в Україні. Охорона та захист торговельних марок в мережі Інтернет», організований International Trademark Association (INTA), що був присвячений:

– гармонізації українського законодавства з відповідними нормами Директив ЄС: теперішня стадія, прогноз і перешкоди;

– проблемам використання торговельних марок у мережі Інтернет та охороні й захисту прав інтелектуальної власності: відповідальності інтернет-посередників і реєстраторів доменних імен, збір доказів правопорушень, актуальній судовій практиці.

– європейському досвіду із зазначених питань.

У цьому заході взяли участь науковці, представники ДСІВ, МЕРТ, патентні повірені, адвокати, представники судової гілки влади, міжнародні експерти у сфері інтелектуальної власності.

З фіксованими доповідями виступили:

Алла Жарінова, голова Державної служби інтелектуальної власності України (ДСІВ).

Пабло Роденас, радник проекту Twinning, розповів про результати діяльності даного проекту в Україні.

Інна Шатова, начальник управління правового забезпечення промислової власності ДСІВ, виступила з доповіддю «Приведення законодавства України у відповідність до права ЄС: удосконалення правової охорони об’єктів промислової власності»

Директор ОП “Український мережевий інформаційний центр” Юрій Гончарук та член Координаційної ради цього об’єднання Юрій Каргаполов презентували процедуру досудового вирішення доменних спорів у національному домені верхнього рівня .УКР.

Оксана Гумега, суддя Господарського суду міста Києва, розповіла про останні тенденції судової практики щодо охорони та захисту торговельних марок в мережі Інтернет.

Аура Кампеану, адвокат з румунського офісу компанії «ПЕТОШЕВІЧ», поділилась європейським досвідом щодо винесених на круглий стіл питань.

Від НДІ Інтелектуальної власності НАПрН України на цьому заході взяли участь:

Орлюк Олена Павлівна, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, директор НДІ ІВ НАПрН України.

Зеров Костянтин Олександрович, молодший науковий співробітник НДІ ІВ НАПрН України.

Орлюк Олена Павлівна в рамках виступу щодо особливостей відповідальності інтернет-посередників проаналізувала досвід відповідальності інтернет-посередників в іноземних державах: США, країнах ЄС, Китаю і прийшла до висновку щодо необхідності запровадження в Україні “горизонтального підходу” щодо особливостей відповідальності (і випадків звільнення від відповідальності) інтернет-посередників за порушення прав інтелектуальної власності на об’єкти інтелектуальної власності, що можуть бути розміщені в мережі Інтернет, в цілому, а не тільки за порушення авторського права і (або) суміжних прав.

Зеров Костянтин у ході виступу “Фіксація змісту веб-сторінки в мережі Інтернет як елемент здійснення права на захист прав інтелектуальної власності” поділив існуючі способи фіксації змісту веб-сторінки на візуальні і технічні та зазначив, що хоча і існує низка способів фіксації змісту веб-сторінки в мережі Інтернет, але при проведенні такої фіксації необхідно пам’ятати, що права інтелектуальної власності порушує не існування веб-сторінки як комплексного явища, а розміщення в мережі Інтернет окремого об’єкту інтелектуальної власності у цифровій формі.

Для визначення належного відповідача необхідно встановити на якому сервері в мережі Інтернет відповідний об’єкт правової охорони розміщений.

Жоден з візуальних способів фіксації змісту веб-сторінки не в змозі вирішити зазначену проблему, оскільки є лише зовнішнім сприйняттям зображення, яке подається на пристрій виведення інформації.

При проведенні такої фіксації обов’язково має аналізуватись вихідний код веб-сторінки.


Фіксація змісту веб-сторінки в мережі Інтернет як елемент здійснення права на захист прав інтелектуальної власності. К.Зеров


image_pdfimage_print
Відбувся круглий стіл на тему: «Розвиток інтелектуальної власності в Україні. Охорона та захист торговельних марок в мережі Інтернет», організований International Trademark Association (INTA)