Матеріали круглого столу у форматі PDF

29 січня 2016 року за ініціативи НДІ інтелектуальної власності НАПрН України та Державної служби інтелектуальної власності України відбувся круглий стіл на тему: «Актуальні проблеми судового захисту прав інтелектуальної власності в Україні». У роботі круглого столу взяли участь представники науки, Державної служби інтелектуальної власності України, судової влади, Спілки адвокатів, патентні повірені та інші фахівці в сфері інтелектуальної власності, всього понад 95 учасників.

З вітальним словом до учасників круглого столу звернулася директор НДІ ІВ О. П. Орлюк, в якому зосередила увагу на проблемах судового захисту прав інтелектуальної власності в контексті доступності правосуддя.

Також було проголошено вступна промова від імені Державної служби інтелектуальної власності Начальник управління правового забезпечення промислової власності Державної служби інтелектуальної власності України І.О Шатова, вітаючи учасників зібрання, звернула увагу присутніх на основних напрямках діяльності Державної служби інтелектуальної власності України, пров‘язаних із судовим захистом прав інтелектуальної власності.

Голова Вищого господарського суду України Б.Ю. Львов у своєму виступі підкреслив актуальність проблеми захисту прав інтелектуальної власності в порядку господарського судочинства особливо в контексті реформування процесуального законодавства.

Заступник голови ВГСУ у відставці В.С. Москаленко звернув увагу присутніх на проблемі реформування судової влади, вказавши на зв’язок між якістю судового захисту прав інтелектуальної власності та спеціалізації судів.

Під час висвітлення загальних проблем захисту прав інтелектуальної власності в порядку адміністративного, цивільного і господарського проваджень усі учасники круглого столу відзначили актуальність, необхідність і перспективність дослідження проблеми підвищення ефективності судового захисту прав інтелектуальної власності, зокрема, створення спеціалізованого суду з розгляду справ у сфері інтелектуальної власності.

Робота круглого столу була присвячена також обговоренню сучасних реалій теорії і практики судової юрисдикції при здійсненні захисту прав інтелектуальної власності в Україні (О.О. Штефан к.ю.н., доц., заввідділу авторського права і суміжних прав НДІ ІВ НАПрНУ), проблеми підвідомчості спорів про визнання недійсними прав інтелектуальної власності (В.М. Ресенчук головний фахівець відділу організації захисту прав та розгляду звернень громадян ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент)), діяльністі ДСІВ щодо охорони прав інтелектуальної власності на тимчасово окупованих територіях України (І.О. Шатова, начальник управління правового забезпечення промислової власності Державної служби інтелектуальної власності України), процедури судового захисту прав авторів на тимчасово окупованих територіях України(А.В. Шабалін м.н.с. відділу узагальнення експертної та судової практики НДІ ІВ НАПрН України),законопроектних ініціатив ДСІВ щодо підвищення рівня захисту прав інтелектуальної власності в Україні (М.Ю. Потоцький д.ю.н., начальник відділу організації захисту прав та розгляду звернень громадян ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент)), узагальнення судової практики країн ЄС щодо відшкодування шкоди спричиненої порушенням прав інтелектуальної власності (Г.В. Прохоров-Лукін к.ю.н., завідувач відділу узагальнення експертної та судової практики НДІ ІВ НАПрН України).

Після виступів доповідачів, присутні активно обговорювали, визначені в доповідях проблеми.

Під час круглого столу НДІ ІВ НАПрН України презентував свою наукову продукцію у вигляді монографічних досліджень та періодичних видань

За результатами круглого стола планується опублікування Збірника матеріалів круглого столу на тему: «Актуальні проблеми судового захисту прав інтелектуальної власності в Україні» та розміщення його у відкритому доступі на офіційних сайтах НДІ інтелектуальної власності НАПрН України та Державної служби інтелектуальної власності України.

image_pdfimage_print
Відбувся круглий стіл на тему: «Актуальні проблеми судового захисту прав інтелектуальної власності в Україні» (Оновлено)